A A A A A

Življenje: [Staranje]


1 Timoteju 5:8
Ako pa kdo ne skrbi za svoje, zlasti pa za domače, je zatajil vero in je hujši od nevernika.

2 Korinčanom 4:16
Zato ne izgubljamo srca; ali čeprav se zunanji naš človek pokončuje, pa se notranji obnavlja od dne do dne.

Devteronomij 32:7
Spomni se starodavnih dni, pomisli na leta minulih rodov! Vprašaj očeta svojega, on ti oznani, starce svoje, in ti povedo!

Devteronomij 34:7
Bil pa je Mojzes sto in dvajset let star, ko je umrl; oko mu ni otemnelo in moč njegova ni opešala.

Pridigar 7:10
Ne govóri: Kako da so bili prejšnji dnevi boljši nego sedanji? Kajti tega ne vprašuješ v modrosti.

Eksodus 20:12
Spoštuj očeta svojega in mater svojo, da se podaljšajo dnevi tvoji v deželi, katero ti da GOSPOD, Bog tvoj.

Geneza 6:3
Zatorej reče GOSPOD: Duh moj se ne bo prepiral s človekom vekomaj, ker on je tudi le meso; zato bodi dni njegovih sto in dvajset let.

Geneza 25:8
Potem izdahne in umre Abraham v lepi starosti, star in dni svojih sit; in je bil zbran k ljudstvu svojemu.

Izaija 40:29
Trudnemu daje krepkosti in onemoglemu podeljuje obilo moči.

Izaija 46:4
In prav do starosti sem jaz vedno isti, in do sivosti vas bom jaz nosil; jaz sem storil in jaz bom prenašal, jaz, pravim, bom nosil in rešil.

Job 5:26
Čvrst bodeš, še ko pojdeš v grob, kakor kopica snopja, ko se spravlja ob svojem času.Glej, to smo preiskovali, tako je; poslušaj to in dobro pomni!

Job 12:12-20
[12] Pri osivelih je li modrost in dolgost življenja daje li razumnost?[13] Pri Njem je modrost in moč, Njegov je svet in razumnost![14] Glej, kar On razdene, se več ne sezida, in kogar On zapre, se mu ne more odpreti.[15] Glej, On zadrži vode, in se posuše, zopet jih izpusti, in razrujejo deželo.[16] Pri Njem je moč in pravo znanje, Njegov je, kdor je varan in kdor vara.[17] Svetovalce vodi oplenjene vstran in sodnike napravlja neumne.[18] Gospostvo kraljev razdira, spone jim pripasuje na ledja.[19] Duhovnike vodi oplenjene vstran in podira močno utrjene.[20] Govor jemlje tistim, ki se nanje mnogi zanašajo, in starejšinam jemlje razumnost.

Job 32:7
Dejal sem: Naj leta govore in visoka starost naj oznani modrost.

Joel 2:28
In zgodi se potem, da izlijem Duha svojega na vse meso; in sinovi vaši in hčere vaše bodo prorokovali, starci vaši bodo imeli sanje, mladeniči vaši bodo videli prikazni.

Levitik 19:32
Pred sivo glavo vstani in spoštuj obličje starčkovo, in boj se Boga svojega. Jaz sem GOSPOD.

Filemonu 1:9
vendar te zaradi ljubezni rajši prosim, tak, kakršen sem, Pavel stari, sedaj pa tudi jetnik Jezusa Kristusa –

Psalmi 71:9
Ne zavrzi me ob starosti času, ko peša krepkost moja, ne zapusti me.

Psalmi 71:18
Zatorej tudi do starosti in do sivosti me ne zapusti, o Bog, da še oznanjam rame tvoje prihodnjemu rodu in moč tvojo vsem, ki še pridejo.

Psalmi 73:26
Najsi peša meso moje in srce moje – skala srca mojega in delež moj je Bog vekomaj.

Psalmi 90:10-12
[10] Dnevi naših let – vseh jih je sedemdeset let ali, ako smo prav krepki, osemdeset let; in kar je naš ponos v njih, je le trud in težava; zakaj hitro vse poteče in mi odletimo.[11] A kdo spoznava jeze tvoje moč in tvoj srd, boječ se te, kakor se spodobi?[12] Uči nas torej prav šteti naše dni, da si pridobimo srce modro.

