A A A A A

Bog: [Prekletstvo]


Levitik 20:9
Vsakdo, ki preklinja očeta svojega ali mater svojo, mora umreti; svojega očeta in svojo mater je klel, kri njegova bodi nad njim.

Devteronomij 28:15
Ako pa ne boš poslušal glasu GOSPODA, svojega Boga, da bi hranil in izpolnjeval vse zapovedi in postave njegove, ki ti jih danes zapovedujem: vse te prokletve pridejo nadte in te dohite.

Eksodus 21:17
In kdor preklinja očeta svojega ali mater svojo, mora umreti.

Jeremija 15:10
„Gorje mi, mati moja, ker si rodila mene, ki mi napoveduje pravdo in prepir vsa ta dežela; nisem jim posojal in posojali mi niso, a vsakdo me preklinja.“

Galačanom 3:13
Kristus nas je odkupil iz kletve postave, ko je postal za nas kletev, kajti pisano je: „Proklet vsak, kdor visi na lesu“:

Eksodus 34:7
ki hrani milost tisočim, ki odpušča krivico in prestopek in greh, ki pa krivega nikakor ne šteje za nedolžnega, ki obiskuje očetov krivico nad sinovi in vnuki, nad tretjim in četrtim pokolenjem.

Luku 6:28
blagoslavljajte, ki vas preklinjajo, molite za te, ki vas obrekujejo.

Numeri 14:18
GOSPOD je počasen za jezo in obilen v milosti, on odpušča krivico in prestopek, a krivca nikakor ne šteje za nedolžnega, temuč obiskuje očetov krivico na otrocih, v tretjem in četrtem pokolenju.

Geneza 3:17
Adamu pa reče: Ker si poslušal žene svoje glas in si jedel od drevesa, za katero sem ti zapovedal, rekoč: Ne jej od njega – prokleta bodi zemlja zaradi tebe: s trudom se živi od nje vse dni svojega življenja;

Pregovori 26:2
Kakor vrabec, ki semtertja leta, kakor lastovka, ki se izpreletava, tako je kletev nezaslužena: nikogar ne zadene.

Devteronomij 5:9
ne moli jih in ne časti jih, zakaj jaz sem GOSPOD, Bog tvoj, Bog mogočni, goreči, ki obiskujem krivico očetov na sinovih do tretjega in četrtega pokolenja tistih, ki me sovražijo,

Galačanom 5:1
Za svobodo nas je Kristus osvobodil; stojte torej trdno in ne vprezite se zopet v jarem sužnosti.

Eksodus 20:5
ne moli jih in ne časti jih, zakaj jaz sem GOSPOD, Bog tvoj, Bog mogočni, goreči, ki obiskujem krivico očetov na sinovih do tretjega in četrtega pokolenja tistih, ki me sovražijo,

2 Korinčanom 5:17
Zato če je kdo v Kristusu, je novo stvarjenje; staro je prešlo, glej, postalo je novo vse.

1 Janezovo 4:4
Vi ste iz Boga, otročiči, in premagali ste jih; ker večji je on, ki je v vas, nego on, ki je v svetu.

2 Samuelova 16:5-8
[5] In ko pride kralj David v Bahurim, glej, izide odondod mož iz rodovine hiše Savlove, po imenu Simej, sin Gerov; izide in grede preklinja.[6] In kamene je lučal na Davida in na vse hlapce kralja Davida; in vse ljudstvo Davidovo in vsi junaki so mu bili ob desnici in ob levici.[7] In tako je govoril Simej, ko je preklinjal: Pojdi, pojdi, krvoločnik in mož Belijalov![8] GOSPOD ti je povrnil vso kri hiše Savlove, na čigar mestu si zakraljeval, in GOSPOD je dal kraljestvo v roko Absalomu, sinu tvojemu, in glej, tičiš v nesreči svoji, ker si krvoločnik.

