A A A A A

Cerkev: [Rojstvo Jezusa]


Mateju 1:18-23
[18] Jezusa Kristusa rojstvo je bilo pa tako: Ko je bila mati njegova Marija zaročena z Jožefom, se pokaže, preden sta se sešla, da je noseča od svetega Duha.[19] Jožef pa, njen mož, ker je bil pravičen in je ni hotel očitno osramotiti, jo je sklenil skrivaj zapustiti.[20] In ko je to premišljeval, glej, prikaže se mu v spanju angel Gospodov, rekoč: Jožef, sin Davidov, ne boj se vzeti k sebi Marije, žene svoje; kajti kar se je v njej zarodilo, je od svetega Duha.[21] Rodila pa bo sina, in imenuj ime njegovo Jezus, zakaj on odreši ljudstvo svoje njih grehov.[22] Vse to pa se je zgodilo, da se izpolni, karje rekel Gospod po preroku, ki pravi:[23] „Glej, devica bode noseča in bo rodila sina, in imenovali bodo ime njegovo Emanuel“, kar se tolmači: Bog z nami.

Luku 2:7-21
[7] In rodi sina svojega prvenca ter ga povije v plenice in ga položi v jasli, ker jima ni bilo prostora v prenočišču.[8] In pastirji so čuli v tistem kraju pod milim nebom in so stražili po noči svojo čredo.[9] In angel Gospodov pristopi k njim, in slava Gospodova jih obsije, in silno se prestrašijo.[10] In angel jim reče: Ne bojte se, kajti glejte, oznanjam vam veliko veselje, ki bo vsemu ljudstvu:[11] Ker vam se je danes rodil Zveličar, ki je Kristus Gospod, v mestu Davidovem.[12] In to vam bodi znamenje: Našli boste dete v plenice povito, ležeče v jaslih.[13] In hipoma se pokaže z angelom množica nebeške vojske, ki so hvalili Boga in govorili:[14] Slava na višavah Bogu in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji.[15] In zgodi se, ko odidejo angeli od njih v nebesa, pa reko pastirji med seboj: Pojdimo do Betlehema in poglejmo to reč, ki se je zgodila, ki nam jo je oznanil Gospod.[16] In pridejo jadrno in najdejo Marijo in Jožefa in dete, da leži v jaslih.[17] Ko ga pa vidijo, oznanijo vest, ki jim je bila povedana o tem detetu.[18] In vsi, ki slišijo, se čudijo temu, kar jim pripovedujejo pastirji.[19] Marija pa ohrani vse te besede, premišljujoč jih v srcu svojem.[20] In vrnejo se pastirji, slaveč in hvaleč Boga za vse, kar so slišali in videli, kakor jim je bilo povedano.[21] In ko se dopolni osem dni, da ga obrežejo, mu dado ime Jezus, katero je bil imenoval angel, preden je bil spočet v telesu.

Mateju 2:1-12
[1] Ko se je pa Jezus rodil v Betlehemu Judejskem, v dneh Heroda kralja, glej, pridejo modrijani z Jutrovega v Jeruzalem,[2] govoreč: Kje je kralj Judov, ki se je narodil? Kajti videli smo zvezdo njegovo na Jutrovem, pa smo prišli, da se mu poklonimo.[3] Ko pa to zasliši kralj Herod, se prestraši in ves Jeruzalem ž njim.[4] In zbere vse višje duhovnike in pismarje ljudstva ter jih izprašuje, kje se ima Kristus roditi.[5] Oni mu pa reko: V Betlehemu na Judejskem, kajti tako je pisano po proroku:[6] „In ti Betlehem, zemlja Judova, nikakor nisi najmanjši med knezi Judovimi, kajti iz tebe pride vojvoda, ki bo pasel ljudstvo moje, Izraela“.[7] Tedaj pokliče Herod skrivaj modrijane in poizve od njih natanko, kdaj se je zvezda prikazala.[8] In pošlje jih v Betlehem, rekoč: Pojdite in skrbno vprašujte po detetu, a ko ga najdete, sporočite mi, da tudi jaz pridem in se mu poklonim.[9] Oni pa, ko so slišali kralja, odidejo. In glej, zvezda, ki so jo bili videli na Jutrovem, gre pred njimi, dokler ne pride in se ne ustavi nad mestom, kjer je bilo dete.[10] Ko pa ugledajo zvezdo, se razvesele s silno velikim veseljem.[11] In pridejo v hišo in vidijo dete z Marijo, materjo njegovo, in padejo na tla ter se mu poklonijo, in odpro zaklade svoje ter mu darujejo darove: zlato in kadilo in miro.[12] In ker jih Bog v spanju opomni, naj se ne vračajo k Herodu, odidejo po drugi poti v svoj kraj.

Galačanom 4:4
ko pa je bil dopolnjen čas, je odposlal Bog Sina svojega, rojenega iz žene, podvrženega postavi,

Luku 2:1-4
[1] Zgodi se pa tiste dni, da izide povelje od cesarja Avgusta, naj se popiše ves svet.[2] To popisovanje je bilo prvo, ko je vladal v Siriji Cireniji.[3] In šli so vsi, da se zapišejo, vsak v svoje mesto.[4] Napoti pa se tudi Jožef iz Galileje, iz mesta Nazareta, v Judejo, v mesto Davidovo, ki se imenuje Betlehem, ker je bil iz hiše in rodovine Davidove,

Razodetje 12:1-5
[1] In znamenje veliko se je videlo na nebu: žena, oblečena s solncem, in mesec pod njenimi nogami in na njeni glavi venec dvanajsterih zvezd;[2] in noseča je in kriči v bolečinah in mukah porodnih.[3] In videlo se je drugo znamenje na nebu, in glej: zmaj velik, ognjen, imajoč sedem glav in rogov deset, in na glavah njegovih sedem diademov,[4] in rep njegov potegne s seboj tretjino zvezd nebeških in jih vrže na zemljo. In zmaj stopi pred ženo, ki ima poroditi, da požre dete njeno, ko ga porodi.[5] In rodila je sina, moža, ki bo pasel vse narode s palico železno; in njeno dete je bilo vzeto k Bogu in k prestolu njegovemu.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version