A A A A A

Бог: [Благослов]


Лука ๖:๓๘
Dajite i biće vam dano. Puna mera, nabijena, stresena, prepuna, daće vam se u naručje. Jer kakvom merom merite, onakvom merom će se odmeriti i vama.“

Матеја 5:4
Blaženi su žalosni, jer će primiti utehu.

Филипљанима ๔:๑๙
A moj Bog će podmiriti svaku vašu potrebu po svom slavnom bogatstvu u Hristu Isusu.

Псалми ๖๗:๗
Blagoslovio nas Bog da bi ga se bojali svi krajevi zemlje.

Бројеви 6:24-25
[24] „Neka te Gospod blagoslovi i čuva;[25] neka te Gospod obasja svojim licem i bude ti milostiv;

Филипљанима 4:6-7
[6] Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i iskanjem sa zahvalnošću iznesite svoje molbe Bogu,[7] i Božiji mir koji prevazilazi svaki ljudski razum sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu.

Јаковљева ๑:๑๗
Svaki dobar dar i savršen poklon dolazi nam odozgo, od Oca svetlosti, koji se ne menja kao senka.

Јеремија 17:7-8
[7] Blagosloven je čovek što se uzda u Gospoda i kome je Gospod uzdanica![8] On će biti kao drvo posađeno pored voda, što korenje pruža ka živome toku. Pripeka kad dođe, ono se ne boji; lišće mu zeleno kroz godinu celu. Od suše ne strepi, ploda uvek ima.

Исаија 41:10
Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne obziri se zastrašeno, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krepim i zaista ti pomažem, zaista te podupirem desnicom pravde svoje.

Јован ๑:๑๖
Iz punine njegove milosti svi smo primili milost na milost,

Постање 22:16-17
[16] i reče mu: „Zaklinjem se samim sobom  —  govori Gospod  —  pošto si to učinio i nisi uskratio svoga sina jedinca,[17] obilno ću te blagosloviti, i tvoje ću potomstvo umnožiti, te će biti brojno kao zvezde na nebu i kao pesak na morskoj obali. Tvoje će potomstvo osvajati vrata svojih neprijatelja.

Постање 27:28-29
[28] Neka ti dâ Bog rosu s neba i rodnu zemlju, obilje žita i mladoga vina.[29] Neka ti služe narodi, i neka ti se klanjaju plemena. Budi vladar svojoj braći; sinovi majke tvoje ničice nek padaju pred tobom. Ko tebe proklinje, sâm će proklet biti, a ko te blagosilja, blagosloven će biti.“

Псалми 1:1-3
[1] Blažen čovek koji ne sledi savet opakih, ne stoji na grešničkom putu, niti seda u društvo rugača,[2] već uživa u Zakonu Gospodnjem, dan i noć mu o Zakonu misli.[3] On je kao drvo usađeno kraj potočnih voda, koje rod svoj daje kada mu je vreme, a lišće mu nikada ne vene. Sve što radi, na dobro mu ide.

Псалми ๒๓:๑-๔
[๑] Psalam Davidov. Gospod je meni Pastir, ni u čemu ja ne oskudevam.[๒] Na zelenoj paši odmara me, vodi me na vode počinka.[๓] Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednosti, radi svog imena.[๔] Pa da i dolinom smrtne sene hodam, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom; štap tvoj i palica tvoja daju mi utehu.

2 Самуел 22:3-4
[3] Moj Bog je meni stena, gde zaklon nalazim. Štite moj, rože mog spasenja, zaklone moj, utočište moje! Od nasilja ti me izbavljaš.[4] Prizvaću Gospoda slave predostojnog, i on će me spasti od mojih dušmana.

1 Јованова 5:18
Znamo da svako ko je od Boga rođen ne živi grešno, jer ga onaj koji je rođen od Boga čuva, i Zli ga se ne dotiče.

Псалми ๑๓๘:๗
Makar se i našao usred nevolje, život ćeš mi sačuvati; na bes moga protivnika ispružićeš ruku svoju, spašće mene desna ruka tvoja!

2 Коринћанима 9:8
A Bog je u stanju da vas obdari izobilnim blagoslovom svake vrste, te da uvek imate svega dovoljno, i još da pretekne za svako dobro delo.

Филипљанима 4:7
i Božiji mir koji prevazilazi svaki ljudski razum sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v