A A A A A

Dodatno: [Gnusoba]


Daniel 11:31
In vojne trume mu bodo stale na strani, in oskrunijo svetišče, trdnjavo, in odpravijo neprestano daritev in postavijo gnusobo, ki povzroča opustošenje.

Daniel 12:11
In od časa, ko bo odpravljena neprestana daritev in se postavi gnusoba, ki povzroča opustošenje, bode tisoč dvesto in devetdeset dni.

Devteronomij 22:5
Ženska naj ne nosi moške oprave in moški naj ne obleče ženskega oblačila, zakaj gnusoba je GOSPODU, tvojemu Bogu, kdorkoli dela kaj takega.

Devteronomij 23:18
Ne prinašaj kurbjega plačila, ne pasjega denarja v hišo GOSPODA, svojega Boga, za kakršnokoli obljubo; zakaj oboje je gnusoba GOSPODU, Bogu tvojemu.

Devteronomij 24:4
prvi njen mož, ki jo je odslovil, si je ne sme zopet vzeti za ženo, potem ko je onečiščena, zakaj gnusoba je to pred GOSPODOM. Ti pa ne spravljaj v greh dežele, ki ti jo da GOSPOD, tvoj Bog, v dediščino.

Izaija 1:13
Ne prinašajte več daril ničevih! Kadilo mi je gnusoba; ob mlaju in v soboto in kadar sklicujete zbor, ne morem prenašati krivice in hkrati prazničnega zborovanja.

Levitik 7:18
Če pa se bo kako jedlo meso njegove mirovne daritve tretji dan, ne bo milo sprejeto, tudi ne bo veljalo za tistega, ki jo je daroval: gnusoba bode, in duša, ki zaužije od tega, bo nosila krivico svojo.

Levitik 18:22
Z moškim se ne druži, kakor se je družiti z ženo: grdoba je.

Pregovori 11:1
Tehtnica lažniva je gnusoba GOSPODU, polna teža pa mu je po volji.

Pregovori 11:20
Gnusoba so GOSPODU spačeni v srcu, a po volji mu so, kateri so popolni na svojem potu.

Pregovori 12:22
Gnusoba so GOSPODU lažnive ustne, kateri pa ravnajo zvesto, so mu po volji.

Pregovori 15:8
Daritev brezbožnih je gnusoba GOSPODU, molitev poštenih pa mu je po volji.

Pregovori 15:26
Gnusoba so GOSPODU zlobni naklepi, a čistih besede so mile.

Pregovori 16:5
Gnusoba je GOSPODU vsak prevzetni v srcu; roko dam na to, da ne ostane brez kazni!

Pregovori 17:15
Kdor opravičuje krivičnega in kdor obsoja pravičnega, gnusoba sta GOSPODU oba enako.

Pregovori 20:10
Dvojne uteži in dvojna mera, oboje je enaka gnusoba GOSPODU.

Pregovori 20:23
Gnusoba so GOSPODU dvojne uteži in prevarljiva tehtnica ni dobra.

Pregovori 28:9
Kdor odvrača uho svoje, da ne sliši postave, tudi molitev njegova je gnusoba.

Razodetje 21:27
In ne pride vanje nič nečistega, ne kdor dela gnusobo in laž, samo kateri so zapisani v življenja knjigi Jagnjetovi.

Marku 13:14
A kadar ugledate gnusobo razdejanja [Ali: gnusobo opustošenja..], da stoji, kjer ne bi smela (kdor bere, naj razume!), tedaj naj tisti, ki so v Judeji, zbežé na gore;

Mateju 24:15
Kadar torej ugledate „gnusobo razdejanja“, ki jo je napovedal prorok Daniel, da stoji na svetem kraju (kdor bere, naj razume!),

Rimljanom 1:26-27
[26] Zato jih je izročil Bog v sramotne strasti: kajti njih ženske so premenile naravno upotrebljevanje v protinaravno,[27] a enako so tudi moški zavrgli naravno upotrebljevanje ženske in se vneli v svoji želji drug za drugega ter počenjali nesramnosti moški z moškimi. In tako so prejemali zasluženo plačilo svoje zmote sami na sebi.

Levitik 20:12-13
[12] In ako kdo leži s snaho svojo, oba morata umreti: grdo oskrumbo sta storila; njiju kri bode nad njima.[13] In ako kdo leži z moškim, kakor se leži z žensko, oba sta storila grdobnost: morata umreti; njiju kri bode nad njima.

Pregovori 6:16-20
[16] Šestero je reči, ki jih sovraži GOSPOD, in sedmero se jih studi duši njegovi:[17] oči visoke, jezik lažnjiv in roke, prelivajoče nedolžno kri,[18] srce, ki snuje hudobne naklepe, noge, urno tekoče v hudo,[19] kriva priča, ki raznaša laži, in kdor prepire seje med brati.[20] Hrani, sin moj, zapoved očeta svojega in ne zametuj nauka matere svoje;

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version