A A A A A

Bog: [Pridite takšni kot ste]


Mateju 11:27-30
[27] Vse mi je izročil Oče moj: in nihče ne pozna Sina nego samo Oče, tudi Očeta ne pozna nihče nego le Sin in komurkoli če Sin razodeti.[28] Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vas upokojim.[29] Vzemite jarem moj nase in učite se od mene, ker sem krotek in iz srca ponižen: in najdete pokoj dušam svojim.Kajti jarem moj je sladek in breme moje je lahko.[30] Kajti jarem moj je sladek in breme moje je lahko.

Janezu 6:63-65
[63] Duh je to, kar oživlja, meso ne pomaga nič; besede, ki sem vam jih jaz govoril, so duh in so življenje.[64] Toda so med vami nekateri, ki ne verujejo. Jezus je namreč od začetka vedel, kateri so, ki ne verujejo, in kdo je, ki ga izda.[65] In reče: Zato sem vam rekel, da ne more nihče priti k meni, če mu ni dano od Očeta mojega.

Mateju 11:28
Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vas upokojim.

Izaija 1:18
Pridite vendar, in razložimo si pravdo svojo, pravi GOSPOD. Ako so grehi vaši kakor škrlat, bodo beli kakor sneg; ako so rdeči kakor karmezin, bodo beli kakor volna.

Izaija 55:1-3
[1] Hej, vsi, katerikoli ste žejni, pridite k vodam, in kateri nimate denarja, pridite, kupite in jejte! Pridite, pravim, kupite brez denarja in brez plačila vina in mleka![2] Čemu trošite denar za to, kar ni kruh, in trud svoj za to, kar ne more nasititi? Poslušajte vendar mene in jejte, kar je dobro, in tolstino veselo uživaj duša vaša![3] Nagnite uho in pridite k meni, poslušajte, in duša vaša bo živela! In sklenem z vami zavezo večno: milosti Davidove, stanovitne.

Mateju 15:7-9
[7] Hinavci, dobro je o vas prorokoval Izaija, govoreč:[8] „To ljudstvo me časti z ustnicami svojimi, njih srce pa je daleč od mene.[9] Ali zastonj me časté, učeč nauke, zapovedi človeške“.

Marku 10:13-16
[13] In prinašali so k njemu otročiče, da bi se jih dotaknil; učenci pa jih okarajo.[14] Videč pa to Jezus, se razhudi in jim reče: Pustite otročiče, naj pridejo k meni, ne branite jim; zakaj takih je kraljestvo Božje.[15] Resnično vam pravim: Kdor ne sprejme kraljestva Božjega kakor otrok, nikakor ne pride vanj.[16] In jemlje jih v naročje ter polagajoč nanje roke, jih blagoslavlja.

Jakobovo 4:6-8
[6] Daje pa toliko večjo milost. Zato pravi pismo: „Bog se upira prevzetnim, ponižnim pa daje milost“.[7] Podložni torej bodite Bogu. Uprite se pa hudiču, in bežal bo od vas.[8] Približajte se Bogu in približa se vam. Očedite si roke, grešniki, in očistite si srca, ki ste dvojnih misli.

2 Korinčanom 5:17
Zato če je kdo v Kristusu, je novo stvarjenje; staro je prešlo, glej, postalo je novo vse.

Janezu 5:24
Resnično, resnično vam pravim, kdor posluša mojo besedo in veruje temu, ki me je poslal, ima večno življenje, in ne pride na sodbo, temuč je že prešel iz smrti v življenje.

Rimljanom 12:1-2
[1] Prosim vas torej, bratje, po mnogem usmiljenju Božjem, da podaste telesa svoja za žrtev živo, sveto, prijetno Bogu: to bodi pametno vaše bogoslužje.[2] In ne ravnajte se po tem svetu, temuč premenite se [Ali: preobražajte se, vršite svojo preobrazbo.] po obnovitvi uma svojega, da izkušate, kaj je volja Božja dobra in prijetna in popolna [Ali: volja Božja: kar je dobro, prijetno in popolno.].

Hebrejcem 12:1
Zatorej tudi mi, ker imamo tak oblak prič okrog sebe, vrzimo raz sebe vsako breme in greh, ki nas lahko oklene, in tecimo s potrpežljivostjo v naloženem nam boju,

Levitik 25:44
In kar se tiče sužnjev in sužnic, ki jih boš imel: izmed narodov, ki bodo okoli vas, smete kupovati sužnje in sužnice.

Psalmi 32:8-10
[8] Jaz ti dam razumnost in kazal ti bom, po kateri poti naj hodiš; svetoval ti bom, v te vpirajoč svoje oko.[9] Ne bodite kakor konj, kakor mezeg brez razuma, ki jima je z uzdo in vajetom, njiju opravo, brzdati gobec, sicer se ti ne pokorita.[10] Mnoge bolečine zadenejo brezbožnika; kdor pa stavi upanje v GOSPODA, njega obdaja milost.Veselite se v GOSPODU in radujte, pravični, in glasno pojte vsi, ki ste pravega srca.

