A A A A A

Dodatno: [Zlomljeno srce]


1 Korinčanom 13:7
vse pokriva, vse veruje, vse upa, vse prenaša.

1 Petrovo 5:7
vso skrb svojo zvrnite nanj, ker on skrbi za vas.

1 Samuelova 16:7
GOSPOD pa veli Samuelu: Ne glej lica njegovega, ne visokosti njegove postave, ker sem ga zavrgel: zakaj ne gledam, kar gleda človek. Človek namreč gleda, kar je pred očmi, GOSPOD pa gleda v srce.

2 Korinčanom 5:7
(zakaj po veri živimo, ne po tem, kar gledamo);

2 Korinčanom 12:9
a dejal mi je: Dosti ti je moja milost; zakaj moč moja se v slabosti izkazuje popolna. Torej se bom najrajši hvalil s slabostmi svojimi, da se ušatori nad mano moč Kristusova.

Hebrejcem 13:5
Življenje bodi brez lakomnosti; zadovoljni bodite s tem, kar imate; kajti on je rekel: „Ne odtegnem se ti in ne zapustim te“.

Izaija 6:1
V letu, ko je umrl kralj Uzija, sem videl Gospoda, sedečega na prestolu visokem in vzvišenem, in vlečke oblačila njegovega je bilo polno svetišče.

Izaija 41:10
Ne boj se, ker jaz sem s teboj, ne oziraj se plaho, ker jaz sem Bog tvoj; krepčam te, res, pomagam ti, res, podpiram te z desnico pravičnosti svoje.

Izaija 57:15
Zakaj tako pravi Visoki in Vzvišeni, ki prebiva v večnosti in ki mu je ime Sveti: Na višavi in v svetišču prebivam, tudi ž njim, ki je potrtega in ponižanega duha, da oživim duha ponižanih in oživim srce potrtih.

Jeremija 29:11
Zakaj jaz dobro vem misli, ki jih mislim za vas, govori GOSPOD, misli o miru, ne pa o nadlogi, da vam dam srečen konec in upanje.

Janezu 3:16
Kajti tako je Bog ljubil svet, da je dal Sina svojega edinorojenega, da se ne pogubi, kdorkoli veruje vanj, temuč da ima večno življenje.

Janezu 12:40
„Oslepil jim je oči in zakrknil jim je srce, da ne bi z očmi videli in s srcem umeli in se izpreobrnili, in jaz bi jih ozdravil.“

Janezu 14:1
Ne bodi vam srce plašno. Verujte v Boga, tudi v mene verujte.

Janezu 14:27
Mir vam zapuščam, mir svoj vam dajem; ne dajem vam jaz, kakor daje svet. Ne bodi vam srce plašno in boječe.

Janezu 16:33
To sem vam povedal, da imate mir v meni. Na svetu imate bridkost; ali srčni bodite, jaz sem svet premagal.

Luku 24:38
In jim reče: Kaj se plašite? in zakaj dvomljive misli obhajajo vaša srca?

Marku 11:23
Resnično vam pravim: Če kdo reče tej gori: Vzdigni se in vrzi se v morje, in ne dvomi v srcu svojem, temuč veruje, da se zgodi, kar pravi, zgodilo se mu bode.

Mateju 5:8
Blagor jim, ki so čistega srca, ker oni bodo Boga videli.

Mateju 11:28
Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vas upokojim.

Pregovori 3:5
Upaj v GOSPODA iz vsega srca svojega, na umnost svojo pa se ne zanašaj.

Psalmi 34:18
Blizu je GOSPOD tistim, ki so potrtega srca, in ponižne v duhu rešuje.

Psalmi 51:17
Daritve Božje so duh potrt, srca potrtega in pobitega, o Bog, ne zametaš.

Psalmi 55:22
Vrzi na GOSPODA breme svoje, in on te bo podpiral; nikdar ne pripusti, da omahne pravičnik.In ti, o Bog, jih pahneš v jamo pogube; ljudje krvoločni in zvijačni ne dožive dni svojih polovice. Jaz pa bom v tebe upal.

Psalmi 147:3
On ozdravlja potrte v srcu in obvezuje njih rane;

Razodetje 21:4
in obriše vse solze ž njih oči; in smrti ne bode več, ne žalovanja, ne vpitja, ne bolečine ne bode več; kajti prvo je prešlo.

Rimljanom 8:28
Vemo pa, da tem, ki Boga ljubijo, vse služi v dobro, tem, ki so poklicani po sklepu Božjem.

