A A A A A

Cerkev: [Cerkveno preganjanje]


Apostolska Dela 8:1
Savel pa se je ž njimi radoval njegove smrti. In nastalo je ta dan veliko preganjanje cerkve, ki je bila v Jeruzalemu; in vsi so se razkropili po judejskih in samarijskih krajih, razen apostolov.

Mateju 5:44
A jaz vam pravim: Ljubite sovražnike svoje in molite za tiste, ki vas preganjajo:

2 Timoteju 3:12
Pa tudi vsi, ki hočejo pobožno živeti v Kristusu Jezusu, bodo preganjani.

Janezu 15:20
Spominjajte se besede, ki sem jo vam jaz rekel: Hlapec ni večji od gospodarja svojega. Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas; če so mojo besedo ohranili, ohranijo tudi vašo.

Razodetje 2:10
Nič se ne boj tega, kar ti bode trpeti. Glej, hudič bo vrgel nekatere izmed vas v ječo, da boste izkušeni, in imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti, in dam ti venec življenja.

Rimljanom 8:35
Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove? stiska ali nadloga, ali preganjanje, ali lakota, ali nagota, ali nevarnost, ali meč?

Mateju 5:11
Blagor vam, kadar vas zaradi mene sramoté in preganjajo in vse hudo zoper vas govoré, pa lažejo.

Rimljanom 12:14
Blagoslavljajte tiste, ki vas preganjajo, blagoslavljate, a ne preklinjajte.

Janezu 5:16
In zato so Judje preganjali Jezusa, ker je to delal v soboto.

Mateju 5:10-12
[10] Blagor preganjanim zaradi pravičnosti, ker njih je nebeško kraljestvo.[11] Blagor vam, kadar vas zaradi mene sramoté in preganjajo in vse hudo zoper vas govoré, pa lažejo.[12] Radujte se in veselite, ker veliko je plačilo vaše v nebesih. Kajti tako so preganjali proroke, ki so bili pred vami.

2 Korinčanom 12:10
Zato sem dobre volje v slabostih, v zasramovanju, v potrebah, v preganjanju, v težavah, za Kristusa; zakaj kadar sem slab, tedaj sem močan.

Apostolska Dela 13:50
Judje pa naščujejo pobožne in odlične žene in mestne prvake, in provzročijo preganjanje zoper Pavla in Barnaba ter ju izženo iz svojih krajev.

Apostolska Dela 7:52
Katerega od prorokov niso preganjali očetje vaši? In pomorili so te, ki so naprej oznanjali prihod Pravičnika, čigar izdajalci in ubijalci ste sedaj postali vi,

Marku 4:17
pa nimajo korenine v sebi, temuč so nestanovitni; ko potem nastane stiska ali preganjanje zaradi besede, se precej pohujšajo.

Galačanom 4:29
Ali kakor je takrat tisti, ki se je po mesu narodil, preganjal tega, ki je bil po Duhu rojen, tako tudi sedaj.

Marku 10:30
da ne bi prejel sedaj v tem času stokrat toliko: hiš in bratov in sester in mater in otrok in njiv s preganjanjem, in v prihodnjem svetu večnega življenja.

Mateju 13:21
toda nima korenine v sebi, temuč je nestanoviten. Kadar pa nastane stiska ali preganjanje zavoljo besede, se precej pohujšuje.

Apostolska Dela 22:4
ki sem preganjal ta pot celó do smrti, ko sem može in žene vezal in v ječo izročal,

Mateju 5:10
Blagor preganjanim zaradi pravičnosti, ker njih je nebeško kraljestvo.

Galačanom 6:12
Kateri se hočejo nazunaj prijetne kazati po mesu, vas silijo, da se obrezujte, samo da ne bodo zavoljo križa Kristusovega preganjani.

Luku 21:12
A pred vsem tem polože roke svoje na vas in bodo vas preganjali, in izdajali vas bodo shodnicam in ječam in vodili pred kralje in poglavarje zavoljo imena mojega.

Marku 10:29-30
[29] Jezus reče: Resnično vam pravim, nikogar ni, ki je zapustil hišo, ali brate, ali sestre, ali očeta, ali mater, ali ženo, ali otroke, ali njive zavoljo mene in evangelija,[30] da ne bi prejel sedaj v tem času stokrat toliko: hiš in bratov in sester in mater in otrok in njiv s preganjanjem, in v prihodnjem svetu večnega življenja.