Izaija 29:13
In Gospod je rekel: Zato ker se mi bliža to ljudstvo in me časti z usti in z ustnami, srce pa obrača daleč od mene, in ker je njih strah do mene le zapoved človeška, kakor so se je naučili:

Janezu 5:40
a nočete priti k meni, da bi imeli življenje.

Janezu 6:44-45
[44] Nihče ne more priti k meni, če ga ne vleče Oče, ki me je poslal, in jaz ga obudim poslednji dan.[45] Pisano je v prorokih: „In vsi bodo učeni od Boga“. Vsak, ki je slišal Očeta in se je naučil, prihaja k meni.

Janezu 7:37-39
[37] A poslednji veliki dan praznika je stal Jezus in klical, rekoč: Če je kdo žejen, naj pride k meni in pije.[38] Kdor veruje v mene, kakor pravi pismo, reke žive vode poteko iz telesa njegovega.[39] To je pa rekel o Duhu, ki so ga imeli prejeti ti, ki so verovali vanj; Duh namreč še ni bil dan, ker Jezus še ni bil oslavljen.

Hebrejcem 4:14-16
[14] Ker imamo torej tako vzvišenega velikega duhovnika, ki je šel skozi nebesa, Jezusa, Sinu Božjega, držimo se svoje veroizpovedi![15] Kajti nimamo velikega duhovnika, ki bi ne mogel z nami čutiti slabosti naših, ampak izkušan je v vsem kakor mi, a brez greha.Bližajmo se torej s srčno zaupnostjo prestolu milosti, da dobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč.[16] Bližajmo se torej s srčno zaupnostjo prestolu milosti, da dobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč.

Razodetje 22:16-17
[16] Jaz Jezus sem poslal angela svojega, pričat vam to po cerkvah. Jaz sem korenina in rod Davidov, svetla zvezda jutranja.[17] In Duh in nevesta govorita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi! In kdor je žejen, pridi; kdor hoče, vzemi vodo življenja brezplačno.

Janezu 6:37
Vse, kar mi daje Oče, pride k meni, in tega, ki k meni prihaja, ne pahnem ven.

Razodetje 22:17
In Duh in nevesta govorita: Pridi! In kdor sliši, naj reče: Pridi! In kdor je žejen, pridi; kdor hoče, vzemi vodo življenja brezplačno.

Izaija 13:6-8
[6] Tulite, ker blizu je dan GOSPODOV, prihaja kot razdejanje od Vsegamogočnega.[7] Zatorej bodo omahovale vse roke in tajalo se bo vsako srce človeško;[8] in izbegani bodo, krč in bolečine jih zgrabijo, kakor porodnica bodo imeli bolečine; vsak bo strmel ob bližnjem svojem, zaripljeno obličje bode njih obličje.

Razodetje 12:9
In vržen je bil zmaj veliki in kača stara, ki se imenuje Hudič in Satan, ki zapeljava vesoljni svet, vržen je bil na zemljo, in angeli njegovi so bili vrženi ž njim.

Filipljanom 1:6
ker sem prepričan prav o tem, da on, ki je začel v vas dobro delo, ga dokonča do dne Jezusa Kristusa;

Razodetje 21:4
in obriše vse solze ž njih oči; in smrti ne bode več, ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine ne bode več; kajti prvo je prešlo.

Hebrejcem 10:19-22
[19] Ker imamo torej, bratje, trdno zaupanje, da nam je prost vhod v svetišče po krvi Jezusovi,[20] kateri vhod nam je posvetil kakor novo in živo pot skozi zagrinjalo, to je meso svoje,[21] in ker imamo duhovnika velikega čez hišo Božjo:[22] pristopimo z resničnim srcem, v popolni gotovosti vere, v srcih pokropljeni in očiščeni slabe vesti

Joel 2:32
Zgodi se pa, da vsak, kdor bo klical ime GOSPODOVO, bo rešen; kajti na gori Sionu in v Jeruzalemu bode rešitev, kakor je govoril GOSPOD, in med preostalimi, ki jih pokliče GOSPOD.

Psalmi 104:9
Mejo si jim postavil, da je ne prestopijo, da se ne povrnejo pokrit zemljo.

Geneza 6:12
In Bog je videl zemljo, in glej, popačena je bila, kajti vse meso je popačilo pot svojo na zemlji.

Geneza 8:9
Ali golob ni našel mesta stopalu noge svoje, in vrne se v ladjo k njemu, ker so bile še vode na površju zemlje. Noe pa iztegne roko svojo, ga prime in vzame k sebi v ladjo.

Geneza 9:11
Ustanavljam torej z vami zavezo svojo, in nikoli več ne bodi pokončano vse meso od vodá potopa, tudi ne bodi več potopa, da pogonobi zemljo.

Geneza 7:20
Petnajst komolcev kvišku so skipele vode, in gore so bile pokrite.

Geneza 8:5
In vode so vedno bolj upadale do desetega meseca: deseti mesec, prvi dan meseca se pokažejo vrhovi gorá.

Pregovori 31:30
Lažniva je prijetnost in ničeva lepota: žena, ki se boji GOSPODA, njej veljaj hvala!Dajte ji od sadú njenih rok in pri vratih naj jo hvalijo dela njena!

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version