A A A A A

Angeli in demoni: [Demoni]


1 Janezovo 4:4
Vi ste iz Boga, otročiči, in premagali ste jih; ker večji je on, ki je v vas, nego on, ki je v svetu.

1 Timoteju 4:1
Duh pa razločno pravi, da bodo v poslednjih časih nekateri odpadli od vere in poslušali zapeljive duhove in nauke hudobnih duhov,

2 Korinčanom 2:11
da bi nas ne ukanil satan; kajti niso nam njegove misli neznane.

2 Korinčanom 4:4
ki jim je bog tega sveta nevernim oslepil misli, da jim ne zasveti svetlost evangelija slave Kristusa, ki je podoba Božja.

Jakobovo 2:19
Ti veruješ, da je Bog eden; prav delaš. Tudi zli duhovi to verujejo in groza jih je.

Job 4:15
kajti duh je šel mimo mene – vstali so pokoncu lasje telesa mojega.

Mateju 8:31
Zli duhovi pa ga prosijo, govoreč: Če nas izganjaš, pošlji nas v čredo svinj.

Mateju 12:45
Tedaj odide in vzame s seboj sedem drugih duhov, hujših od sebe, ter vnidejo in tu prebivajo: in poslednje tega človeka postane hujše od prvega. Tako bode tudi temu hudobnemu rodu.

Luku 8:30
Vpraša pa ga Jezus: Kako ti je ime? On pa reče: Legijon; kajti obsedlo ga je bilo mnogo zlih duhov.

Razodetje 20:10
In hudič, ki jih je zapeljaval, je bil vržen v jezero ognjeno in žvepleno, kjer sta tudi zver in lažiprorok; in mučili se bodo noč in dan na vekov veke.

1 Korinčanom 10:20-21
[20] Nikakor, temuč kar žrtvujejo pogani, da žrtvujejo zlim duhovom in ne Bogu. Nočem pa, da bodete vi deležniki zlih duhov.[21] Ne morete piti keliha Gospodovega in keliha zlih duhov, ne morete biti deležni mize Gospodove in mize zlih duhov.

Psalmi 106:37-38
[37] In darovali so sinove svoje in hčere svoje hudim duhovom.[38] In prelivali so nedolžno kri, kri sinov in hčer svojih, ki so jih darovali malikom kanaanskim, da je bila dežela oskrunjena ž njih moritvami.

Job 1:20-21
[20] Tedaj vstane Job in raztrga svoj plašč in si obrije glavo ter pade na zemljo in moli[21] in reče: Gol sem prišel iz telesa matere svoje in gol se povrnem tja; GOSPOD je dal, GOSPOD je vzel, GOSPODOVO ime bodi hvaljeno!Pri vsem tem ni grešil Job in ni očital Bogu nič napačnega.

Efežanom 6:10-12
[10] Sicer pa, ojačite se v Gospodu in v krepkosti moči njegove.[11] Odenite se z vsem orožjem Božjim, da boste mogli stati zoper zvijačne naklepe hudičeve.[12] Kajti vojskovati se nam ni zoper kri in meso, ampak zoper poglavarstva, zoper oblasti, zoper svetovne mogočnike te teme, zoper duhovne vojske hudobnosti v nebeških prostorih.

Izaija 14:12-15
[12] Kako si padel z neba, o lucifer [Ali: sijajna zvezda, danica.], jutranje zarje sin! kako si posekan na tla, ki si poraze napravljal narodom![13] Ti si pač govoril v srcu svojem: V nebesa se dvignem, nad zvezde Boga mogočnega povišam prestol svoj, in sedel bom na gori zborovanja, na skrajnem severu.[14] Dvignem se nad višave, ogrnjene z oblaki, enak bodem Najvišjemu.[15] Ali pahnjen boš v pekel, v jamo najglobočjo.

