A A A A A

Život: [Narodeniny]


Efezanom 2:10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.

Jeremiáš 29:11
Veď ja poznám zámer, ktorý mám s vami - hovorí Pán. Sú to myšlienky pokoja a nie súženia: dám vám budúcnosť a nádej.

Jána 16:21
Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek.

Príslovia 9:11
Bo skrze mňa sa rozmnožia tvoje dni a pridá sa ti k rokom života.

Žalmy 16:11
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti, po tvojej pravici večná slasť.

Žalmy 20:4
Nech si spomenie na všetky tvoje obetné dary a tvoja žertva nech mu je príjemná.

Žalmy 27:4-7
[4] O jedno prosím Pána a za tým túžim, aby som mohol bývať v dome Pánovom po všetky dni svojho života, aby som pociťoval nehu Pánovu a obdivoval jeho chrám.[5] A on ma vo svojom stane schová v deň nešťastia, ukryje ma v skrýši svojho príbytku a postaví ma vysoko na skalu.[6] A už teraz dvíham hlavu nad svojich nepriateľov, čo ma obkľučujú. V jeho stánku mu prinesiem obetu chvály, budem spievať a hrať Pánovi.[7] Čuj, Pane, hlas môjho volania, zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.

Žalmy 90:12
A tak nás nauč rátať naše dni, aby sme našli múdrosť srdca.

Žalmy 91:11
lebo svojim anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách.

Žalmy 91:16
Obdarím ho dlhým životom a ukážem mu svoju spásu.

Žalmy 118:24
Toto je deň, ktorý učinil Pán, plesajme a radujme sa z neho.

Sofoniáš 3:17
Uprostred teba je Pán, tvoj Boh, spásonosný hrdina; zajasá nad tebou od radosti, obnoví svoju lásku, výskať bude od plesania.“

Žalmy 37:4-5
[4] Hľadaj radosť v Pánovi a dá ti, za čím túži tvoje srdce.[5] Pánovi zver svoje cesty a jemu dôveruj, on sa už postará.

Náreky 3:22-23
[22] Chet. Láskavosť Pána, že nám nie je koniec, veď jeho milosť nepomíňa,[23] Chet. obnovuje sa každým ránom; veľká je tvoja vernosť.

Numeri 6:24-26
[24] »Nech ťa žehná Pán a nech ťa chráni![25] Nech ti Pán ukáže jasnú tvár a nech ti je milostivý![26] Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj!«

Žalmy 139:1-24
[1] Zbormajstrovi. Dávidov žalm. Pane, ty ma skúmaš a vieš o mne všetko;[2] ty vieš, či sedím a či stojím. Už zďaleka vnímaš moje myšlienky:[3] či kráčam a či odpočívam, ty ma sleduješ. A všetky moje cesty sú ti známe.[4] Hoci ešte slovo nemám ani na jazyku, ty, Pane, už vieš, čo chcem povedať.[5] Obklopuješ ma spredu i zozadu a kladieš na mňa svoju ruku.[6] Obdivuhodná pre mňa je tvoja múdrosť; je taká veľká, že ju nemôžem pochopiť.[7] Kam môžem ujsť pred tvojím duchom a kam utiecť pred tvojou tvárou?[8] Ak vystúpim na nebesia, ty si tam; ak zostúpim do podsvetia, aj tam si.[9] I keby som si pripäl krídla zorničky a ocitol sa na najvzdialenejšom mori,[10] ešte aj tam ma tvoja ruka povedie a podchytí ma tvoja pravica.[11] Keby som si povedal: „Azda ma tma ukryje a namiesto svetla ma zahalí noc,“[12] pre teba ani tmy tmavé nebudú a noc sa rozjasní ako deň. Tebe je tma ako svetlo.[13] Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky.[14] Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne; všetky tvoje diela sú hodny obdivu a ja to veľmi dobre viem.[15] Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme.[16] Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený, a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni, len pomyselné, lebo som ešte ani jeden neprežil.[17] Bože, aké vzácne sú pre mňa tvoje myšlienky a ich počet aký je obrovský.[18] Keby som ich všetky chcel porátať, je ich viac ako zŕn piesku; a keby som prišiel na koniec, ešte stále som pri tebe.[19] Kiež by si, Bože, zabil hriešnikov; vzdiaľte sa odo mňa, muži krvilační.[20] Oni zlomyseľne hovoria o tebe, márnivo sa dvíhajú nad teba.[21] Či nemám mať v nenávisti tých, čo nenávidia teba, Pane, a s odporom sa odvracať od tých, čo povstávajú proti tebe?[22] Skrz-naskrz ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi.[23] Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce; skúmaj ma a všímaj si moje cesty.[24] Pozri, či nejdem bludnou cestou, a veď ma po ceste k večnosti.

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava