A A A A A

Dober Značaj: [Drznost]


Apostolska Dela 4:29-31
[29] In sedaj, Gospod, poglej na njih pretenje in daj hlapcem svojim, da z vso srčnostjo govore besedo tvojo,[30] s tem, da iztegneš roko svojo na ozdravljanje, in da se znamenja in čudeži gode po imenu svetega Služabnika tvojega, Jezusa.[31] In ko so odmolili, se potrese mesto, ki so v njem bili zbrani, in vsi se napolnijo svetega Duha; in govorili so besedo Božjo srčno.

2 Korinčanom 3:12
Ker imamo torej toliko upanje, govorimo z veliko prostosrčnostjo

Apostolska Dela 14:3
Ostala sta tam torej dosti časa, srčno govoreč v Gospodu, ki je pričeval za besedo milosti svoje in dajal, da so se znamenja in čudeži godili po njunih rokah.

Apostolska Dela 13:46
In Pavel in Barnaba srčno rečeta: Vam se je morala najprej govoriti beseda Božja; toda ker jo zametujete in se sami za nevredne štejete večnega življenja, glej, obračava se do poganov.

Apostolska Dela 19:8
In ko pride v shodnico, srčno oznanjuje in govori tri mesece in prepričava o kraljestvu Božjem,

Filemonu 1:8
Zato, čeprav si dosti v Kristusu upam ukazati ti, kar je spodobno,

Apostolska Dela 18:26
In ta začne srčno oznanjevati v shodnici. Ko sta ga pa Akvila in Priscila slišala, ga vzameta k sebi in mu še natančneje razložita pot Božjo.

Marku 15:43
pride Jožef iz Arimateje, velespoštovan svetovalec, ki je tudi pričakoval kraljestva Božjega, in gre srčno k Pilatu in zaprosi Jezusovo truplo.

Apostolska Dela 28:31
oznanjujoč kraljestvo Božje in učeč to, kar je Gospoda Jezusa Kristusa, z vso srčnostjo, in nihče mu ni branil.

Apostolska Dela 4:29-30
[29] In sedaj, Gospod, poglej na njih pretenje in daj hlapcem svojim, da z vso srčnostjo govore besedo tvojo,[30] s tem, da iztegneš roko svojo na ozdravljanje, in da se znamenja in čudeži gode po imenu svetega Služabnika tvojega, Jezusa.

Pregovori 28:1
Brezbožni bežé, ko jih nihče ne preganja, pravični pa so kakor mlad lev brez strahu.

Geneza 18:23-32
[23] In pristopi Abraham in reče: Boš li tudi pravičnega pokončal s krivičnim?[24] Je morda petdeset pravičnih v onem mestu, ali boš vendar pokončal in ne prizanesel kraju zaradi petdesetih pravičnih, ki so v njem?[25] Ne bodi tega, da bi kaj takega storil ter v smrt dal pravičnega s krivičnim, da se godi enako pravičnemu kakor krivičnemu. Ne tako! Ali bi vse zemlje Sodnik ne delal po pravici?[26] In reče GOSPOD: Ako najdem v Sodomi, sredi mesta, petdeset pravičnih, prizanesem vsemu kraju zaradi njih.[27] Abraham pa odgovori ter reče: Glej, prosim, drznil sem se govoriti h Gospodu, jaz, ki sem prah in pepel:[28] morda jih bo onim petdesetim pravičnim manjkalo pet, boš li zaradi teh peterih pokončal vse mesto? In reče: Ne pokončam, ako jih tam najdem petinštirideset.[29] In zopet ga ogovori in reče: Morda se jih tam najde štirideset. In veli: Ne storim tega zaradi teh štiridesetih.[30] In reče: Ne srdi se, prosim, Gospod, in še bom govoril: Morda se jih najde ondi trideset. In veli: Ne storim tega, ako jih najdem ondi trideset.[31] In reče: Glej, prosim, drznil sem se govoriti h Gospodu: Morda se jih najde ondi dvajset. In reče: Ne pogubim zaradi tistih dvajsetih.[32] In reče: Ne srdi se, prosim, Gospod, in bom samo še enkrat govoril: Morebiti se jih najde ondi deset. In veli: Ne pokončam zaradi tistih desetih.In odide GOSPOD, ko je nehal govoriti z Abrahamom. Abraham pa se vrne v svoj kraj.

Psalmi 138:3
V dan, ko sem vpil, si mi odgovoril: vdahnil si mi pogum, duša se mi je pokrepčala.

Efežanom 3:12
v katerem imamo srčnost in pristop v zaupanju po veri v njega.

Janezu 4:17
Žena odgovori in reče: Nimam moža. Reče ji Jezus: Prav si povedala: Nimam moža.

Hebrejcem 10:19
Ker imamo torej, bratje, trdno zaupanje, da nam je prost vhod v svetišče po krvi Jezusovi,

Hebrejcem 4:16
Bližajmo se torej s srčno zaupnostjo prestolu milosti, da dobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč.

Hebrejcem 13:6
Tako da lahko smelo govorimo: „Gospod mi je pomočnik, ne bom se bal; kaj mi bo storil človek?“

Efežanom 6:19-20
[19] tudi zame, da se mi dá beseda, ko odprem usta, da s srčnostjo oznanjam skrivnost evangelija,[20] ki sem zanj poslanec v sponah, da v njem srčno govorim, kakor mi je govoriti.