Rimljanom 8:35-37
[35] Kdo nas bo ločil od ljubezni Kristusove? stiska ali nadloga, ali preganjanje, ali lakota, ali nagota, ali nevarnost, ali meč?[36] Kakor je pisano: „Zavoljo tebe nas moré ves dan, imajo nas kakor ovce za klanje“.[37] Ali v vsem tem slavno premagujemo po tistem, ki nas je ljubil.

Apostolska Dela 11:19-21
[19] Tisti pa, ki so se razkropili po stiski, ki je bila nastala spričo Štefana, so prehodili vse kraje prav do Fenicije in Cipra in Antiohije, nikomur ne oznanjujoč besede Božje, razen samo Judom.[20] Bili so pa nekateri izmed njih Ciprani in Cirenci, ki so, prišedši v Antiohijo, govorili tudi Grkom in oznanjevali evangelij Gospoda Jezusa.[21] In roka Gospodova je bila ž njimi; in veliko število se jih je, sprejemši vero, izpreobrnilo h Gospodu.

Apostolska Dela 9:4-5
[4] In pade na zemljo in zasliši glas, da mu pravi: Savel, Savel, kaj me preganjaš?[5] On pa reče: Kdo si, Gospod? A Gospod reče: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.

Galačanom 5:11
Ali, bratje, če jaz obrezo še oznanjam, zakaj me še preganjajo? Saj je potem odpravljeno pohujšanje križa.

Mateju 10:23
Kadar vas pa preganjajo v tem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično vam pravim: Ne boste prehodili mest Izraelovih dotlej, ko pride Sin človekov.

Mateju 5:12
Radujte se in veselite, ker veliko je plačilo vaše v nebesih. Kajti tako so preganjali proroke, ki so bili pred vami.

1 Timoteju 1:13
ki sem bil prej preklinjalec in preganjalec in silovitnik; ali usmiljenje sem zadobil, ker sem delal to iz nevednosti v neveri;

Mateju 5:11-12
[11] Blagor vam, kadar vas zaradi mene sramoté in preganjajo in vse hudo zoper vas govoré, pa lažejo.[12] Radujte se in veselite, ker veliko je plačilo vaše v nebesih. Kajti tako so preganjali proroke, ki so bili pred vami.

Luku 11:49
Zato je tudi modrost Božje rekla: Pošljem k njim proroke in apostole, in nekatere njih umore in preženo,

1 Tesaloničanom 3:3-4
[3] da se nihče ne da zbegati v teh stiskah; sami namreč veste, da smo namenjeni za to.[4] Saj smo tudi, ko smo bili pri vas, naprej vam povedali, da pridemo v stiske, kakor se je tudi zgodilo in veste.

Hebrejcem 11:36-38
[36] drugi pa so trpeli zasramovanje in bičanje, vrhu tega pa spone in ječe;[37] bili so kamenani, izkušani, razrezani, umrli so smrti z mečem; hodili so v ovčjih in kozjih kožah, v potrebi, v stiskah in težavah[38] (njih ni bil svet vreden!), po puščavah tavajoč in po gorah in brlogih in podzemeljskih jamah.

Janezu 15:20-21
[20] Spominjajte se besede, ki sem jo vam jaz rekel: Hlapec ni večji od gospodarja svojega. Če so mene preganjali, bodo preganjali tudi vas; če so mojo besedo ohranili, ohranijo tudi vašo.[21] Ali to vse vam bodo delali zavoljo imena mojega, ker ne poznajo tega, ki me je poslal.

Mateju 10:21-23
[21] Izdajal bo pa brat brata v smrt, in oče sina, in otroci bodo vstali zoper roditelje in jih bodo morili.[22] In sovražili vas bodo vsi zaradi mojega imena; kdor pa pretrpi do konca, ta bo zveličan.[23] Kadar vas pa preganjajo v tem mestu, bežite v drugo. Kajti resnično vam pravim: Ne boste prehodili mest Izraelovih dotlej, ko pride Sin človekov.

Mateju 24:8-10
[8] Vse to je pa začetek nadlogam.[9] Tedaj vas bodo izročali stiski in vas morili, in sovražili vas bodo vsi narodi zaradi imena mojega.[10] In tedaj se bodo pohujševali mnogi in drug drugega bodo izdajali in drug drugega sovražili.

Luku 21:12-19
[12] A pred vsem tem polože roke svoje na vas in bodo vas preganjali, in izdajali vas bodo shodnicam in ječam in vodili pred kralje in poglavarje zavoljo imena mojega.[13] A to vam dá priložnost za pričanje.[14] Vtisnite si torej v srce, da vam ni skrbeti naprej, kako se boste zagovarjali;[15] zakaj jaz vam dam usta in modrost, kateri se ne bodo mogli upirati, ne ugovarjati vsi nasprotniki vaši.[16] Izdajali vas pa bodo celo roditelji in bratje in sorodniki in prijatelji, in nekatere izmed vas umore;[17] in sovražili vas bodo vsi zavoljo imena mojega.[18] Pa las z glave vam ne pogine.[19] S potrpljenjem svojim pridobivajte duše svoje!

