A A A A A

Dodatno: [Obilje]


1 Timoteju 5:8
Ako pa kdo ne skrbi za svoje, zlasti pa za domače, je zatajil vero in je hujši od nevernika.

2 Korinčanom 9:8
Bog pa more čez vas razliti obilo vsake milosti, da imate v vsem vsekdar vso obilost in ste bogati za vsako dobro delo,

Devteronomij 29:12
da vstopite v zavezo GOSPODA, svojega Boga, in v njegovo prisego, ki jo GOSPOD, tvoj Bog, sklepa danes s teboj;

Efežanom 3:20
Njemu pa, ki more nad vso mero storiti, preobilo več nego kar prosimo ali umemo, po moči, ki deluje v nas,njemu slava v cerkvi in v Kristusu Jezusu na vse rodove na vekov veke! Amen.

Eksodus 34:6
In GOSPOD je šel mimo njega in klical: GOSPOD, GOSPOD, Bog mogočni, poln usmiljenja in milostiv, počasen za jezo in obilen v milosti in resnici,

Jakobovo 1:17
Vsak dober dar in vsako popolno darilo je od zgoraj in prihaja od Očeta luči, pri katerem ni izpremembe ali sence vsled obrata svetil.

Janezu 10:10
Tat ne pride, razen da krade in kolje in pokonča; jaz sem prišel, da imajo življenje in da imajo obilo.

Luku 6:38
Dajajte, in vam bo dano: mero dobro in natlačeno in potreseno in zvrhano bodo dali v naročje vaše; s kakršno mero namreč merite, s tako se vam bo odmerjalo.

Luku 6:45
Dobri človek prinaša iz dobrega zaklada srca svojega dobro, hudobnež pa prinaša iz hudega zaklada hudobno; kajti usta njegova govore iz preobilosti srca.

Mateju 6:33
Ampak iščite najprej kraljestva Božjega in njegove pravičnosti, in vse to vam bo pridano.Ne skrbite torej za jutri; kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dosti ima vsak dan svojega zla.

Filipljanom 4:19
Bog moj pa napolni vsako potrebo vašo po bogastvu svojem v slavi v Kristusu Jezusu.

Pregovori 3:5-10
[5] Upaj v GOSPODA iz vsega srca svojega, na umnost svojo pa se ne zanašaj.[6] Na vseh potih svojih ga spoznavaj, in on ravne naredi steze tvoje.[7] Ne štej sam sebe za modrega; boj se GOSPODA in ogiblji se hudega.[8] To bode zdravilo životu tvojemu in krepilo tvojim kostem.[9] Časti GOSPODA z blagom svojim in s prvinami vseh pridelkov svojih:[10] tako se bodo polnile z obilostjo žitnice tvoje, in mošt poteče zvrhoma iz kadi tvojih.

Psalmi 23:5
Pred menoj pripravljaš mizo, sovražnikom mojim nasproti; z oljem maziliš glavo mojo, kelih moj je poln do vrha.Zgolj dobrota in milost me bosta spremljali vse dni življenja mojega, in prebival bom v hiši GOSPODOVI na večne čase.

Psalmi 36:8
Nasičujejo se od obilosti hiše tvoje, in iz reke sladkosti svoje jih napajaš.

Psalmi 37:11
Krotki pa bodo podedovali deželo in se radovali v obilosti miru.

Psalmi 65:11
Venčal si leto dobrote svoje, in sledovi tvoji kapljajo maščobo.

Psalmi 72:16
Preobilo bode žita v deželi, do vrhov gorá, šumel bo kakor Libanon sad njegov; in ljudstva bo zacvetlo po mestih kakor trave zemeljske.

Rimljanom 15:13
Bog upanja pa naj vas napolni z vsem veseljem in mirom v verovanju, da ste prebogati v upanju, v moči svetega Duha.

Psalmi 66:8-12
[8] Slavite, ljudstva, našega Boga in glas hvale njegove naj se razlega![9] Ki je dušo našo postavil v življenje in ni pripustil, da omahnejo noge naše.[10] Kajti izkušal si nas, o Bog, z ognjem si nas izčistil, kakor se čisti srebro.[11] Peljal si nas v mrežo, del si nam težko breme na ledja.[12] Storil si, da so jezdili ljudje čez glavo našo, šli smo skozi ogenj in skozi vodo; a slednjič si nas pripeljal v obilo blaginjo.

Slovenian Bible 2008
Copyright: Slovenian 2008 Version