A A A A A

Boh: [Požehnanie]


Lukáša 6:38
Dávajte ochotne a aj Boh vás zahrnie svojimi darmi. Váš dar sa vám vráti dobre utlačenou, utrasenou, vrchovatou mierou. Lebo akou mierou dávate vy -- malou či veľkou -- takou Boh nameria vám."

Matúša 5:4
Šťastní sú tí, ktorí plačú, lebo Boh ich poteší.

Filipanom 4:19
A môj Boh aj vám dá pre zásluhy Krista Ježiša všetko, čo potrebujete, lebo on je Boh bohatý a slávny.

Filipanom 4:6-7
[6] O nič sa priveľmi netrápte, ale v každej modlitbe ďakujte a predkladajte svoje potreby Bohu.[7] Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť.

Jakubov 1:17
Všetko, čo je dobré a dokonalé, pochádza od Boha, od tvorcu svetla. On síce stvoril striedanie svetla a tmy, ale uňho samého niet kolísania medzi dobrom a zlom.

Jána 1:16
Z jeho bohatstva sme všetci prijímali dar za darom.

1 Jánov 5:18
Vieme, že kto je naozaj Božie dieťa, nehreší, lebo ho Boží Syn ochraňuje, a ten Zlý nemá naňho právo.

2 Korinťanom 9:8
Boh má moc požehnať vás takou mierou, že vždy budete mať dosť nielen pre seba, ale ešte vám zvýši, aby ste mohli pomôcť tým, čo to potrebujú,

Filipanom 4:7
Uvidíte, že vaše srdce zaplaví pokoj, aký si rozum ľudský nevie ani predstaviť.

Slovakian Bible 1993 - Nádej Pre Kazdého
Biblica 1993