1 Korinčanom 4:8-13
[8] Že ste nasičeni, že ste obogateli, brez nas ste zakraljevali; in želim, da bi bili res zakraljevali, da bi mogli tudi mi z vami kraljevati![9] Mislim namreč, da je Bog nas apostole poslednje postavil kakor tiste, ki so odločeni za smrt, ker smo postali gledišče svetu, i angelom i ljudem.[10] Mi smo neumni za voljo Kristusa, a vi razumni v Kristusu, mi slabi, a vi močni, vi slavni, a mi brez časti.[11] Prav dosore trpimo lakoto in žejo, in goli smo in bijejo nas za ušesa, in nimamo stalnega mesta[12] in trudimo se, delajoč z lastnimi rokami; ko nas zmerjajo, blagoslavljamo; ko nas preganjajo, voljno trpimo;[13] ko nas preklinjajo, molimo; kakor smeti sveta smo postali, izvržek vseh, prav do sedaj.

Hebrejcem 10:32-34
[32] Spominjajte se pa prejšnjih dni, v katerih ste, potem ko ste bili razsvetljeni, prestali mnogi boj trpljenja,[33] zdaj v sramoti in stiski na ogled postavljeni, zdaj tesno združeni ž njimi, ki se jim je enako godilo.[34] Kajti tudi z jetniki ste imeli sočutje in rop imetja svojega ste z veseljem trpeli, vedoč, da imate boljše imetje in stalno v nebesih.

Hebrejcem 11:33-38
[33] ki so po veri premagovali kraljestva, izvrševali pravičnost, dobivali obljube, mašili levom žrela,[34] gasili ognja moč, ubežavali osti meča, v slabosti prejemali moč, junaki postajali v vojski, odbijali napade tujcev;[35] žene so dobivale mrtve svoje od mrtvih obujene; drugi pa so bili mučeni in niso marali oproščenja, da zadobe boljše vstajenje;[36] drugi pa so trpeli zasramovanje in bičanje, vrhu tega pa spone in ječe;[37] bili so kamenani, izkušani, razrezani, umrli so smrti z mečem; hodili so v ovčjih in kozjih kožah, v potrebi, v stiskah in težavah[38] (njih ni bil svet vreden!), po puščavah tavajoč in po gorah in brlogih in podzemeljskih jamah.

Apostolska Dela 12:1-19
[1] V ta čas pa dvigne Herod kralj roke, da bi mučil nekatere od cerkve.[2] In umori Jakoba, brata Janezovega, z mečem.[3] In videč, da je to pogodu Judom, seže dalje in ujame Petra. Bili so pa dnevi presnih kruhov.[4] In ko ga ujame, ga posadi v ječo in izroči štirim četvoricam vojakov, naj ga stražijo; in po Veliki noči ga je hotel privesti pred ljudstvo.[5] Petra so torej varovali v ječi; a cerkev je molila zanj k Bogu neprenehoma.[6] Ko ga pa je hotel Herod privesti pred ljudstvo, tisto noč je spal Peter med dvema vojakoma, vkovan v dvojne verige; varuhi pred vrati pa so stražili ječo.[7] In glej, angel Gospodov pristopi, in svetloba se zasveti v izbi; in udari Petra v bok in ga zbudi, rekoč: Vstani hitro! In verige mu padejo z rok.[8] Angel mu pa veli: Opaši se in obuj opanke svoje. In storí tako. In mu veli: Ogrni si plašč in pojdi za menoj.[9] In izide in gre za njim; in ni vedel, da je resnično, kar se je godilo po angelu, temuč menil je, da vidi prikazen.[10] Ko pa preideta mimo prve straže in druge, dospeta do železnih vrat, ki so držala v mesto, in ta se jima odpro sama od sebe; ter stopita ven in preideta eno ulico, in precej se loči angel od njega.[11] In Peter se zave in reče: Sedaj vem zares, da je poslal Gospod angela svojega in me je otel iz roke Herodove in vsega, kar je pričakovalo ljudstvo judovsko.[12] In razmislivši to, pride do hiše Marije, matere Janeza s priimkom Marko, kjer jih je bilo veliko zbranih, ki so molili.[13] Ko pa potrka Peter na vežna vrata, pristopi deklica, po imenu Roda, poslušat, kdo je.[14] In spoznavši glas Petrov, od veselja ne odpre vrat, ampak zbeži noter in sporoči, da stoji Peter pred vrati.[15] Oni ji pa reko: Meša se ti. Ali ona trdi, da je tako. Oni pa pravijo: Njegov angel je.[16] A Peter čaka in trka. Ko pa odpro, ga ugledajo in ostrme.[17] Namignivši pa z roko, naj molče, jim razloži, kako ga je Gospod izpeljal iz ječe, in reče: Sporočite to Jakobu in bratom. In izide in odrine v drug kraj.[18] Ko se je pa zdanilo, ni bil majhen strah med vojaki, kaj da se je s Petrom zgodilo.[19] Herod pa, ko ga je zahteval in ga ni našel, izpraša varuhe in jih ukaže odpeljati na smrt. In odide iz Judeje v Cezarejo, ter tu prebiva.

