A A A A A

Slab Značaj: [Jeza]


Efežanom 4:26-31
[26] Jezite se, a ne grešite! Solnce naj ne zaide nad jezo vašo,[27] in ne dajte prostora hudiču.[28] Kdor je kradel, ne kradi več, temuč trudi se, delajoč dobro z lastnimi rokami, da ima kaj podeliti potrebnemu.[29] Nobena gnila beseda ne izidi iz vaših ust, ampak če je katera dobra za napredek, kjer je treba, da dá milost poslušalcem.[30] In ne žalite svetega Duha Božjega, ki ste ž njim zapečateni za odrešenja dan.[31] Vsaka bridkost in srd in jeza in vpitje in preklinjanje izgini od vas z vso hudobnostjo vred.Bodite pa med seboj blagi, milosrčni, odpuščajte drug drugemu, kakor je tudi Bog v Kristusu vam odpustil.

Jakobovo 1:19-20
[19] Veste to, bratje moji ljubljeni. Bodi pa vsak človek hiter za poslušanje, počasen za govorjenje, počasen za jezo;[20] kajti jeza človekova ne dela pravičnosti Božje.

Pregovori 29:11
Ves svoj gnev izliva bedak, modri pa ga zadržuje in miri.

Pridigar 7:9
Ne bodi prenaglega duha za jezo, kajti jeza počiva v nedrjih bedakov.

Pregovori 15:1
Rahel odgovor odvrača togoto, zbadljiva beseda pa zbuja jezo.

Pregovori 15:18
Mož togoten dela zdražbo, potrpežljiv pa potolaži prepir.

Kološanom 3:8
Sedaj pa odložite tudi vi vse to: jezo, srd, hudobnost, preklinjanje, nečedno besedovanje iz svojih ust;

Jakobovo 4:1-2
[1] Odkod prihajajo vojske in odkod bitke med vami? Ne li odtod, namreč od želj vaših, vojskujočih se v vaših udih?[2] Želite, a nimate; morite in želite zavidno, a ne morete doseči; borite se in vojskujete; nimate, ker ne prosite.

Pregovori 16:32
Boljši je potrpežljivi od močnega, in kdor gospoduje svojemu srcu, od onega, ki mesto pribori.V naročje se vrže kocka, od GOSPODA pa je vsa razsodba njena.

Pregovori 22:24
Ne imej prijateljstva z naglojeznim in s togotnim se ne druži:

Mateju 5:22
A jaz vam pravim, da vsak, kdor se brez razloga jezi na brata svojega, zapade sodbi; kdorkoli pa reče bratu svojemu: Raka [T. j. praznoglavec, neumnež.]! pride pred veliki zbor; a kdorkoli reče: Bedak! zapade peklenskemu ognju.

Psalmi 37:8-9
[8] Odjenjaj od jeze in pústi togoto, ne srdi se, ker bi le hudo storil.[9] Zakaj hudodelniki bodo iztrebljeni, čakajoči pa GOSPODA bodo podedovali deželo.

Psalmi 7:11
Bog je pravičen sodnik, Bog mogočni se srdi nad brezbožnikom vsak dan.

2 Kraljev 11:9-10
[9] In poveljniki nad sto so storili vse, kakor jim je zapovedal Jojada duhovnik: vsak vzame k sebi može svoje, tiste, ki so imeli priti služit v soboto, s tistimi, ki jim je bilo oditi v soboto, in pridejo k Jojadu duhovniku.[10] In duhovnik izroči poveljnikom nad sto sulice in ščite, ki jih je imel kralj David in so bili v hiši GOSPODOVI.

2 Kraljev 17:18
In razjezil se je GOSPOD silno nad Izraelom in ga je odpravil izpred svojih oči, da ni ostal nihče nego sam rod Judov.

Pregovori 14:29
Počasni za jezo je poln razuma, nagli pa pospešuje neumnost.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version