A A A A A

Život: [Narodeniny]


Efezanom 2:10
Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré nám Boh už vopred pripravil.

Jeremiáš 29:11
Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami — znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia, dám vám budúcnosť a nádej.

Jána 16:21
Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. Len čo však porodí dieťa, nespomína viac na úzkosť pre radosť, že na svet prišiel človek.

Príslovia 9:11
Veď vďaka mne sa rozmnožia tvoje dni a pridajú sa ti roky života.

Žalmy 16:11
Dávaš mi poznať cestu života, plnosť radosti v tvojej prítomnosti. Po tvojej pravici je večná blaženosť.

Žalmy 20:4
Nech sa rozpamätá na všetky tvoje obetné dary, nech so záľubou prijme tvoju spaľovanú obetu! — Sela —

Žalmy 27:4-7
[4] Len jedno som žiadal od Hospodina, len o to sa snažím, aby som smel bývať v jeho dome po všetky dni svojho života, aby som mohol rozjímať o dobrote Hospodina a obdivovať jeho chrám.[5] Veď ma schová vo svojom úkryte v deň pohromy. Ukryje ma v skrýši svojho stánku, postaví ma vysoko na skalu.[6] Teraz však pozdvihne moju hlavu nad nepriateľov vôkol mňa. V jeho stane prinesiem obety s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi.[7] Počúvaj, Hospodin, môj hlas, keď volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma!

Žalmy 90:12
Nauč nás počítať naše dni, aby sme získali múdre srdce.

Žalmy 91:11
Veď on svojim anjelom prikáže, aby ťa chránili na všetkých tvojich cestách.

Žalmy 91:16
Nasýtim ho dlhým životom, ukážem mu svoju spásu.

Žalmy 118:24
Toto je deň, ktorý učinil Hospodin, plesajme a radujme sa v ňom!

Sofoniáš 3:17
V tvojom strede je Hospodin, tvoj Boh, hrdina, čo zachraňuje, radostne nad tebou jasá, svojou láskou ťa tíši, zvučne nad tebou plesá.

Žalmy 37:4-5
[4] Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom túži tvoje srdce.[5] Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará.

Náreky 3:22-23
[22] na prejavy Hospodinovej milosti, že neprestávajú, že sa nekončia dôkazy jeho zľutovania.[23] Každé ráno sú nové, nesmierna je tvoja vernosť.

Numeri 6:24-26
[24] Nech ťa Hospodin požehná a nech ťa ochráni![25] Nech Hospodin rozjasní nad tebou svoju tvár a nech ti je milostivý![26] Nech Hospodin obráti svoju tvár k tebe a nech ti udelí pokoj!

Žalmy 139:1-24
[1] Zbormajstrovi. Dávidov. Žalm. Hospodin, ty ma skúmaš a poznáš.[2] Ty vieš o mne, či si sadám a či vstávam, i môj zámer zďaleka poznáš.[3] Ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš.[4] Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať.[5] Obkľučuješ ma zo všetkých strán, svoju ruku kladieš na mňa.[6] Žasnem nad tvojím poznaním, je privysoko, nedosiahnem ho.[7] Kam by som odišiel pred tvojím Duchom, kam by som utiekol pred tvojou tvárou?[8] Keby som vystúpil na nebesia, si tam, keby som si ustlal v ríši mŕtvych, si tam.[9] Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori,[10] aj ta by ma priviedla tvoja ruka a tvoja pravica by sa ma ujala.[11] Keby som povedal: Možno ma skryje tma, ale aj noc bude svetlom vôkol mňa,[12] veď nijaká tma nie je dosť tmavá; noc ti svieti ako deň, tma ti je sťa svetlo.[13] Veď ty si mi utvoril ľadviny, v matkinom živote si ma utkal.[14] Ďakujem ti, že si ma predivne utvoril; tvoje skutky sú obdivuhodné, to si veľmi dobre uvedomujem.[15] Moje kosti neboli skryté pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v najspodnejších častiach zeme.[16] Tvoje oči ma videli už v zárodku, všetko to bolo zapísané v tvojej knihe; dni boli určené, skôr než ktorýkoľvek z nich nastal.[17] Ako si vážim tvoje myšlienky, Bože, aký nesmierny je ich počet.[18] Keby som ich mal spočítať, bolo by ich ako piesku. Len čo sa zobudím, som s tebou.[19] Kiežby si, Bože, zabil bezbožníka! Vzdiaľte sa odo mňa, krvilační muži![20] Tí sa na teba ľstivo odvolávajú a zneužívajú tvoje meno.[21] Hospodin, nemám azda nenávidieť tých, čo teba nenávidia? N emám si vari sprotiviť tých, čo povstávajú proti tebe?[22] Nenávidím ich, naskrze ich nenávidím, stali sa mi nepriateľmi.[23] Skúmaj ma, Bože, a poznaj moje srdce, skúšaj ma a poznaj moje zmýšľanie![24] Hľaď, či som na ceste trápenia a veď ma cestou večnosti!

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007