Apostolska Dela 9:1-14
[1] Savel pa, še vedno dihteč pretenje in morjenje zoper učence Gospodove, pristopi k velikemu duhovniku[2] in izprosi od njega pisem v Damask do shodnic, če najde kake pristaše tega pota, bodisi može ali žene, da jih zvezane pripelje v Jeruzalem.[3] Na poti pa, ko se je že bližal Damasku, se zgodi, da ga nagloma obsije svetloba z neba.[4] In pade na zemljo in zasliši glas, da mu pravi: Savel, Savel, kaj me preganjaš?[5] On pa reče: Kdo si, Gospod? A Gospod reče: Jaz sem Jezus, ki ga ti preganjaš.[6] Ali vstani in pojdi v mesto, in tam se ti pove, kaj ti je treba storiti.[7] Možje pa, ki so ž njim šli, se ustavijo in strmé, ko glas sicer slišijo, pa nikogar ne vidijo.[8] In Savel vstane s tal; ko pa odpre oči, ne vidi ničesar. Tedaj ga primejo za roko in pripeljejo v Damask.[9] In tri dni ni videl, in ni jedel, ne pil.[10] Bil je pa neki učenec v Damasku, po imenu Ananija; in Gospod mu veli v prikazni: Ananija! On pa reče: Tu sem, Gospod.[11] A Gospod njemu: Vstani in pojdi v ulico, ki se imenuje Ravna, in vprašaj v hiši Judovi po nekem Taršanu, ki se imenuje Savel. Kajti glej, moli,[12] in je videl v prikazni moža, po imenu Ananija, da vstopi in položi nanj roke, da bi izpregledal.[13] Ananija pa odgovori: Gospod, slišal sem od mnogih o tem možu, koliko hudega je storil svetim tvojim v Jeruzalemu.[14] In tu ima oblast od velikih duhovnikov zvezati vse, ki kličejo ime tvoje.

Galačanom 1:13
Kajti slišali ste o mojem nekdanjem vedenju v judovstvu, da sem čez mero preganjal cerkev Božjo in jo zatiral,

Razodetje 2:8-10
[8] In angelu cerkve v Smirni piši: To pravi Prvi in Poslednji, ki je bil mrtev in je oživel:[9] Vem za stisko tvojo in uboštvo tvoje (bogat pa si!) in za preklinjanje njih, ki pravijo, da so Judje, a niso, ampak so zbornica Satanova.[10] Nič se ne boj tega, kar ti bode trpeti. Glej, hudič bo vrgel nekatere izmed vas v ječo, da boste izkušeni, in imeli boste stisko deset dni. Bodi zvest do smrti, in dam ti venec življenja.

Apostolska Dela 26:9-11
[9] Tudi jaz sem sicer menil, da moram zoper ime Jezusa Nazarečana storiti veliko nasprotnega.[10] To sem tudi storil v Jeruzalemu; in veliko svetih sem zaprl v ječe, ko sem bil prejel pooblastilo za to od višjih duhovnikov, in ko so jih morili, sem dajal svoj glas zoper nje.[11] In po vseh shodnicah sem jih pogostoma mučil in silil preklinjati Jezusa; in neizmerno sem divjal zoper nje in jih preganjal celo v inostranskih mestih.

1 Korinčanom 4:12
in trudimo se, delajoč z lastnimi rokami; ko nas zmerjajo, blagoslavljamo; ko nas preganjajo, voljno trpimo;

Apostolska Dela 12:1
V ta čas pa dvigne Herod kralj roke, da bi mučil nekatere od cerkve.

Filipljanom 3:6
po gorečnosti preganjalec cerkve, po pravičnosti, ki sloni na postavi, brez pogreška.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version