A A A A A

Cerkev: [Lažni učitelji]


Ezekiel 13:9
in roka moja bode zoper proroke, ki vidijo ničemurnost in ki pripovedujejo laž. Ne bodo v svetovalstvu ljudstva mojega in v popisu družine Izraelove ne bodo zapisani, tudi v zemljo Izraelovo ne pridejo. In spoznate, da sem jaz Gospod Jehova.

Jeremija 23:16
Tako pravi GOSPOD nad vojskami: Ne poslušajte besed tistih prorokov, ki vam prorokujejo; ničermurnosti vas učijo, svojega srca prikazen vam govore, ne iz ust GOSPODOVIH.

Luku 6:26
Gorje vam, kadar dobro o vas govore vsi ljudje; kajti ravno tako so delali njih očetje lažnivim prorokom.

Mateju 24:24
Zakaj vstanejo lažnivi kristusi in lažnivi proroki in kazali bodo velika znamenja in čudeže, da bi zapeljali, ko bi bilo mogoče, tudi izvoljence.

Mateju 16:11-12
[11] Kako ne umete, da vam nisem rekel za kruh? Ali varujte se kvasu farizejev in saducejev![12] Tedaj so razumeli, da ni rekel, naj se varujejo kruhovega kvasu, ampak nauka farizejev in saducejev.

2 Timoteju 4:3-4
[3] Kajti pride čas, ko ne bodo prenašali zdravega nauka, temuč po lastnem poželenju si kopičili učitelje, po tem, kakor jih ušesa srbe;[4] in od resnice bodo odvračali ušesa in se obračali k basnim.

2 Timoteju 4:3-4
[3] Kajti pride čas, ko ne bodo prenašali zdravega nauka, temuč po lastnem poželenju si kopičili učitelje, po tem, kakor jih ušesa srbe;[4] in od resnice bodo odvračali ušesa in se obračali k basnim.

Apostolska Dela 20:28-30
[28] Pazite torej nase in na vso čredo, v kateri vas je sveti Duh postavil za škofe [Škof (grško: episkopos) pomeni: nadzornik, predstojnik.], da pasete cerkev Božjo, ki si jo je pridobil z lastno krvjo.[29] Jaz vem, da pridejo po odhodu mojem med vas grabljivi volkovi, ki ne bodo prizanašali čredi;[30] in izmed vas samih vstanejo možje, ki bodo govorili popačene nauke, da bi potegnili učence za seboj.

2 Petrovo 3:14-18
[14] Zato, ljubljeni, trudite se, tega čakajoč, da se pokažete brez madeža in brez hibe pred njim v miru.[15] In potrpežljivost Gospoda našega imejte za zveličanje; kakor vam je tudi ljubljeni brat naš Pavel pisal po dani mu modrosti,[16] kakor i v vseh listih svojih, govoreč v njih o teh rečeh; ki je v njih nekaj težko umljivega, kar nevedni in neutrjeni zavijajo, kakor tudi druga pisma, v lastno pogubo svojo.[17] Vi torej, ljubljeni, ki to naprej veste, pazite, da vas pregrešnih zmota ne potegne za seboj in ne padete iz lastnega trdnega stanja,temuč rastite v milosti in spoznanju Gospoda našega in Zveličarja Jezusa Kristusa. Njemu slava i sedaj i na dan večnosti![18] temuč rastite v milosti in spoznanju Gospoda našega in Zveličarja Jezusa Kristusa. Njemu slava i sedaj i na dan večnosti!

