A A A A A

Zlý Charakter: [Sťažovať]


Žalmy 144:14
Náš dobytok nech je plodný. Nech nieto nehody ani hynutia, ani náreku na našich uliciach!

Nehemiáš 8:1
Vtedy sa zhromaždil všetok ľud do jedného na námestie pred Vodnou bránou a požiadali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorú Hospodin dal ako príkaz Izraelu.

Izaiáš 24:11
Nad vínom je nárek na uliciach; preč je všetka radosť, do vyhnanstva odišla veselosť z krajiny.

Jeremiáš 14:2
Júda trúchli a jeho brány hynú, smútia schýlené k zemi, nárek vychádza z Jeruzalema,

Príslovia 23:29
Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči?

Filipanom 4:6-7
[6] O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. [7] A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Slovakian Bible Evanjelicky SLB 1936
Public Domain: Evanjelicky SLB 1936