A A A A A

Dobrý Charakter: [Abstinencie]


2 Korinťanom 12:21
Aby ma Boh neponížil pred vami, keď znova prídem, a aby som nemusel oplakávať mnohých z tých, čo zhrešili a nekajali sa z nečistoty, smilstva a bezuzdnosti, ktorej sa dopustili.

2 Timotejovi 2:22
Utekaj pred mladíckymi žiadosťami, ponáhľaj sa však za spravodlivosťou, vierou, láskou, pokojom spolu s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.

Skutky Apoštolov 15:20
ale treba im napísať list, aby sa zdržiavali poškvrnia modlami, smilstva, zaduseného a krvi.

Kolosanom 3:5
Umŕtvujte teda to, čo je vo vašich údoch pozemské: smilstvo, nečistotu, vášeň, zlú žiadostivosť a lakomstvo, ktoré je modloslužbou.

Efezanom 5:3
Smilstvo však a akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa medzi vami ani len nespomenú, ako sa patrí na svätých.

Galaťanom 5:19
A skutky tela sú zjavné: smilstvo, nečistota, chlipnosť,

1 Korinťanom 6:18-19
[18] Varujte sa smilstva! Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu.[19] A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha?

1 Korinťanom 7:2
Aby sa však zabránilo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá nech má svojho muža.

1 Korinťanom 10:13
Skúška, ktorá na vás doľahla, je len ľudská. Boh je však verný. On nedopustí, aby ste boli skúšaní nad svoje sily, ale so skúškou dá aj východisko, aby ste ju vládali zniesť.

1 Petrov 2:11
Milovaní, povzbudzujem vás ako cudzincov a pútnikov, aby ste sa zdržiavali telesných žiadostí, ktoré bojujú proti duši.

Hebrejom 13:4
Manželstvo nech majú všetci v úcte a manželské lôžko nech je nepoškvrnené, lebo smilníkov a cudzoložníkov bude súdiť sám Boh.

Júdov 1:7
Rovnako ako Sodoma a Gomora, a okolité mestá, ktoré sa podobným spôsobom oddali smilstvu a náhlili sa za iným telom, znášajú trest vo večnom ohni a sú výstrahou.

Matúša 5:8
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.

Príslovia 31:30
Šarm je klamlivý a krása prchavá, ale žena, čo má bázeň pred Hospodinom, zasluhuje si chválu.

Rimanom 12:1
Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telá ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú bohoslužbu.

Rimanom 13:13
Kráčajme slušne ako vo dne, nie v obžerstve a opilstve, nie v smilstve a bezuzdnosti, nie v hádkach a závisti.

1 Solúnčanom 4:3-4
[3] Lebo toto je Božia vôľa: vaše posvätenie, aby ste sa zdržiavali smilstva[4] a každý z vás aby vedel žiť so svojou vlastnou ženou sväto a s úctou,

Galaťanom 5:19-21
[19] Lihaliku loomuse teod on ilmsed, need on: hoorus, rüvedus, kõlvatus,[20] ebajumalateenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised,[21] kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki.

Genezis 39:7-10
[7] Nende asjaolude tõttu sündis, et ta isanda naine Joosepile silma heitis ja ütles: 'Maga mu juures!'[8] Aga ta keeldus ja ütles oma isanda naisele: 'Vaata, mu isand ise ei tea, mis kojas on, ja kõik, mis tal on, ta on andnud minu kätte.[9] Ei ole ükski selles kojas suurem minust ja tema ei ole mulle keelanud midagi muud kui sind, sest sa oled tema naine. Kuidas tohiksin siis teha seda suurt kurja ja pattu oma Jumala vastu?'[10] Ja kuigi naine rääkis Joosepile iga päev, ei kuulanud see teda, et ta magaks ta kõrval ja oleks ta juures.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739