A A A A A

Zlý Charakter: [Šikanovania]


1 Jánov 2:9
Kto hovorí, že je vo svetle, a nenávidí svojho brata, je ešte stále v tme.

1 Jánov 3:15
Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah; a viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

2 Timotejovi 1:7
Boh nám totiž nedal ducha nesmelosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy.

Deuteronómium 31:6
Buďte silní a udatní, nebojte sa a nemajte z nich strach, lebo sám Hospodin, tvoj Boh, ide s tebou; on ťa nenechá a neopustí.

Efezanom 4:29
Nech z vašich úst nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na budovanie, kde treba, aby počúvajúcim prinášalo požehnanie.

Efezanom 6:12
Veď náš boj nie je proti krvi a telu, ale proti kniežatstvám, mocnostiam, vládcom tohto temného sveta a nadzemským duchom zla.

Levitikus 19:18
Nepomsti sa a neprechovávaj hnev voči príslušníkom svojho ľudu, ale miluj svojho blížneho ako seba samého. Ja som Hospodin.

Matúša 5:11
Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa haniť, prenasledovať a všetko zlé na vás lživo hovoriť.

Príslovia 17:9
Kto prehliadne previnenie, usiluje sa o lásku, kto ďalej o ňom rozpráva, rozdeľuje priateľov.

Príslovia 22:10
Odožeň posmešníka a pominie zvada, prestane svár a hanba.

Príslovia 24:16
Veď spravodlivý, aj keď sedemkrát padne, opäť vstane, ale bezbožníci sa budú v nešťastí potkýnať.

Žalmy 138:7
Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov, tvoja pravica ma zachráni.

Rimanom 2:1
Preto, človek, nech si ktokoľvek, keď súdiš, nemáš ospravedlnenie. Lebo v čom súdiš iného, v tom odsudzuješ samého seba, veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté.

Rimanom 12:18-19
[18] Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi.[19] Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán.

Rimanom 12:20-21
[20] Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu.[21] Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

Lukáša 6:27-28
[27] No vám, čo ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov! Robte dobre tým, ktorí vás nenávidia.[28] Žehnajte tých, ktorí vám zlorečia a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Matúša 5:44-45
[44] Ja vám však hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, ktorí vás prenasledujú,[45] aby ste boli synmi svojho Otca v nebesiach. Lebo on dáva vychádzať slnku nad zlými aj nad dobrými a zosiela dážď na spravodlivých aj nespravodlivých.

Izaiáš 41:11-13
[11] Hľa, zahanbia sa a na posmech vyjdú všetci, čo sa zlostia na teba a v ničotu sa obrátia a zahynú tí, čo majú s tebou spor.[12] Budeš ich hľadať, ale nenájdeš tých, čo sa s tebou hádajú, v ničotu a márnosť sa premenia tí, čo broja proti tebe.[13] Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý ťa drží za pravicu a hovorí ti: Neboj sa, ja ti pomáham.

Matúša 5:38-41
[38] Počuli ste, že bolo povedané: Oko za oko a zub za zub.[39] Ja vám však hovorím: Neprotivte sa zlému! Naopak: Tomu, kto ťa udrie po pravom líci, nadstav aj ľavé.[40] Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti spodné rúcho, nechaj aj plášť.[41] Ak ťa bude dakto nútiť niesť náklad jednu míľu, choď s ním dve.

Žalmy 34:12-18
[12] Poďte, synovia, počúvajte ma, nech vás naučím bázni pred Hospodinom![13] Kto je ten muž, čo si obľúbil život a miluje dni, v ktorých by zažil dobro?[14] Chráň si teda jazyk pred zlom, svoje pery pred lživými rečami,[15] odvráť sa od zla, konaj dobro, hľadaj pokoj a usiluj sa oň![16] Hospodinove oči hľadia na spravodlivých, jeho uši počujú ich volanie o pomoc.[17] Hospodin čelí zločincom, aby vyhladil ich pamiatku zo zeme.[18] Tých, čo volajú o pomoc, Hospodin počuje, z každého súženia ich vyslobodzuje.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007