1 Janezovo 4:1-6
[1] 00:1 Ljubljeni, ne verujte vsakemu duhu, ampak presojajte duhove, ali so iz Boga; ker mnogo lažnivih prorokov je prišlo na svet.[2] V tem spoznate Duha Božjega: vsak duh, ki pripoznava Jezusa Kristusa, da je prišel v mesu, je iz Boga;[3] in vsak duh, ki ne pripoznava Jezusa, da je prišel v mesu, ni iz Boga, in ta je duh antikristov, o katerem ste slišali, da se bliža, in sedaj je že na svetu.[4] Vi ste iz Boga, otročiči, in premagali ste jih; ker večji je on, ki je v vas, nego on, ki je v svetu.[5] Oni so iz sveta; zato govore, kar je iz sveta, in svet jih posluša.[6] Mi smo iz Boga; kdor poznava Boga, posluša nas, kdor ni iz Boga, nas ne posluša. Iz tega spoznavamo duha resnice in duha zmote.

Mateju 7:15-20
[15] Varujte se lažnivih prorokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj so pa grabljivi volkovi.[16] Po njih sadovih jih spoznate. Se li bere s trnja grozdje ali z osata smokve?[17] Tako rodi vsako dobro drevo dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad.[18] Dobro drevo ne more roditi slabega sadu, in slabo drevo ne more roditi dobrega sadu.[19] Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, se poseka in vrže na ogenj.[20] Torej po njih sadovih jih spoznate.

2 Petrovo 1:12-21
[12] Zato ne bom vnemar pustil, vedno vas spominjati tega, dasi to veste in ste utrjeni v dani vam resnici.[13] Menim pa, da je prav, dokler sem v tej koči, da vas izpodbujam, kličoč vam to v spomin,[14] ker vem, da moram skoraj odložiti kočo svojo, kakor mi je tudi Gospod naš Jezus Kristus naznanil.[15] Potrudim se pa, da se morete tudi vsak čas po mojem odhodu spominjati tega.[16] Kajti nismo se držali izmišljenih basni, ko smo vam oznanili Gospoda našega Jezusa Kristusa moč in prihod, marveč sami smo videli in bili priče njegovega veličastva.[17] Prejel je namreč od Boga Očeta čast in slavo, ko mu je prišel tak glas od veličastne slave: Ta je Sin moj ljubljeni, ki je po moji volji;[18] in ta glas smo mi slišali, da je prišel z neba, ko smo bili ž njim na sveti gori.[19] In imamo besedo proroško tem trdnejšo; in prav delate, da pazite nanjo kakor na svetilnico, ki sveti v temnem kraju, dokler ne prisije dan in danica vzide v srcih vaših;[20] to najprej spoznavajoč, da se nobeno prorokovanje pisma ne godi po lastnem razlaganju.Zakaj prorokovanje ni nikdar prišlo po volji človeški, temuč od Boga so govorili ljudje, kakor jih je vodil sveti Duh.[21] Zakaj prorokovanje ni nikdar prišlo po volji človeški, temuč od Boga so govorili ljudje, kakor jih je vodil sveti Duh.

Titu 1:6-16
[6] če je kdo brez oponosa, ene žene mož, ima verne otroke, ki niso na glasu razuzdanosti ali nepokorni.[7] Škof namreč mora biti brez oponosa, kakor oskrbnik Božji; ne samovšečen, ne nagle jeze, ne pijanec, ne pretepač, ne grdega dobička željen;[8] ampak gostoljuben, dobrega prijatelj, zmeren, pravičen, svet, zdržljiv,[9] držeč se zveste besede, ki je v soglasju z naukom, da bode zmožen opominjati v zdravem uku in prepričevati nasprotno govoreče.[10] Kajti mnogo jih je upornih, blebetačev in sleparjev, zlasti iz obreze,[11] ki jim je treba usta zamašiti; kateri cele hiše narobe obračajo, učeč, česar ne bi smeli, za grd dobiček.[12] Rekel je nekdo izmed njih, njih lastni prorok: Krečani so vedno lažniki, grde zveri, leni trebuhi.[13] To izpričevalo je resnično. Zato jih ostro svari, da bodo zdravi v veri,[14] ne poslušajoč basni judovskih in ukazov ljudi, ki se obračajo od resnice.[15] Vse je čisto čistim; oskrunjenim pa in nevernim ni nič čisto, temuč oskrunjena sta njih um in njih vest.Proglašajo, da poznajo Boga, v delih pa ga zatajujejo, ker so ostudni in nepokorni in za vsako dobro delo nesposobni.[16] Proglašajo, da poznajo Boga, v delih pa ga zatajujejo, ker so ostudni in nepokorni in za vsako dobro delo nesposobni.

