A A A A A

Zvakavanzika: [Unicorns]


Dhanyeri 8:5
Ɀino ndakati ndicafuŋga iɀoɀo, ndikaʋona nhoŋgo icibva kumaʋirazuʋa icifamba panyika pose, asi isiŋgatsiki pasi; ɀino nhoŋgo yakaŋga inorunyaŋga rukuru pakati pameso ayo.

Numeri 23:22
Mŋari wakaʋaɓuɗisa Egipita, Unesimba rakafanana nerenyati.

Numeri 24:8
Mŋari wakamuɓuɗisa Egipita, Unesimba rakafanana nerenyati; Ucapedza ʋahedeni, iʋo ʋaʋeŋgi ʋake; Ucavuna‐vuna mafupa aʋo, Nokuʋabvoʋora nemiseʋe yake.

Mapisarema 92:10
Asi runyaŋga rwaŋgu makarusimudza sorunyaŋga rwenyati; Ndakazodzwa namafuta matȿa.

Zekaria 9:14
Jehova ucaʋonekwa pamsoro paʋo, museʋe wake ucaɓuɗa semheni; Ishe Jehova ucaridza hwamanda, ucafamba neɀampupuri ɀinobva zasi.

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018