A A A A A

Zlý Charakter: [Zrada]


Matúša 27:3-4
[3] Keď zradca Judáš videl, že Ježiša odsúdili, rozľútostený vrátil tridsať strieborných veľkňazom a starším[4] slovami: Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. Ale oni mu povedali: Čo nás do toho? To je tvoja vec!

Matúša 6:14-15
[14] Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj vám odpustí váš nebeský Otec. Lebo tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva naveky. Amen.[15] Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani vám váš nebeský Otec neodpustí vaše poklesky.

Marka 11:25
Keď sa chystáte na modlitbu, odpúšťajte všetko, čo proti niekomu máte, aby aj vám váš Otec na nebesiach odpustil vaše previnenia.

Matúša 7:12
Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. V tom je celý zákon i proroci.

Hebrejom 4:15
Veď nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol spolucítiť s našimi slabosťami, ale veľkňaza, ktorý bol vo všetkom skúšaný, ale nedopustil sa hriechu.

Genezis 12:3
Požehnám tých, čo žehnajú teba, zlorečiť budem tým, čo tebe zlorečia. V tebe budú požehnané všetky pokolenia zeme.

Rimanom 3:23
lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu.

Slovakian Bible SEB 2007
Slovak Bible Society 2007