Devteronomij 21:23
naj ne ostane njegovo truplo čez noč na lesu, temuč ga moraš tisti dan pokopati, zakaj kletev Božja je obešenec; ti pa ne smeš onečiščati dežele svoje, ki ti jo da v dediščino GOSPOD, tvoj Bog.

Eksodus 20:5-6
[5] ne moli jih in ne časti jih, zakaj jaz sem GOSPOD, Bog tvoj, Bog mogočni, goreči, ki obiskujem krivico očetov na sinovih do tretjega in četrtega pokolenja tistih, ki me sovražijo,[6] in izkazujem milost tisočim onih, ki me ljubijo in izpolnjujejo zapovedi moje.

1 Samuelova 17:43
In Filistejec reče Davidu: Sem li mar pes, da greš s palico k meni? In Filistejec preklinja Davida pri bogovih svojih;

Ezekiel 18:20
Duša, ki greši, umrje. Sin ne bo nosil očeta svojega krivice, tudi oče ne krivice sina svojega; pravičnost pravičnega ostane na njem, in brezbožnost ostane na brezbožnem.

Jeremija 31:29-30
[29] V tistih dneh ne poreko več: Očetje so jedli kislo grozdje in otrokom so zato zobje skominasti;[30] temuč vsak umre zavoljo svoje krivice: vsakemu človeku, ki bo jedel kislo grozdje, bodo zobje skominasti.

Eksodus 20:6
in izkazujem milost tisočim onih, ki me ljubijo in izpolnjujejo zapovedi moje.

Devteronomij 18:10-12
[10] Naj ne bo med vami nikogar, ki bi peljal svojega sina ali svojo hčer skozi ogenj, ne nikogar, ki vedežuje, ali tolmači znamenja, ali vražari, ali čaruje,[11] ne nobenega zaklinjalca, ne nikogar, ki se posvetuje z duhom pokojnih ali z vedežnim duhom ali izprašuje mrtve.[12] Zakaj gnusoba je GOSPODU, kdorkoli dela kaj takega, in zaradi takih gnusob izganja GOSPOD, tvoj Bog, one pred vami.

Rimljanom 8:37-39
[37] Ali v vsem tem slavno premagujemo po tistem, ki nas je ljubil.[38] Prepričan sem namreč, da nas ne smrt, ne življenje, ne angeli, ne poglavarstva, ne sile, ne sedanjost, ne prihodnost,ne višina, ne globočina, ne katera druga stvar ne bo mogla ločiti od ljubezni Božje, ki je v Kristusu Jezusu, Gospodu našem.[39] ne višina, ne globočina, ne katera druga stvar ne bo mogla ločiti od ljubezni Božje, ki je v Kristusu Jezusu, Gospodu našem.

1 Petrovo 5:8-9
[8] Bodite trezni, bedite: nasprotnik vaš, hudič, hodi kakor rjoveč lev okrog in išče, koga bi pogoltnil;[9] njemu se upirajte, trdni v veri, vedoč, da isto trpljenje prenaša bratovščina vaša razkropljena po svetu.

Geneza 3:17-19
[17] Adamu pa reče: Ker si poslušal žene svoje glas in si jedel od drevesa, za katero sem ti zapovedal, rekoč: Ne jej od njega – prokleta bodi zemlja zaradi tebe: s trudom se živi od nje vse dni svojega življenja;[18] trnje in osat naj ti poganja, ti pa jej zelenjavo poljsko.[19] V potu obraza svojega uživaj kruh, dokler se ne povrneš v zemljo, ker si bil vzet iz nje; kajti prah si in v prah se povrneš.

Geneza 4:10-12
[10] In mu reče: Kaj si storil? Glas krvi brata tvojega vpije z zemlje do mene.[11] Ti torej bodi sedaj proklet in pregnan z zemlje, ki je odprla usta svoja, da prejme kri brata tvojega iz roke tvoje.[12] Ko bodeš obdeloval zemljo, ne dá ti odslej moči svoje; potikal se boš in begal po zemlji.

