A A A A A

Slab Značaj: [Izdaja]


Mateju 27:3-4
[3] Tedaj se Juda, izdajalec njegov, videč, da so ga obsodili, skesa in vrne trideset srebrnikov višjim duhovnikom in starejšinam,[4] rekoč: Grešil sem, da sem izdal nedolžno kri. Oni pa reko: Kaj nam mar? Ti glej!

Mateju 6:14-15
[14] Kajti če odpustite ljudem njih pregreške, odpusti tudi vam Oče vaš nebeški.[15] Če pa ne odpustite ljudem njih pregreškov, tudi Oče vaš ne odpusti vaših pregreh.

Marku 11:25
In kadar stopite k molitvi, odpustite, če imate zoper koga kaj, da tudi Oče vaš, ki je v nebesih, vam odpusti vaše pregrehe.

Mateju 7:12
Vse torej, kar hočete, da ljudje vam storé, tako storite tudi vi njim; zakaj to je postava in proroki.

Hebrejcem 4:15
Kajti nimamo velikega duhovnika, ki bi ne mogel z nami čutiti slabosti naših, ampak izkušan je v vsem kakor mi, a brez greha.Bližajmo se torej s srčno zaupnostjo prestolu milosti, da dobimo usmiljenje in najdemo milost za pravočasno pomoč.

Geneza 12:3
In blagoslovil bom nje, ki blagoslavljajo tebe, in kdor te proklinja, njega bom proklel, in blagoslovljene bodo v tebi vse rodovine zemlje.

Rimljanom 3:23
zakaj vsi so se pregrešili ter nimajo slave Božje

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version