A A A A A

Angeli in demoni: [Angeli varuhi]


1 Korinčanom 4:9
Mislim namreč, da je Bog nas apostole poslednje postavil kakor tiste, ki so odločeni za smrt, ker smo postali gledišče svetu, i angelom i ljudem.

1 Janezovo 4:1
00:1 Ljubljeni, ne verujte vsakemu duhu, ampak presojajte duhove, ali so iz Boga; ker mnogo lažnivih prorokov je prišlo na svet.

Apostolska Dela 8:26
Angel Gospodov pa je govoril Filipu in dejal: Vstani in pojdi proti poldnevu, na cesto, ki pelje iz Jeruzalema doli v Gazo; ona je pusta.

Apostolska Dela 12:15
Oni ji pa reko: Meša se ti. Ali ona trdi, da je tako. Oni pa pravijo: Njegov angel je.

Kološanom 2:18
Nihče naj vas ne pripravi ob zmagovalcev plačilo s tem, da svoji volji ugaja v ponižnosti in češčenju angelov, ko se peča s tem, česar ni videl, ker ga za nič napihuje mišljenje mesa njegovega,

Daniel 9:21
ko sem še govoril v molitvi, prileti hitro mož Gabriel, ki sem ga bil videl v prikazni v začetku, in se me dotakne v času večerne daritve.

Ozej 10:13
Orali ste krivičnost, pregreho ste želi, sad laži ste jedli; kajti zanašal si se na pota svoja, na množico junakov svojih.

Ozej 12:1
Efraim se žene za vetrom in lovi vzhodni veter; ves dan množi laž in silovitost; zavezo sklepajo z Asirijo in olje nosijo v Egipt.

Hebrejcem 1:14
Niso li vsi služabni duhovi, v službo pošiljani zaradi njih, ki imajo podedovati zveličanje?

Hebrejcem 13:2
Gostoljubnosti ne pozabite: ž njo so namreč nevedoma nekateri vzeli pod streho angele.

Judovo 1:6-9
[6] In angele, ki niso hranili poglavarstva svojega, temuč so zapustili lastno domovje, je shranil za sodbo velikega dneva z večnimi vezmi pod temo.[7] Kakor Sodoma in Gomora in mesta okoli njiju, ki so enako kakor oni nečistovala in hodila za drugim mesom, so postavljena za zgled, ker trpe kazen večnega ognja.[8] Enako torej tudi ti, praznim sanjam se vdajajoč, oskrunjajo meso, zaničujejo gospostvo, preklinjajo veličanstva.[9] Mihael pa, nadangel, ko se je s hudičem prepiral in prerekal o truplu Mojzesovem, si ni upal izreči sodbe preklinjevanja, marveč je rekel: Kaznuj te Gospod!

Luku 16:22
Zgodi se pa, da ubožec umre, in angeli ga odneso v naročje Abrahamovo; umrje pa tudi bogatin in je bil pokopan.

Mateju 18:10
Glejte, da ne zaničujete enega teh malih! Kajti pravim vam, da njih angeli v nebesih vedno gledajo obličje Očeta mojega, ki je v nebesih.

Psalmi 34:7
Šatorišče stavi angel GOSPODOV okrog njih, ki se ga boje, in jih otimlje.

Psalmi 91:11
Zakaj angelom svojim zapove zate, da te hranijo po vseh potih tvojih.

Psalmi 103:20
Slavite GOSPODA, angeli njegovi, vi junaki v moči, ki izvršujete povelje njegovo, poslušajoč glas njegove besede!

Razodetje 5:11
In videl sem in slišal sem glas mnogih angelov okrog prestola in živali in starejšin, in njih število je bilo miriad miriade in tisočev tisoči,

Razodetje 19:10
In padel sem pred noge njegove, da ga molim. In mi reče: Glej, da tega ne storiš! hlapec sem s teboj vred in s tvojimi brati, ki imajo pričevanje Jezusovo, Boga móli! Kajti pričevanje Jezusovo je duh prorokovanja.

Zaharija 5:9
In povzdignem oči in vidim, glej, dve ženi prideta, in veter je bil v njunih perutnicah, perutnice pa sta imeli kakor štorkljine perutnice, in vzdigneta mernik med zemljo in nebo.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version