2 Petrovo 2:1-22
[1] Nastopili so pa tudi lažnivi proroki v ljudstvu, kakor bodo tudi med vami lažnivi učitelji, ki bodo vtihotapljali pogubne krive nauke in zatajevali celo Gospoda, ki jih je odkupil, in s tem si pripravljali naglo pogubo.[2] In mnogo jih bo hodilo za njih razuzdanostmi, zavoljo katerih se bo preklinjala pot resnice.[3] In v lakomnosti vas bodo izkoriščali z izmišljenimi besedami; katerim sodba že zdavnaj ne odlaša, in poguba njih ne dremlje.[4] Kajti Bog ni prizanesel angelom, ki so grešili, temuč jih je z verigami teme pahnil v brezno in jih dal hraniti za sodbo;[5] in prvemu svetu ni prizanesel, temuč je kot osmega ohranil Noeta, glasnika pravičnosti, ko je poslal potop čez svet brezbožnih;[6] in mesti Sodomo in Gomoro je obsodil v razpad ter ju upepelil, s čimer ju je za zgled postavil tistim, ki bodo brezbožno živeli;[7] in pravičnega Lota, trpečega od razuzdanega vedenja krivičnikov, je otel[8] (kajti s pogledom in sluhom je ta pravičnik dan na dan mučil pravično dušo svojo ž njih nepostavnimi deli, prebivajoč med njimi).[9] Gospod ve pobožne rešiti iz izkušnjave, krivične pa za dan sodbe hraniti v kaznovanje,[10] najbolj pa nje, ki hodijo za mesom v poželenju oskrumbe in zaničujejo gospostvo. Predrzneži, svojevoljneži, ne boje se preklinjati veličanstev,[11] ko vendar angeli, po krepkosti in moči večji, ne izrekajo zoper nje pred Gospodom preklinjajoče sodbe.[12] Ti pa kakor nespametne živali, po naravi rojene za lov in klanje, ker preklinjajo, česar ne poznajo, se bodo pogubili v pogubi svoji,[13] prejemši krivice plačilo. Njim se veselje zdi požrešnost po dnevi, nesnage so in grdobe, razkošno žive v sleparstvih svojih in se goste z vami,[14] oči imajo polne prešeštvovanja in nikdar ne sitih greha, vabijo duše neutrjene, imajo srce vajeno v lakomnosti in so prokletstva otroci;[15] zapustili so ravno pot ter tavali in hodili po poti Balaama, sina Bosorjevega, ki je ljubil krivice plačilo,[16] a prejel posvarilo za lastno nepostavnost: brezglasno vprežno živinče je izpregovorilo s človeškim glasom ter zabranilo prorokovo nespamet.[17] Ti so studenci brez vode in megle, ki jih goni vihar, ki jim je shranjen mrak večne teme.[18] Kajti prešerno in ničemurno govoreč, vabijo s poželenjem mesa, z razuzdanostmi one, ki so komaj ubežali njim, ki hodijo v zmotnjavi,[19] obetajoč jim svobodo, ko so sami sužnji pogube; zakaj od kogar je kdo premagan, tistemu je postal suženj.[20] Če se namreč taki, ki so ubežali oskrumbam sveta po spoznanju Gospoda in Zveličarja Jezusa Kristusa, zopet zapleto vanje in so premagani, je postalo njih poslednje hujše od prvega.[21] Kajti bolje bi jim bilo, da bi ne bili spoznali pota pravičnosti, nego pa da so se po spoznanju obrnili zopet od dane jim svete zapovedi.Prigodilo se jim je pa po resničnem pregovoru: Pes se vrne k temu, kar je izbljuval, in svinja omita v lužo blatno.[22] Prigodilo se jim je pa po resničnem pregovoru: Pes se vrne k temu, kar je izbljuval, in svinja omita v lužo blatno.

