A A A A A

Dodatočný: [Hojnosť]


1 Timotejovi 5:8
Veď kto sa nestará o svojich, najmä o domácich, zaprel vieru a je horší ako neveriaci.

2 Korinťanom 9:8
A Boh má moc rozhojniť vo vás každú milosť, aby ste mali vždy vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,

Deuteronómium 29:12
aby si prešiel (každý jeden) k zmluve a prísahe Pána, svojho Boha, ktorú dnes uzaviera s tebou Pán, tvoj Boh,

Efezanom 3:20
A tomu, ktorý mocou, čo v nás pôsobí, je schopný okrem tohto všetkého urobiť oveľa viac, ako prosíme alebo chápeme,

Exodus 34:6
Potom Pán prešiel popred neho a volal: „Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.

Jakubov 1:17
Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani tieňa zmeny.

Jána 10:10
Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.

Lukáša 6:38
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“

Lukáša 6:45
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.

Matúša 6:33
Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.

Filipanom 4:19
Môj Boh splní každú vašu túžbu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.

Príslovia 3:5-10
[5] Dôveruj celým svojím srdcom Pánovi a nespoliehaj sa na svoj um![6] Na všetkých svojich cestách mysli na neho a on ti bude rovnať chodníky.[7] Nezdaj sa múdrym sebe samému. Boj sa Pána a vyhýbaj sa zlu![8] (To) bude (zachovávať) tvoje telo pri zdraví a tvoje kosti vzpružovať.[9] Cti Pána svojím majetkom a (prinášaj mu) prvotiny z každej svojej úrody[10] a naplnia sa zbožím tvoje stodoly a tvoje lisy budú muštom pretekať.

Žalmy 23:5
Prestieraš mi stôl pred očami mojich protivníkov. Leješ mi olej na hlavu a kalich mi napĺňaš až po okraj.

Žalmy 36:8
Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.

Žalmy 37:11
Tichí však zdedia zem a budú žiť v šťastí a pokoji.

Žalmy 65:11
zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, skypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny.

Žalmy 72:16
Na zemi bude hojnosť obilia, bude sa vlniť až po temená hôr. Jeho ovocie bude ako Libanon a mestá rozkvitnú ako poľná tráva.

Rimanom 15:13
Boh nádeje nech vás naplní všetkou radosťou a pokojom vo viere, aby ste v sile Ducha Svätého oplývali nádejou.

Žalmy 66:8-12
[8] Velebte, národy, nášho Boha a rozhlasujte jeho chválu;[9] on dal život našej duši a chráni naše nohy pred pádom.[10] Veď ty, Bože, si nás vyskúšal, pretavil si nás ohňom, ako sa taví striebro.[11] Voviedol si nás do osídla, na plecia si nám naložil súženia.[12] Nechal si ľudí chodiť po našich hlavách; prešli sme cez oheň a cez vodu, ale napokon si nám dal pookriať.

Slovakian Bible Catholic
SLOVAK CATHOLIC TRANSLATION © Spolok Svätého Vojtecha, Trnava