Apostolska Dela 19:13-16
[13] Poskusili so pa tudi nekateri izmed Judov, ki so okrog hodili in hudiče rotili, klicati ime Gospoda Jezusa na tiste, ki so imeli hudobne duhove, govoreč: Zaklinjam vas pri Jezusu, ki ga Pavel oznanjuje.[14] Bilo je pa sedem sinov nekega žida Skeve, višjega duhovnika, ki so to delali.[15] Odgovori pa hudobni duh in reče: Jezusa poznam in za Pavla vem; vi pa, kdo ste?[16] In skočivši nanje, premaga človek, v katerem je bil duh hudobni, dva izmed njih in ju zdela tako, da naga in ranjena ubežita iz tiste hiše.

2 Petrovo 2:4-10
[4] Kajti Bog ni prizanesel angelom, ki so grešili, temuč jih je z verigami teme pahnil v brezno in jih dal hraniti za sodbo;[5] in prvemu svetu ni prizanesel, temuč je kot osmega ohranil Noeta, glasnika pravičnosti, ko je poslal potop čez svet brezbožnih;[6] in mesti Sodomo in Gomoro je obsodil v razpad ter ju upepelil, s čimer ju je za zgled postavil tistim, ki bodo brezbožno živeli;[7] in pravičnega Lota, trpečega od razuzdanega vedenja krivičnikov, je otel[8] (kajti s pogledom in sluhom je ta pravičnik dan na dan mučil pravično dušo svojo ž njih nepostavnimi deli, prebivajoč med njimi).[9] Gospod ve pobožne rešiti iz izkušnjave, krivične pa za dan sodbe hraniti v kaznovanje,[10] najbolj pa nje, ki hodijo za mesom v poželenju oskrumbe in zaničujejo gospostvo. Predrzneži, svojevoljneži, ne boje se preklinjati veličanstev,

Razodetje 9:1-7
[1] In peti angel zatrobi, in videl sem zvezdo, z neba padlo na zemljo, in dan ji je bil ključ k žrelu brezna.[2] In odpre žrelo brezna; in privali se dim iz žrela kakor dim peči velike, in solnce in zrak otemnita od dima iz žrela.[3] In iz dima izidejo kobilice na zemljo, in dá se jim oblast, kakor imajo oblast škorpijoni zemlje.[4] In reče se jim, naj ne store hudega travi zemlje, ne kaki zelenjavi, ne kakemu drevesu, razen ljudem samim, ki nimajo pečata Božjega na čelih.[5] In dá se jim, da naj jih ne pomore, temuč da naj jih mučijo pet mesecev; in njih mučenje je kakor mučenje škorpijona, kadar piči človeka.[6] In v tistih dneh bodo iskali ljudje smrti, a ne bodo je našli; in želeli bodo umreti, a smrt bo bežala od njih.[7] In podobe kobilic so bile enake konjem, pripravljenim na vojsko, in na njih glavah kakor venci, podobni zlatu, in obličja njih kakor obličja človeška;

Marku 1:21-27
[21] In pridejo v Kafarnavm; in precej v soboto gre v shodnico in uči.[22] In oni ostrme ob nauku njegovem, kajti uči jih, kakor kdor ima oblast in ne kakor pismarji.[23] In precej se pokaže, da je v njih shodnici človek, ki ima nečistega duha;[24] ta zavpije, rekoč: Kaj imaš z nami, Jezus Nazareški? Prišel si, da nas pogubiš? Poznam te, kdo si: Svetnik Božji.[25] In zapreti mu Jezus, rekoč: Umolkni in izidi iz njega.[26] In nečisti duh ga strese in zakriči z močnim glasom ter izide iz njega.[27] In vsi se prestrašijo, tako da vprašujejo drug drugega, govoreč: Kaj je to? Kakšen nov nauk! Z oblastjo ukazuje tudi nečistim duhovom, pa so mu pokorni.

Mateju 7:14-20
[14] toda tesna so vrata in ozka je pot, ki vodi v življenje, in malo jih je, ki jo najdejo.[15] Varujte se lažnivih prorokov, ki prihajajo k vam v ovčjih oblačilih, znotraj so pa grabljivi volkovi.[16] Po njih sadovih jih spoznate. Se li bere s trnja grozdje ali z osata smokve?[17] Tako rodi vsako dobro drevo dober sad, slabo drevo pa rodi slab sad.[18] Dobro drevo ne more roditi slabega sadu, in slabo drevo ne more roditi dobrega sadu.[19] Vsako drevo, ki ne rodi dobrega sadu, se poseka in vrže na ogenj.[20] Torej po njih sadovih jih spoznate.

Luku 4:31-41
[31] In pride v Kafarnavm, mesto galilejsko, in jih uči ob sobotah.[32] In čudijo se nauku njegovemu, ker je bila beseda njegova oblastna.[33] In v shodnici je bil človek, ki je imel nečistega zlega duha, in zakriči z močnim glasom:[34] Ah, kaj imaš z nami, Jezus iz Nazareta? Prišel si, da nas pogubiš? Poznam te, kdo si: Svetnik Božji.[35] In zapreti mu Jezus rekoč: Umolkni in idi iz njega! In trešči ga zli duh na sredo in odide iz njega, in mu ni nič škodoval.[36] In obide jih groza vse, in pomenkujejo se med seboj, govoreč: Kakšna je ta beseda, da z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom, pa izhajajo?[37] In glas o njem pride v vsako mesto te okolice.[38] Vstavši pa gre iz shodnice in pride v hišo Simonovo. Tašča Simonova pa je imela hudo mrzlico; in prosijo ga zanjo.[39] In pristopivši se nagne nadnjo in zapreti mrzlici, in mrzlica jo pusti; ona pa zdajci vstane ter jim streže.[40] Ko pa je solnce zahajalo, vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, jih privedo k njemu; on pa na vsakega izmed njih položi roke ter jih ozdravi.[41] Izhajali so pa tudi zli duhovi iz mnogih, kričeč in govoreč: Ti si Sin Božji. In jim zagrozi in ne dovoli govoriti, ker so vedeli, da je on Kristus.

Efežanom 6:1-18
[1] Otroci, bodite poslušni roditeljem svojim v Gospodu; zakaj to je pravično.[2] „Spoštuj očeta svojega in mater svojo“, ta je zapoved prva z obljubo:[3] „da se ti bo dobro godilo in boš dolgo živel na zemlji“.[4] In očetje, ne dražite svojih otrok, temuč vzrejajte jih v strahu in svarjenju Gospodovem.[5] Hlapci, bodite poslušni telesnim gospodarjem svojim s strahom in trepetom, v preprostosti srca svojega kakor Kristusu;[6] ne služite le na oko, kakor bi hoteli ugajati ljudem, temuč kakor hlapci Kristusovi, delajoč voljo Božjo iz duše,[7] z dobro voljo opravljajoč službo, kakor Gospodu in ne ljudem,[8] vedoč, da kar kdo stori dobrega, prejme to od Gospoda, bodisi hlapec, bodisi svobodnik.[9] In gospodarji, ravnajte istotako ž njimi in opuščajte pretenje, vedoč, da je i njih i vaš Gospod v nebesih in da licegledja ni pri njem.[10] Sicer pa, ojačite se v Gospodu in v krepkosti moči njegove.[11] Odenite se z vsem orožjem Božjim, da boste mogli stati zoper zvijačne naklepe hudičeve.[12] Kajti vojskovati se nam ni zoper kri in meso, ampak zoper poglavarstva, zoper oblasti, zoper svetovne mogočnike te teme, zoper duhovne vojske hudobnosti v nebeških prostorih.[13] Zato primite za vse orožje Božje, da se morete v bran postaviti ob hudem dnevi in, vse premagavši, stati.[14] Stojte torej, opasani okoli ledij z resnico in oblečeni z oklepom pravičnosti[15] in obuti na nogah s pripravljenostjo, oznanjati evangelij miru,[16] vrhutega zgrabite ščit vere, s katerim boste mogli pogasiti vse goreče strele Hudobnega.[17] In vzemite čelado zveličanja in meč Duha, ki je beseda Božja,[18] in s sleherno molitvijo in prošnjo molite vsak čas v Duhu in bedite za to v vsej stanovitnosti in prošnji za vse svete,

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version