A A A A A

Dodatočný: [Zlomené Srdce]


1 Korinťanom 13:7
všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.

1 Petrov 5:7
Na Neho uvaľte všetky svoje starosti, lebo On sa o vás stará.

1 Samuelova 16:7
Hospodin riekol Samuelovi: Nehľaď na jeho výzor a na výšku jeho postavy; tohto som zavrhol, lebo nepozerám na to, na čo pozerá človek. Človek totiž hľadí na to, čo je pred očami, Hospodin však hľadí na srdce.

2 Korinťanom 5:7
lebo žijeme vierou, a nie videním!

2 Korinťanom 12:9
ale riekol mi: Dosť máš na mojej milosti; lebo (moja) moc sa v slabosti dokonáva. Najradšej sa teda budem chváliť slabosťami, aby prebývala vo mne moc Kristova.

Hebrejom 13:5
Vaše správanie nech je bez lakomstva, buďte spokojní s tým, čo máte. Veď On sám povedal: Neopustím ťa, ani nezanechám;

Izaiáš 6:1
V roku, keď zomrel kráľ Uzijá, videl som Pána sedieť na vysokom a vyvýšenom tróne a okraje Jeho rúcha naplňovali chrám.

Izaiáš 41:10
neboj sa, lebo ja som s tebou, nepozeraj ustrašene vôkol seba, lebo ja som Boh tvoj! Posilním ťa a pomôžem ti, i podopriem ťa svojou spásonosnou pravicou.

Izaiáš 57:15
Lebo takto vraví Vyvýšený a Vznešený, obyvateľ večnosti, ktorého meno je Svätý: Prebývam na výšinách a vo svätosti aj pri tom, kto je skrúšený a pokorný duchom, aby som oživil ducha pokorných a oživil ducha skrúšených.

Jeremiáš 29:11
Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami - znie výrok Hospodinov - úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej.

Jána 3:16
Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.

Jána 12:40
Oslepil im oči a zatvrdil srdcia, aby nevideli očami a nepoznávali srdcom, neobrátili sa, a ja aby som ich neuzdravil.

Jána 14:1
Nech sa vám srdce nestrachuje! Verte v Boha a verte vo mňa!

Jána 14:27
Pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako svet dáva, vám ja dávam. Nech sa vám nermúti srdce a nestrachuje!

Jána 16:33
Toto som vám povedal, aby ste mali pokoj vo mne. Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet.

Lukáša 24:38
I povedal im: Čo ste prestrašení a prečo sa vám rodia v srdci pochybnosti?

Marka 11:23
Veru vám hovorím: Keby niekto povedal tomuto vrchu: Zdvihni sa a zvaľ sa do mora! a nepochyboval by v srdci, ale veril by, že sa stane, čo hovorí, stane sa mu.

Matúša 5:8
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia.

Matúša 11:28
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!

Príslovia 3:5
Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.

Žalmy 34:18
Keď spravodliví kričia, Hospodin ich počuje, zo všetkých súžení ich vytrhuje.

Žalmy 51:17
Ó Pane, Ty mi otvor pery, nech moje ústa Tvoju chválu zvestujú.

Žalmy 55:22
Jeho ústa sú hladšie ako maslo, no srdce jeho samý boj; jeho slová sú jemnejšie než olej, ale sú to vytasené meče.

Žalmy 147:3
On uzdravuje skrúšených srdcom a obväzuje ich rany;

Zjavenie 21:4
zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.

Rimanom 8:28
A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady (Božej), všetky veci slúžia na dobro.

Rimanom 12:2
A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé.

Príslovia 4:23
So všemožnou bdelosťou chráň si srdce, lebo z neho pramení život.

Príslovia 3:5-6
[5] Dúfaj v Hospodina celým svojím srdcom, a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť.[6] Na všetkých svojich cestách Ho poznávaj a On ti urovná chodníky.

1 Korinťanom 6:19-20
[19] Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha, a že nie ste sami svoji? [20] Veď veľmi draho ste boli kúpení! Oslávte teda Boha svojím telom [i svojím duchom, čo oboje náleží Bohu].

Filipanom 4:6-7
[6] O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. [7] A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Matúša 11:28-30
[28] Komið til mín, allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld.[29] Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því að ég er hógvær og af hjarta lítillátur, og þá munuð þér finna hvíld sálum yðar.[30] Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt."

Žalmy 34:1-22
[1] Sálmur Davíðs, þá er hann gjörði sér upp vitfirringu frammi fyrir Abímelek, svo að Abímelek rak hann í burt, og hann fór burt. Ég vil vegsama Drottin alla tíma, ætíð sé lof hans mér í munni.[2] Sál mín hrósar sér af Drottni, hinir hógværu skulu heyra það og fagna.[3] Miklið Drottin ásamt mér, tignum í sameiningu nafn hans.[4] Ég leitaði Drottins, og hann svaraði mér, frelsaði mig frá öllu því er ég hræddist.[5] Lítið til hans og gleðjist, og andlit yðar skulu eigi blygðast.[6] Hér er volaður maður sem hrópaði, og Drottinn heyrði hann og hjálpaði honum úr öllum nauðum hans.[7] Engill Drottins setur vörð kringum þá er óttast hann, og frelsar þá.[8] Finnið og sjáið, að Drottinn er góður, sæll er sá maður er leitar hælis hjá honum.[9] Óttist Drottin, þér hans heilögu, því að þeir er óttast hann líða engan skort.[10] Ung ljón eiga við skort að búa og svelta, en þeir er leita Drottins fara einskis góðs á mis.[11] Komið, börn, hlýðið á mig, ég vil kenna yður ótta Drottins.[12] Ef einhver óskar lífs, þráir lífdaga til þess að njóta hamingjunnar,[13] þá varðveit tungu þína frá illu og varir þínar frá svikatali,[14] forðast illt og gjörðu gott, leita friðar og legg stund á hann.[15] Augu Drottins hvíla á réttlátum, og eyru hans gefa gaum að hrópi þeirra.[16] Auglit Drottins horfir á þá er illa breyta, til þess að afmá minningu þeirra af jörðunni.[17] Ef réttlátir hrópa, þá heyrir Drottinn, úr öllum nauðum þeirra frelsar hann þá.[18] Drottinn er nálægur þeim er hafa sundurmarið hjarta, þeim er hafa sundurkraminn anda, hjálpar hann.[19] Margar eru raunir réttláts manns, en Drottinn frelsar hann úr þeim öllum.[20] Hann gætir allra beina hans, ekki eitt af þeim skal brotið.[21] Ógæfa drepur óguðlegan mann, þeir er hata hinn réttláta, skulu sekir dæmdir.[22] Drottinn frelsar líf þjóna sinna, enginn sá er leitar hælis hjá honum, mun sekur dæmdur.

Icelandic Bible 2007
© 2007 Icelandic Bible Society.