A A A A A

Hriechy: [Nadávky]


Kolosanom 3:8
Teraz však aj vy zhoďte zo seba všetko: hnev, rozhorčenie, zlobu, rúhanie, necudné reči zo svojich úst.

Kolosanom 4:6
Vaše slovo nech je vždy láskavé a múdro povedané , aby ste vedeli, ako treba každému odpovedať.

Efezanom 4:29
Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie.

Efezanom 5:4
Viesť mrzké, dvojzmyselné a hlúpe reči sa nepatrí, radšej vzdávajte vďaky.

Exodus 20:7
Nevyslovíš meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto nadarmo vysloví meno Hospodina, svojho Boha!

Jakubov 1:26
Ak si niekto myslí, že je ctiteľom Boha, a jazyk si nedrží na uzde, klame tým sám seba a jeho zbožnosť je márna.

Jakubov 3:10
Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť!

Jakubov 3:5-12
[5] Tak aj jazyk je síce malou časťou tela, ale dokáže veľké veci. Pozrite: Aký malý oheň, a aký veľký les zapáli![6] Aj jazyk je oheň, svet neprávosti. Medzi našimi údmi je zasadený ako ten, čo poškvrňuje celé telo a ničí celý náš život, sám podpaľovaný peklom.[7] Všetky druhy divej zveri, aj vtákov, plazov a morských tvorov môže skrotiť človek a aj skrotil,[8] ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť.[9] Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu.[10] Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť![11] Vari z jedného prameňa tým istým otvorom vyviera sladká aj horká voda?[12] Bratia moji, môže azda figovník rodiť olivy alebo vinič figy? Ani slaný prameň nemôže vydať sladkú vodu.

Levitikus 20:9
Ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. Preklial totiž svojho otca alebo svoju matku, sám nesie vinu za svoju krv.

Lukáša 6:28
Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Matúša 5:22
Ale ja vám hovorím: Každý, kto sa hnevá na brata, musí ísť pred súd. Kto by povedal bratovi: Hlupák, musí ísť pred Veľradu. Kto by povedal: Blázon, musí ísť do ohnivého pekla.

1 Petrov 3:10
Veď kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech si zdržuje jazyk od zlého a ústa od ľstivých rečí,

Matúša 15:11
Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.

Príslovia 18:21
Smrť a život sú v područí jazyka, tí, čo ho milujú, najedia sa jeho plodov.

Žalmy 109:17
Rád vyslovoval kliatbu — nech dopadne naňho! Nedožičil požehnanie — nech sa vzdiali od neho!

Rimanom 12:14
Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte.

2 Kráľov 2:23-24
[23] Odtiaľ sa pobral hore do Bételu. Ako tak vystupoval, vyšli z mesta uličníci a posmešne naňho volali: Poď hore, plešivec, poď hore, plešivec![24] Obrátil sa a keď ich uzrel, preklial ich menom Hospodina. Vtom sa vyrútili z hory dve medvedice a roztrhali z nich štyridsaťdva chlapcov.

Matúša 15:10-11
[10] Nato zavolal zástup a povedal im: Počujte a pochopte![11] Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.

Jakubov 3:8-10
[8] ale jazyk, toto nepokojné zlo, plné smrtiaceho jedu, nik z ľudí nevládze skrotiť.[9] Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi a ním preklíname ľudí, stvorených na Božiu podobu.[10] Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i kliatba. Bratia moji, nemá to tak byť!

Matúša 15:18-20
[18] No to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.[19] Zo srdca totiž pochádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedectvá a rúhania.[20] To sú veci, ktoré človeka poškvňujú, ale jesť neumytými rukami človeka nepoškvrňuje.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007