A A A A A

Zlý Charakter: [Sťažovať]


Žalmy 144:14
náš dobytok nech je plodný. N ech nás nepostihne nešťastie ani odvlečenie, ani žalostný nárek na uliciach.

Nehemiáš 8:1
Všetok ľud do jedného sa zhromaždil na námestie pred Vodnou bránou. Vyzvali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorý Hospodin prikázal Izraelu.

Izaiáš 24:11
Na uliciach je nárek pre víno, všetka radosť vyhasla, z krajiny sa vytratila veselosť.

Jeremiáš 14:2
Smúti Júda, tí, čo sú v jeho bránach, sú unavení a sedia v smútku na zemi. Ozýva sa bolestný výkrik Jeruzalema.

Príslovia 23:29
Komu zostane bedákanie a komu jojkanie? Komu zvady, komu sťažnosti? Komu rany bez príčiny? Komu mútne oči?

Filipanom 4:6-7
[6] Pre nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo svojich modlitbách a prosbách.[7] A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, uchráni vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007