Apostolska Dela 4:13
Ko pa vidijo srčnost Petrovo in Janezovo in zaznajo, da sta neučena in preprosta človeka, se začudijo; in ju spoznajo, da sta hodila z Jezusom.

1 Timoteju 3:13
Kateri so namreč dobro opravljali diakonsko službo, si pridobé lepo stopnjo in veliko srčnost v veri, ki je v Kristusu Jezusu.

1 Tesaloničanom 2:2
temuč, dasi smo trpeli prej in smo bili zasramovani, kakor veste, v Filipih, osrčili smo se v Bogu našem, da govorimo k vam evangelij Božji v mnogem boju.

Filipljanom 1:20
po trdnem pričakovanju in upanju mojem, da ne bom v ničemer osramočen, marveč da se bo v vsej srčnosti pričevanja kakor vedno, tudi sedaj poveličeval Kristus v mojem telesu, bodisi z življenjem ali s smrtjo.

2 Timoteju 1:7
Kajti Bog nam ni dal duha boječnosti, ampak moči in ljubezni in samostrahovanja.

1 Korinčanom 16:13
Čujte, stojte v veri, moški se držite, trdni bodite!

Pregovori 14:26
Kdor se boji GOSPODA, trdno upa v Njega; in On bode pribežališče otrokom njegovim.

Psalmi 27:14
Čakaj GOSPODA, bodi močan in naj se ohrabri srce tvoje, da čakaj GOSPODA!

Rimljanom 1:16
Kajti ne sramujem se evangelija, ker je moč Božja v zveličanje vsakemu, ki veruje, Judu najprej, pa tudi Grku.

1 Kroniška 28:20
In David je dejal Salomonu, sinu svojemu: Bodi močan in srčen, in delaj! ne boj se in ne plaši se, zakaj GOSPOD Bog, moj Bog, je s teboj, ne odtegne se ti in te ne zapusti, dokler ne dokončaš vsega dela za službo hiše GOSPODOVE.In glej, so tu oddelki duhovnikov in levitov za vso službo hiše Božje, in bodo pri tebi prostovoljniki za vsako delo, izurjeni v vsakovrstnem delu, tudi poveljniki in vse ljudstvo ti. bo povsem na razpolago.

1 Korinčanom 15:58
Zato, bratje moji ljubljeni, bodite stanovitni, nepremični, obilni vsekdar v delu Gospodovem, vedoč, da vaš trud ni prazen v Gospodu.

Efežanom 6:10
Sicer pa, ojačite se v Gospodu in v krepkosti moči njegove.

Izaija 54:4
Ne boj se, ker ne boš osramočena, in ne bodi oblita z nečastjo, ker ne prideš v sramoto; temuč sramoto mladosti svoje pozabiš in vdovstva svojega nečasti se ne boš več spominjala.

Janezu 14:27
Mir vam zapuščam, mir svoj vam dajem; ne dajem vam jaz, kakor daje svet. Ne bodi vam srce plašno in boječe.

Marku 5:36
Jezus pa zasliši to besedo, ko so jo povedali, in reče načelniku shodnice: Ne boj se, le veruj!

Filipljanom 1:28
in da vas nikakor ne morejo zastrašiti nasprotniki; kar je njim očitno znamenje pogube, vam pa zveličanja, in to od Boga;

Janezu 7:26
In glejte, očitno govori in nič mu ne reko. Ali so mar poglavarji v resnici spoznali, da je ta Kristus?

Apostolska Dela 5:29
Peter in apostoli odgovore in reko: Boga je treba bolj poslušati nego ljudi.

Jozue 1:7
Samo močan bodi in silno srčen, da si prizadevaš delati po vsej postavi, ki ti jo je zapovedal Mojzes, hlapec moj; ne odstopi od nje ne na desno, ne na levo, da bi uspešno ravnal, kamorkoli pojdeš.

Ezekiel 3:9
kakor demant, trše od skale sem naredil čelo tvoje. Ne boj se jih in ne ustraši se njih obličja, kajti uporna so družina.

Apostolska Dela 9:29
Govoril je pa tudi in se prepiral z grškimi Judi; a oni so ga nameravali umoriti.

Filipljanom 1:1
Pavel in Timotej, hlapca Kristusa Jezusa, vsem svetim v Kristusu Jezusu, ki bivajo v Filipih, s škofi in diakoni:

1 Timoteju 3:1
Resnica je beseda: Če kdo išče škofovske službe, želi lepega dela.

1 Korinčanom 3:12
Če pa kdo zida na ta temelj zlato, srebro, drago kamenje, drva, seno, strn:

Hebrejcem 10:1
Kajti ker ima postava le senco prihodnjih dobrot, ne prave podobe stvari, ne more vsako leto z istimi žrtvami, ki jih neprenehoma darujejo, nikdar popolne storiti teh, ki ž njimi pristopajo.

1 Petrovo 5:10
Bog vse milosti pa, ki vas je poklical v večno slavo svojo v Kristusu, vas sam po kratkem trpljenju napravi popolne, utrdi, pokrepča, ustanoviti.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version