Mateju 23:1-29
[1] Tedaj govori Jezus množici in učencem svojim[2] takole: Na Mojzesov stol so sedli pismarji in farizeji.[3] Vse torej, karkoli vam reko, izpolnjujte in delajte; po njih delih pa ne delajte, ker govoré, pa ne delajo.[4] Vežejo namreč težka in neznosna bremena in jih nakladajo ljudem na pleča, sami jih pa še s svojim prstom nočejo geniti.[5] Vsa dela svoja pa delajo, da jih vidijo ljudje. Razširjajo si namreč molilne listke in delajo velike robove oblačilom svojim;[6] in ljubijo prve prostore pri gostijah in prve stole v shodnicah[7] in pozdrave po ulicah ter da jih ljudje imenujejo: Rabi![8] Vi pa se ne imenujte Rabi; kajti eden je vaš učenik, Kristus, vsi vi ste pa bratje.[9] In ne imenujte nikogar na zemlji očeta svojega; kajti eden je vaš Oče, ta, ki je v nebesih.[10] Tudi se ne imenujte voditeljev, kajti eden je vaš voditelj, Kristus.[11] A kdor je največji med vami, bodi vam služabnik.[12] Kdor se pa povišuje, bo ponižan, in kdor se ponižuje, bo povišan.[13] Gorje pa vam pismarji in farizeji, hinavci! da zapirate nebeško kraljestvo pred ljudmi; sami namreč ne greste vanje, in kateri hočejo vanje iti, jim ne puščate, da bi šli.[14] Gorje vam, pismarji in farizeji, hinavci! da požirate vdovam hiše, ko na videz opravljate dolge molitve; zategadelj prejmete ostrejšo sodbo.[15] Gorje vam pismarji in farizeji, hinavci! ker prehodite morje in zemljo, da pridobite enega, ki se pojudi, in ko se pojudi, naredite iz njega peklenskega sinu, dvakrat hujšega od sebe.[16] Gorje vam, slepi vodniki, ki pravite: Če kdo priseže pri templju, ni nič; če pa priseže kdo pri templjevem zlatu, je zavezan.[17] Bebci in slepci! kaj pa je več, zlato ali tempelj, ki posvečuje zlato?[18] In: Če priseže kdo pri oltarju, ni nič; če pa priseže kdo pri daru, ki je na njem, je zavezan.[19] Slepci! kaj pa je več, dar ali oltar, ki posvečuje dar?[20] Kdor torej prisega pri oltarju, prisega pri njem in pri vsem, kar je na njem.[21] In kdor prisega pri templju, prisega pri njem in pri tistem, ki prebiva v njem.[22] In kdor prisega pri nebu, prisega pri prestolu Božjem in pri tistem, ki sedi na njem.[23] Gorje vam, pismarji in farizeji, hinavci! da dajete desetino od mete in kopra in kumina, opuščate pa, kar je važnejše v postavi: sodbo [Ali: pravico.], usmiljenje in vero. To pa je treba delati, a onega ne opuščati.[24] Slepi vodniki, ki precejate komarje, velbloda pa požirate![25] Gorje vam, pismarji in farizeji, hinavci! da čistite kozarec in skledo odzunaj, znotraj pa sta polna ropa in nezmernosti.[26] Slepi farizej! očisti poprej kozarec in skledo znotraj, da bodeta čista tudi zunaj.[27] Gorje vam, pismarji in farizeji, hinavci! da ste podobni pobeljenim grobom, ki se odzunaj zde lepi, znotraj pa so polni mrtvaških kosti in vse nesnage.[28] Tako se kažete tudi vi ljudem zunaj pravične, znotraj pa ste polni hinavstva in krivičnosti.[29] Gorje vam, pismarji in farizeji, hinavci! da zidate prorokom grobe in lepšate pravičnim nagrobne spomenike,

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version