Rimljanom 12:2
In ne ravnajte se po tem svetu, temuč premenite se [Ali: preobražajte se, vršite svojo preobrazbo.] po obnovitvi uma svojega, da izkušate, kaj je volja Božja dobra in prijetna in popolna [Ali: volja Božja: kar je dobro, prijetno in popolno.].

Pregovori 4:23
Bolj nego vse, kar je stražiti, čuvaj srce svoje, kajti v njem so viri življenja.

Pregovori 3:5-6
[5] Upaj v GOSPODA iz vsega srca svojega, na umnost svojo pa se ne zanašaj.[6] Na vseh potih svojih ga spoznavaj, in on ravne naredi steze tvoje.

1 Korinčanom 6:19-20
[19] Ali pa ne veste, da je vaše telo tempelj svetega Duha, ki prebiva v vas, ki ga imate od Boga, in niste sami svoji?Kajti kupljeni ste za drago ceno. Poslavite torej Boga v telesu svojem![20] Kajti kupljeni ste za drago ceno. Poslavite torej Boga v telesu svojem!

Filipljanom 4:6-7
[6] Nič ne skrbite, temuč v vsem naj se Bogu naznanjajo želje vaše v molitvi in prošnji z zahvaljevanjem.[7] In mir Božji, ki presega ves razum, bo čuval in ohranil srca vaša in misli vaše v Kristusu Jezusu.

Mateju 11:28-30
[28] Pridite k meni vsi, ki se trudite in ste obremenjeni, in jaz vas upokojim.[29] Vzemite jarem moj nase in učite se od mene, ker sem krotek in iz srca ponižen: in najdete pokoj dušam svojim.Kajti jarem moj je sladek in breme moje je lahko.[30] Kajti jarem moj je sladek in breme moje je lahko.

Psalmi 34:1-22
[1] Psalm Davidov, ko je premenil vedenje svoje pred Abimelekom in je odšel, ko ga je on spodil. Slavil bom GOSPODA vsak čas, vedno bodi hvala njegova v ustih mojih.[2] V GOSPODU se bo ponašala duša moja, čuli bodo to krotki ter se veselili.[3] Poveličujte GOSPODA z menoj in skupno povišujmo ime njegovo![4] Iskal sem GOSPODA, in mi je odgovoril, in iz vseh strahov mojih me je rešil.[5] Kateri gledajo vanj, bodo razsvetljeni in obličje jim ne zardi od sramote.[6] Ta ubožec je klical, in GOSPOD je uslišal, in rešil ga je iz vseh stisk njegovih.[7] Šatorišče stavi angel GOSPODOV okrog njih, ki se ga boje, in jih otimlje.[8] Okusite in vidite, kako dober je GOSPOD! Blagor možu, ki išče v njem zavetja svojega.[9] Bojte se GOSPODA, svetniki njegovi, ker stradanja ni njim, ki se ga boje.[10] Mladi levi so v potrebi in stradajo, kateri pa iščejo GOSPODA, ne pogrešajo nobene dobrote.[11] Pridite, otroci, poslušajte me, strahu GOSPODOVEGA vas bom učil.[12] Kdo je oni mož, ki se veseli življenja, želi mnogo dni, da uživa dobro?[13] Varuj jezik svoj hudega in ustne svoje, da ne govore zvijače.[14] Umikaj se hudemu in delaj dobro, išči mirú in hodi za njim.[15] Oči GOSPODOVE pazijo na pravične in ušesa njegova na njih vpitje.[16] Srdito pa je njim, ki delajo hudo, obličje GOSPODOVO, da iztrebi z zemlje njih spomin.[17] Ko kličejo pravični, jih sliši GOSPOD in jih iz vseh stisk otimlje.[18] Blizu je GOSPOD tistim, ki so potrtega srca, in ponižne v duhu rešuje.[19] Mnoge so pravičnega nadloge, ali iz njih vseh ga reši GOSPOD.[20] Vse kosti njegove ohrani, ena izmed njih se ne zlomi.[21] Brezbožnika pa zaduši hudoba, in sovražilci pravičnega se bodo pokorili za krivico svojo.GOSPOD otimlje dušo hlapcev svojih in ne pogubi se nodeden, ki išče zavetja v njem.[22] GOSPOD otimlje dušo hlapcev svojih in ne pogubi se nodeden, ki išče zavetja v njem.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version