Geneza 9:18-27
[18] In sinovi Noetovi, ki so izšli iz ladje, so bili: Sem in Ham in Jafet; Ham pa je oče Kanaanov.[19] Ti trije so bili sinovi Noetovi, in od teh se je naselila vsa zemlja.[20] In Noe je začel obdelovati zemljo, in zasadi vinograd;[21] in ko pije od vina njegovega, se upijani ter se razodene sredi šatora svojega.[22] Ham pa, oče Kanaanov, zagleda nagoto očeta svojega ter pove dvema bratoma svojima odzunaj.[23] Sem pa vzame z Jafetom plašč njegov in ga zadeneta na rame svoje in nazaj obrnjena gresta ter pokrijeta ž njim očeta svojega nagoto; in obličje jima je bilo nazaj obrnjeno, da nista videla očeta svojega nagote.[24] Ko pa se je prebudil Noe iz vina svojega, zve, kaj mu je bil storil njegov najmlajši sin,[25] in reče: Proklet bodi Kanaan; hlapcev hlapec bodi bratom svojim![26] Še reče: Hvaljen GOSPOD, Bog Semov, in Kanaan mu bodi hlapec![27] Razširi naj Bog Jafeta, in naj prebiva v šatorih Semovih, in Kanaan mu bodi hlapec!

1 Kraljev 2:32-46
[32] In GOSPOD povrne kri na glavo njegovo, ker je udaril dva moža, pravičnejša in boljša, nego je bil sam, in ju je umoril z mečem, in oče moj, David, ni vedel za to: Abnerja, sina Nerovega, poveljnika vojske Izraelove, in Amasa, sina Jeterjevega, poveljnika vojske Judove.[33] Tako se povrne njiju kri na glavo Joabovo in na glavo zaroda njegovega vekomaj; ali Davidu in zarodu njegovemu in hiši njegovi in prestolu njegovemu bodi mir vekomaj od GOSPODA![34] Šel je torej gori Benaja, sin Jojadov, in ga je udaril in usmrtil; in pokopan je bil v svoji hiši v puščavi.[35] In kralj je postavil Benaja, sina Jojadovega, namesto njega nad vojsko, in Zadoka duhovnika je kralj postavil namesto Abiatarja.[36] Pošlje tudi kralj in pokliče Simeja ter mu veli: Sezidaj si hišo v Jeruzalemu in tu prebivaj ter ne hodi odtod ne tja, ne sem.[37] Kateri dan namreč pojdeš ven in preideš potok Kidron, vedi za gotovo, da moraš umreti; tvoja kri pride na tvojo glavo.[38] In Simej reče kralju: Dobra je ta beseda; kakor je velel gospod moj, kralj, tako bo storil hlapec tvoj. In Simej je prebival precej časa v Jeruzalemu.[39] Prigodi se pa po treh letih, da sta Simeju utekla dva hlapca k Ahisu, sinu Maakovemu, h kralju v Gatu. In sporoče Simeju, rekoč: Glej, hlapca tvoja sta v Gatu.[40] In vstane Simej ter osedla osla ter gre v Gat k Ahisu, da poišče svoja hlapca; odide torej in pripelje hlapca svoja iz Gata.[41] In naznanijo Salomonu, da je šel Simej iz Jeruzalema v Gat in se zopet vrnil.[42] In kralj pošlje ter pokliče Simeja in mu reče: Te li nisem zaprisegel pri GOSPODU in te resno posvaril, rekoč: Gotovo vedi, da moraš umreti, kateri dan greš ven in pojdeš sem ali tja? In si mi dejal: Dobra je beseda, ki sem jo slišal.[43] Zakaj nisi torej izpolnil prisege GOSPODOVE in zapovedi, ki sem ti jo ukazal?[44] Še reče Salomon Simeju: Ti veš za vso hudobnost, katere si je v svesti srce tvoje, ki si jo storil Davidu, očetu mojemu; zato GOSPOD povrne hudobnost tvojo tebi na glavo.[45] A kralj Salomon bo blagoslovljen in prestol Davidov bo utrjen pred GOSPODOM za vekomaj.In kralj ukaže Benaju, Jojadovemu sinu, in ta gre ven ter ga udari, da umrje. In kraljestvo je bilo utrjeno v roki Salomonovi.[46] In kralj ukaže Benaju, Jojadovemu sinu, in ta gre ven ter ga udari, da umrje. In kraljestvo je bilo utrjeno v roki Salomonovi.