Psalmi 91:16
Nasitim ga z dolgostjo življenja in storim, da z veseljem gleda zveličanje moje.

Pregovori 17:6
Starčkom venec so otrok otroci in ponos sinom njih očetje.

Pregovori 20:29
Dika mladeničem je njih moč in starčkom kras siva glava.Modrine od ran so zdravilo za hudo in udarci, ki gredo do živega.

Pregovori 23:22
Poslušaj očeta svojega, ki te je rodil, in ne zaničuj matere svoje, ko se postara.

Psalmi 37:35
Videl sem brezbožnika silovitega, in razprostiral se je kakor zeleneče drevo v domači zemlji.

1 Kroniška 29:28
In umrl je v lepi starosti, sit svojih dni, bogastva in časti. In Salomon, sin njegov, je kraljeval na mestu njegovem.

1 Kraljev 3:14
In ako boš hodil po mojih potih, izpolnjujoč moje postave in zapovedi, kakor je hodil oče tvoj David, podaljšam tvoje dni.

Psalmi 103:5
ki napolnjuje z vsem dobrim usta tvoja, da se kakor orlu ponavlja mladost tvoja.

Titu 2:3
starke enako, da so v vedenju, kakor se svetim spodobi, ne obrekljive, ne mnogopitju vdane, dobrega učiteljice,

1 Timoteju 5:1-2
[1] Starejšega ne prijemlji trdo, temuč opominjaj ga kakor očeta, mlajše kakor brate,[2] žene starejše kakor matere, mlajše kakor sestre, v vsej čistosti.

Psalmi 71:8-9
[8] Usta moja bodo polna hvale tvoje, ves dan slave tvoje.[9] Ne zavrzi me ob starosti času, ko peša krepkost moja, ne zapusti me.

Filipljanom 3:20-21
[20] Kajti naša domovna država je v nebesih, odkoder tudi pričakujemo Zveličarja, Gospoda Jezusa Kristusa,ki preobrazi telo ponižanja našega, da bode podobno telesu slave njegove, po moči, s katero si more tudi vse podvreči.[21] ki preobrazi telo ponižanja našega, da bode podobno telesu slave njegove, po moči, s katero si more tudi vse podvreči.

Izaija 46:3-4
[3] Poslušajte me, o hiša Jakobova in ves ostanek hiše Izraelove, ki vas nosim od materinega telesa, pestujem od materinega naročja![4] In prav do starosti sem jaz vedno isti, in do sivosti vas bom jaz nosil; jaz sem storil in jaz bom prenašal, jaz, pravim, bom nosil in rešil.

Psalmi 92:12-15
[12] Kakor palma bo zelenel pravičnik, kakor cedra na Libanonu bo rastel.[13] Zasajeni v hiši GOSPODOVI bodo v vežah Boga našega poganjali mladike.[14] Še v sivosti bodo dajali sad, čvrsti ostanejo in zeleneči,da oznanjajo, da je pravičen GOSPOD, skala moja, in krivice v njem ni nobene.[15] da oznanjajo, da je pravičen GOSPOD, skala moja, in krivice v njem ni nobene.

Pridigar 12:1-7
[1] In spominjaj se Stvarnika svojega v dnevih mladosti svoje, preden pridejo hudi dnevi in se približajo leta, o katerih porečeš: Niso mi všeč![2] preden otemni solnce in svetloba in mesec in zvezde ter se oblaki povrnejo po dežju,[3] ob dnevi, ko bodo trepetali hišni varuhi in se močni možje skrivé in bodo mlinarji praznovali, ker jih je že malo, in se omračijo, ki skozi okna gledajo,[4] in se duri proti ulicam zapro; ko potihne mlina klopotanje in človek vztrepeče ob glasu ptička in se zamolklo glasé vse hčere petja;[5] ko se tudi bojí višine in strahote vidi na poti, in ko mandljevec cvete in se kobilica težko vzdigne in jed ne diši več; kajti človek odhaja v večno domovje svoje in žalujoči pohajajo po ulicah –[6] preden se utrga vrvica srebrna in se razbije zlata oljenica in se razpoči vedro pri studencu in se razdere črpalno kolo nad vodnjakom,[7] in prah se povrne v zemljo, kakor je bil, duh pa se vrne k Bogu, ki ga je dal.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version