A A A A A

Dober Značaj: [Odgovornost]


Rimljanom 14:12
Tako bo torej vsakdo izmed nas zase odgovor dajal Bogu.

Rimljanom 1:20
Kajti kar se od njega ne more videti, njegova večna moč in božanstvo, to se od ustvarjenja sveta zaznava z umom in vidi po njegovih delih, tako da se ne morejo izgovarjati.

Pregovori 27:17
Železo se z železom ostri, in mož ostri pogled drugemu.

Jakobovo 5:16
Izpovedujte torej drug drugemu grehe in molite drug za drugega, da ozdravite. Mnogo zmore goreča molitev pravičnega.

Rimljanom 2:12
Katerikoli so namreč brez postave grešili, tudi brez postave poginejo; in katerikoli so grešili, imajoč postavo, bodo po postavi sojeni.

Luku 12:47-48
[47] Tisti hlapec pa, ki je vedel voljo gospodarja svojega, pa se ni pripravil in tudi ni storil po volji njegovi, bo zelo tepen;[48] a tisti, ki je ni vedel, pa je storil, kar je kazni vredno, bo malo tepen. Od vsakogar, komur je dano mnogo, se bo mnogo zahtevalo; in komur so izročili mnogo, od tega bodo toliko več zahtevali.

1 Tesaloničanom 5:11
Zato se opominjajte med seboj in služite drug drugemu v napredek, kakor tudi delate.

Jakobovo 4:17
Kdor torej zna dobro delati, pa ne dela, njemu je greh.

Rimljanom 4:15
Postava namreč napravlja jezo; kjer pa ni postave, tudi ni prestopka.

1 Timoteju 1:10
nečistnike, moželežnike, ljudokradce, lažnike, krivoprisežnike in če je še kaj drugega nasprotnega zdravemu uku;

Mateju 12:36
Pravim vam pa, da bodo ljudje za vsako prazno besedo, katerokoli reko, dajali odgovor v dan sodbe.

Luku 12:48
a tisti, ki je ni vedel, pa je storil, kar je kazni vredno, bo malo tepen. Od vsakogar, komur je dano mnogo, se bo mnogo zahtevalo; in komur so izročili mnogo, od tega bodo toliko več zahtevali.

Ezekiel 18:20
Duša, ki greši, umrje. Sin ne bo nosil očeta svojega krivice, tudi oče ne krivice sina svojega; pravičnost pravičnega ostane na njem, in brezbožnost ostane na brezbožnem.

Efežanom 5:21
pokorni bodite drug drugemu v strahu Kristusovem.

Hebrejcem 10:25
in ne opuščajmo zbora svojega, kakor je nekaterim navada, marveč opominjajmo drug drugega, in to tolikanj bolj, kolikor bolj vidite, da se bliža dan Gospodov.

Ezekiel 33:8
Ako rečem brezbožnemu: Brezbožnik, moraš umreti! ti pa ne govoriš, da bi posvaril in odvrnil brezbožnega s poti njegove: tedaj umrje on, brezbožnik, zaradi krivice svoje, ali kri njegovo bom zahteval iz tvoje roke.

Mateju 12:36-37
[36] Pravim vam pa, da bodo ljudje za vsako prazno besedo, katerokoli reko, dajali odgovor v dan sodbe.[37] Kajti po svojih besedah opravičen in po svojih besedah boš obsojen.

Galačanom 6:1-2
[1] Bratje, če bi tudi bil človek prenagljen od kake pregrehe, takemu vi, ki ste duhovni, pomagajte v pravi stan v duhu krotkosti, in glej sam nase, da tudi ti ne boš izkušan.[2] Drug drugega nosite bremena, in tako izpolnite postavo Kristusovo.

Hebrejcem 10:24
In opazujmo se med seboj, da se izpodbujamo k ljubezni in k dobrim delom;

Psalmi 51:5
Glej, v krivici sem se rodil in v grehu me je spočela mati moja.

1 Janezovo 2:2
in on je sprava za grehe naše, ne pa samo za naše, ampak tudi za vsega sveta grehe.

2 Korinčanom 5:10
Zakaj vsi se moramo pokazati pred sodnim stolom Kristusovim, da prejme vsak po tem, kar je storil v telesu, bodisi dobro ali hudo.

2 Korinčanom 4:17-18
[17] Kajti sedanja kratka in lahka stiska naša nam napravlja nad vse obilno večno množino slave,ko ne gledamo na to, kar se vidi, marveč na to, kar se ne vidi; zakaj to, kar se vidi, je začasno, a kar se ne vidi, je večno.[18] ko ne gledamo na to, kar se vidi, marveč na to, kar se ne vidi; zakaj to, kar se vidi, je začasno, a kar se ne vidi, je večno.

