A A A A A

Hriechy: [Nadávky]


Kolosanom 3:8
Ale teraz složte aj vy to všetko: hnev, prchkosť, zlosť, rúhanie, mrzkomluvu zo svojich úst.

Kolosanom 4:6
Vaša reč nech je vždy ľúbezná, spríjemnená soľou, aby ste vedeli, jako máte jednému každému odpovedať.

Efezanom 4:29
Nech nevychádza nijaké mrzké slovo z vašich úst, ale ak je nejaké dobré na vzdelanie, práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú.

Efezanom 5:4
ani mrzkosť a bláznivé reči alebo šprýmy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie,

Exodus 20:7
Nevezmeš mena Hospodina, svojho Boha, nadarmo. Lebo Hospodin nenechá bez pomsty toho, kto by vzal jeho meno nadarmo.

Jakubov 1:26
Ak sa niekomu medzi vami zdá, že je nábožný, a nedrží svojho jazyka na úzde, ale zvodí svoje srdce, toho náboženstvo je márne.

Jakubov 3:10
z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia!

Jakubov 3:5-12
[5] Tak i jazyk je malý úd a veľkým sa honosí. Hľa, maličký oheň akú veľkú horu zapáli![6] I jazyk je oheň, svet neprávosti; takým stáva sa jazyk medzi našimi údami, ktorý poškvrňuje celé telo a rozplameňuje kolo života od narodenia a je rozplameňovaný peklom.[7] Lebo ľudská príroda krotí a zkrotila každú prírodu divých zvierat i vtákov i zemeplazov i morských potvôr;[8] ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť, nepokojné zlo, plný smrťonosného jedu.[9] Ním dobrorečíme Pánovi, Bohu a Otcovi, a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu;[10] z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia![11] Či azda prameň z toho istého žriedla prýska sladkú a horkú vodu?[12] Či môže, moji bratia, fík rodiť olivky alebo vinič fíky? Tak ani niktorý prameň nemôže vydať slanú i sladkú vodu.

Levitikus 20:9
Lebo ktokoľvek by zlorečil svojmu otcovi alebo svojej materi, istotne zomrie; zlorečil svojmu otcovi a svojej materi; jeho krv bude na ňom.

Lukáša 6:28
dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú, a modlite sa za tých, ktorí vás potupujú.

Matúša 5:22
Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu. A ktokoľvek by povedal svojmu bratovi: Ráka, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady; a ktokoľvek by povedal: Blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla.

1 Petrov 3:10
Lebo ten, kto chce milovať život a vidieť dobré dni, nech zdrží svoj jazyk od zlého a svoje rty, aby nevravely lesti,

Matúša 15:11
Nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.

Príslovia 18:21
Smrť i život je v ruke jazyka, a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie.

Žalmy 109:17
A keďže miloval kliatbu, nech tedy prijde na neho; nemal záľuby v požehnaní, nuž nech sa vzdiali od neho.

Rimanom 12:14
Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú; dobrorečte a nezlorečte.

2 Kráľov 2:23-24
[23] Potom odišiel odtiaľ hore do Bét-ela. A keď išiel hore cestou, vyšli malí chlapci z mesta, posmievali sa mu a povedali mu: Iď hore, plešivý! Iď hore, plešivý![24] A on obzrúc sa nazpät a uvidiac ich zlorečil im v mene Hospodinovom. Na to vyšly dve medvedice z lesa a roztrhaly z nich štyridsaťdva detí.

Matúša 15:10-11
[10] Na to si privolal zástup a povedal im: Počujte a rozumejte![11] Nie to, čo vchádza do úst, poškvrňuje človeka, ale to, čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka.

Jakubov 3:8-10
[8] ale jazyk nemôže nikto z ľudí skrotiť, nepokojné zlo, plný smrťonosného jedu.[9] Ním dobrorečíme Pánovi, Bohu a Otcovi, a ním zlorečíme ľuďom, stvoreným na podobu Božiu;[10] z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. Nemá to tak byť, moji bratia!

Matúša 15:18-20
[18] Ale to, čo vychádza z úst, ide zo srdca, a to poškvrňuje človeka.[19] Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, falošné svedoctvá, rúhania;[20] to je to, čo poškvrňuje človeka. Ale jesť neumytými rukami nepoškvrňuje človeka.

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936