Job 2:9
Tedaj mu reče žena njegova: Ali se še držiš popolnosti svoje? Odpovej se Bogu in umri!

Job 19:17
Dih moj se gnusi ženi moji in smrad moj matere moje otrokom.

Job 1:10
Nisi li kroginkrog varno ogradil njega in hiše njegove in karkoli ima? Delo njegovih rok si blagoslovil in imetje njegovo se je razraslo po deželi!

Efežanom 6:10-17
[10] Sicer pa, ojačite se v Gospodu in v krepkosti moči njegove.[11] Odenite se z vsem orožjem Božjim, da boste mogli stati zoper zvijačne naklepe hudičeve.[12] Kajti vojskovati se nam ni zoper kri in meso, ampak zoper poglavarstva, zoper oblasti, zoper svetovne mogočnike te teme, zoper duhovne vojske hudobnosti v nebeških prostorih.[13] Zato primite za vse orožje Božje, da se morete v bran postaviti ob hudem dnevi in, vse premagavši, stati.[14] Stojte torej, opasani okoli ledij z resnico in oblečeni z oklepom pravičnosti[15] in obuti na nogah s pripravljenostjo, oznanjati evangelij miru,[16] vrhutega zgrabite ščit vere, s katerim boste mogli pogasiti vse goreče strele Hudobnega.[17] In vzemite čelado zveličanja in meč Duha, ki je beseda Božja,

Mateju 5:22
A jaz vam pravim, da vsak, kdor se brez razloga jezi na brata svojega, zapade sodbi; kdorkoli pa reče bratu svojemu: Raka [T. j. praznoglavec, neumnež.]! pride pred veliki zbor; a kdorkoli reče: Bedak! zapade peklenskemu ognju.

Rimljanom 3:23
zakaj vsi so se pregrešili ter nimajo slave Božje

Rimljanom 6:23
Kajti plačilo za greh je smrt, a milostni dar Božji je večno življenje v Kristusu Jezusu, Gospodu našem.

Geneza 9:25
in reče: Proklet bodi Kanaan; hlapcev hlapec bodi bratom svojim!

Psalmi 104:9
Mejo si jim postavil, da je ne prestopijo, da se ne povrnejo pokrit zemljo.

Geneza 6:12
In Bog je videl zemljo, in glej, popačena je bila, kajti vse meso je popačilo pot svojo na zemlji.

Geneza 7:20
Petnajst komolcev kvišku so skipele vode, in gore so bile pokrite.

Geneza 8:5-9
[5] In vode so vedno bolj upadale do desetega meseca: deseti mesec, prvi dan meseca se pokažejo vrhovi gorá.[6] In zgodi se, ko je minilo štirideset dni, da Noe odpre okno na ladji, ki ga je bil naredil,[7] in izpusti vrana; ta je letal semtertja, dokler se niso posušile vode na zemlji.[8] In izpusti goloba od sebe, da bi videl, so li že izginile vode s površja zemlje.[9] Ali golob ni našel mesta stopalu noge svoje, in vrne se v ladjo k njemu, ker so bile še vode na površju zemlje. Noe pa iztegne roko svojo, ga prime in vzame k sebi v ladjo.

Geneza 9:11
Ustanavljam torej z vami zavezo svojo, in nikoli več ne bodi pokončano vse meso od vodá potopa, tudi ne bodi več potopa, da pogonobi zemljo.

Rimljanom 12:14
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljate, a ne preklinjajte.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version