Efežanom 4:25
Zato, iznebivši se laži, govorite resnico vsak z bližnjim svojim, ker smo udje med seboj.

Galačanom 6:2
Drug drugega nosite bremena, in tako izpolnite postavo Kristusovo.

Apostolska Dela 14:17
Vendar pa sebe ni pustil brez pričevanja s tem, da je delil dobrote, dajal vam z neba dež in rodovitne čase in napolnjeval srca vaša z jedjo in veseljem.

2 Korinčanom 2:6
Dosti je takemu ta kazen, ki ga je zadela od večine:

1 Samuelova 16:7
GOSPOD pa veli Samuelu: Ne glej lica njegovega, ne visokosti njegove postave, ker sem ga zavrgel: zakaj ne gledam, kar gleda človek. Človek namreč gleda, kar je pred očmi, GOSPOD pa gleda v srce.

1 Korinčanom 1:10
Prosim vas pa, bratje, v imenu Gospoda našega Jezusa Kristusa, da vsi eno govorite in ne bodi razdorov med vami, temuč bodite popolnoma složni v enem umu in eni misli.

2 Kraljev 12:4-5
[4] In Joas veli duhovnikom: Ves denar posvečenih daril, ki se prinaša v hišo GOSPODOVO, srebro vsakega preštetega, srebro duš, s katerim je vsaka ocenjena, in vse srebro, ki pride komu v srce, da bi ga prinesel v hišo GOSPODOVO,[5] duhovniki naj ga sprejmejo vsak od svojega znanca; in naj popravijo, kar je podrtega pri hiši, kjerkoli najdejo kaj razdrtega.

Psalmi 82:1
Psalm Asafov. Bog stoji v zboru Božjem, sodi sredi bogov.

Psalmi 82:6
Jaz sem rekel: Bogovi ste in Najvišjega sinovi vi vsi.

Job 1:6-12
[6] In zgodi se nekega dne, da pridejo sinovi Božji postavit se pred GOSPODA, pa pride tudi satan [T. j. nasprotnik.] med njimi.[7] GOSPOD pa reče satanu: Odkod si prišel? Satan odgovori GOSPODU in reče: Po zemlji sem letal semtertja in vseokrog jo obhajal.[8] In GOSPOD reče satanu: Si li opazoval hlapca mojega Joba? Kajti njemu ni na zemlji enakega, mož je popoln in pošten, ki se boji Boga in varuje hudega.[9] Tedaj odgovori satan GOSPODU in reče: Mar je brez plačila, da se Job boji Boga?[10] Nisi li kroginkrog varno ogradil njega in hiše njegove in karkoli ima? Delo njegovih rok si blagoslovil in imetje njegovo se je razraslo po deželi![11] Pa le iztegni roko svojo in se dotakni vsega, kar ima, gotovo se ti v obraz tebe odreče![12] In GOSPOD veli satanu: Glej, vse, kar ima, v tvoji je roki, samo nanj ne sezi s svojo roko! In ven je šel satan izpred obličja GOSPODOVEGA.

Job 2:1-7
[1] Zopet se zgodi nekega dne, da pridejo sinovi Božji postavit se pred GOSPODA, in pride tudi satan med njimi, da se postavi pred GOSPODA.[2] In GOSPOD reče satanu: Odkod si prišel? Satan pa odgovori GOSPODU in reče: Po zemlji sem letal semtertja in vseokrog jo obhajal.[3] In GOSPOD reče satanu: Si li opazoval hlapca mojega Joba? Kajti njemu ni na zemlji enakega, mož je popoln in pošten, ki se boji Boga in varuje hudega; in še se drži popolnosti svoje! Ti pa si me nadražil zoper njega, da ga uničim brez vzroka.[4] A satan odgovori GOSPODU in reče: Kožo za kožo, in vse, kar ima človek, da za življenje svoje.[5] Pa le iztegni roko svojo in se dotakni njegovega okostja in mesa, gotovo se ti v obraz tebe odreče![6] Nato veli GOSPOD satanu: Glej, v tvoji je roki, samo življenje mu ohrani![7] In ven je šel satan izpred obličja GOSPODOVEGA, in udaril je Joba s hudimi tvori od stopal do temena.

1 Kroniška 28:8
Sedaj torej, vpričo vsega Izraela, zbora GOSPODOVEGA, in vpričo Boga našega velim: Izpolnjujte in v čislih imejte vse zapovedi GOSPODA, Boga svojega, da bi dedno vladali to dobro deželo in jo v dedno last zapustili otrokom svojim za seboj na vekomaj.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version