A A A A A

Boh: [Požehnanie]

Lukáša 6:38
Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa vám nameria."

Matúša 5:4
Šťastliví, ktorí žalostia, lebo budú potešení.

Filipanom 4:19
Môj Boh zasa splní každú vašu potrebu podľa svojho bohatstva v sláve v Kristovi Ježišovi.

Žalmy 67:7
Zem priniesla úrodu, Boh, náš Pán, nás požehnáva.

Numeri 6:24-25
[24] Nech ťa žehná Jahve a nech ťa ochraňuje![25] Nech Jahve rozžiari svoju tvár nad tebou a nech ti je milostivý!

Filipanom 4:6-7
[6] O nič nebuďte ustarostení. V každej potrebe predložte Bohu svoje prosby s modlitbami a so vzdávaním vďaky.[7] Potom Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, vezme pod svoju ochranu vaše srdcia i vaše myšlienky v Kristovi Ježišovi.

Jakubov 1:17
Každý dobrý dar, každý dokonalý dar je zhora a zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatienenia.

Jeremiáš 17:7-8
[7] Požehnaný človek, ktorý sa spolieha na Jahveho a Jahve je jeho nádejou![8] Je ako strom zasadený pri vode, k potoku vystiera si korene. Nebojí sa, keď prichádza horúčava, lístie mu zostáva zelené. V suchom roku nepozná starosti a neprestáva prinášať ovocie.

Izaiáš 41:10
Neboj sa, lebo ja som s tebou, nestrachuj sa, lebo ja som tvoj Boh; ja ťa posilňujem, ja ti pomáham, ja ťa držím svojou pravicou mojej spravodlivosti.

Jána 1:16
Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosť.

Genezis 22:16-17
[16] a povedal mu: "Prisahám sám na seba, Jahveho slovo: pretože si to urobil, že si mi neodoprel svojho syna, svojho jediného,[17] štedro ťa zahrniem požehnaním, rozmnožím tvoje potomstvo ako hviezdy na nebi a ako piesok na morskom brehu, tvoje potomstvo sa zmocní brány svojich nepriateľov.

Genezis 27:28-29
[28] Nech ti Boh dá rosu z neba a žírnu pôdu, hojnosť obilia a muštu![29] Nech ti slúžia národy, nech sa kmene skláňajú pred tebou! Buď pánom svojich bratov, nech sa pred tebou klaňajú synovia tvojej matky! Nech je prekliaty, kto ťa bude preklínať, nech je požehnaný, kto ťa bude žehnať!"

Žalmy 1:1-3
[1] Šťastný je človek, čo sa neriadi zásadami bezbožných, po hriešnych cestách nechodieva, ani nevysedáva s bohorúhačmi,[2] ale má záľubu v Jahveho Zákone, o jeho Zákone rozmýšľa dňom i nocou.[3] Preto je ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas, ktorému lístie nikdy neopadáva; darí sa mu všetko, čo podniká.

Žalmy 23:1-4
[1] Žalm. Dávidov. Jahve je môj pastier, nič mi nechýba.[2] Vodí ma pokojne sa pásť na zelených pasienkoch, vedie ma na tiché miesta s čerstvou vodou,[3] dodáva mi novej sily. Vodí ma správnou cestou, ako mi prisľúbil.[4] I keď treba ísť tmavou úžľabinou, nebojím sa ničoho, lebo si pri mne. Tvoj prút a pastierska palica sú mi zábezpekou.

2 Samuelova 22:3-4
[3] môj Boh, moje bralo, na ktorom nájdem útočište; môj štít, moja ochrana, môj pevný hrad. Môj spasiteľ, zachránil si ma pred násilím.[4] Vzývam Jahveho, hodného všetkej chvály, zachránený som pred svojimi nepriateľmi.

1 Jánov 5:18
Vieme, že každého, kto sa narodil z Boha, Zrodený z Boha chráni a Zlý sa ho nedotkne.

Žalmy 138:7
Aj keď musím prejsť veľkým súžením, ty ma zachováš nažive, proti hnevu mojich nepriateľov vystieraš ruku a tvoja pravica ma zachráni.

2 Korinťanom 9:8
Boh je inak dosť mocný, aby vás zahrnul všetkými milosťami, aby ste mali vždy a vo všetkom úplný dostatok a aby ste mali hojne na každý dobrý skutok,

Filipanom 4:7
Potom Boží pokoj, ktorý prevyšuje všetko chápanie, vezme pod svoju ochranu vaše srdcia i vaše myšlienky v Kristovi Ježišovi.

Slovakian Bible Botekov 2015
No Data