A A A A A

Zlý Charakter: [Zrada]


Matúša 27:3-4
[3] Vtedy vidiac Judáš, jeho zradca, že je odsúdený, ľutoval to a vrátil najvyšším kňazom a starším tých tridsať strieborných[4] a povedal: Zhrešil som zradiac nevinnú krv. Ale oni povedali: Čo nám do toho? Ty vidz!

Matúša 6:14-15
[14] Lebo ak odpustíte ľuďom ich poklesky, odpustí aj vám váš nebeský Otec;[15] ale ak vy neodpustíte ľuďom ich pokleskov, neodpustí ani váš Otec vašich pokleskov.

Marka 11:25
A keď stojíte na modlitbe, odpúšťajte, ak máte niečo proti niekomu, aby aj váš Otec, ktorý je v nebesiach, vám odpustil vaše poklesky.

Matúša 7:12
Všetko tedy, čokoľvek by ste chceli, aby vám ľudia činili, to aj vy im čiňte. Lebo to je zákon aj proroci.

Hebrejom 4:15
Lebo nemáme veľkňaza, ktorý by nemohol súcitiť s našimi slabosťami, ale pokúšaného vo všetkom, podobne nám, bez hriechu.

Genezis 12:3
A požehnám tých, ktorí ťa žehnajú, a tých, ktorí ti zlorečia, prekľajem, a budú požehnané v tebe všetky čeľade zeme.

Rimanom 3:23
Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej

Slovakian Bible 1936
Public Domain: 1936