A A A A A

Chechi: [Kurumbidza Mwari]


VaHebheru 13:15
Naiɀoɀo ŋgatirambe ticiɓayira Mŋari naye ciɓayiro cokumurumbidza, ndico ciɓereko cemiromo inopupura zita rake.

Dhanyeri 2:20
Danieri akapindura, akati: Zita raMŋari ŋgariʋoŋgwe nokusiŋgaperi‐peri, nokuti ʋucenjeri nesimba ndeɀake.

Mapisarema 22:3
Asi imi muri mutȿene, Imi mugere parumbidzo dzaIsraeri.

Mapisarema 34:1
Pisarema raDavidi, paŋguʋa yaakaɀiita ɓenzi pamberi paAbimereki, akadziŋgwa naye, akaenda hake. Ndicarumbidza Jehova ŋguʋa dzose; Rumbidzo yake icagara mumuromo maŋgu.

2 Samueri 22:50
Naiɀoɀo ndicakuʋoŋgai Jehova, pakati pendudzi, Ndicakudza zita renyu nenziyo;

Mapisarema 100:4
Pindai pamasuʋo ake muciʋoŋga, Napaʋazhe dzake mucirumbidza; Cimuʋoŋgai, murumbidze zita rake.

VaEfeso 1:6
kuti kunaka kukuru kwenyasha dzake dzaakaŋgotipa hake muMuɗikanwa wake, kurumbidzwe;

VaEfeso 5:19
mutaurirane pakati penyu namapisarema, nenziyo, neɀiimbo ɀoMŋeya, muimbire, muridzire Ishe mumŋoyo yenyu;

Mapisarema 150:6
Ɀinhu ɀose ɀinofema, ŋgaɀirumbidze Jehova. Hareruya!

Shona Bible 1949
© British and Foreign Bible Society 1949, 2018