A A A A A

Живот: [Бол]


Јеремија २९:११
Jer ja znam naume koje sam za vas osmislio  —  govori Gospod  —  dobre naume, a ne loše, da vam dam budućnost punu nade.

Псалми 34:18
Blizu je Gospod onima sa slomljenim srcem, on spasava one sa klonulim duhom.

Псалми 147:3
On leči srca ucveljenih i rane im prepovija.

Откривење २१:४
On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju, jer smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni plača, ni bola, jer je prošlo ono što je bilo nekada.

Матеја 4:23-25
[23] Isus je obilazio svu Galileju. Poučavao je narod u njihovim sinagogama, objavljivao Radosnu vest o Carstvu i lečio svaku bolest i svaku nemoć u narodu.[24] Glas o njemu raširio se po svoj Siriji. Ljudi su mu donosili sve bolesnike koji su patili od različitih bolesti i muka, opsednute zlim duhovima, obolele od padavice i nepokretne, i on ih je izlečio.[25] Za njim je išlo mnoštvo sveta iz Galileje, Dekapolja, Jerusalima, Judeje, i s one strane Jordana.

Псалми 23:1-6
[1] Psalam Davidov. Gospod je meni Pastir, ni u čemu ja ne oskudevam.[2] Na zelenoj paši odmara me, vodi me na vode počinka.[3] Dušu moju oporavlja, vodi me stazama pravednosti, radi svog imena.[4] Pa da i dolinom smrtne sene hodam, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom; štap tvoj i palica tvoja daju mi utehu.[5] Ti prostireš sto preda mnom u prisustvu mojih dušmana, namazao si uljem glavu moju, i čaša se moja preliva.[6] Da, dobrota i milost tvoja pratiće me u sve dane života moga i ja ću stanovati u Domu Gospodnjem u danima mnogim.

2 Коринћанима १:३-८
[३] Blagosloven da je Bog i Otac našega Gospoda Isusa Hrista, milosrdni Otac i Bog svake utehe.[४] On nas teši u svakoj našoj nevolji, da bismo i mi mogli da tešimo one koji su u nevoljama, onom utehom kojom nas same Bog teši.[५] Jer, kao što izobilno učestvujemo u Hristovim patnjama, tako primamo i izobilje utehe posredstvom Hrista.[६] Ako smo pritisnuti nevoljama, to je za vašu utehu i spasenje, ako primamo utehu od Boga, to je radi vaše utehe. Ta uteha se pokazuje kada strpljivo podnosite iste patnje koje i mi podnosimo.[७] Čvrsta je nada koju polažemo u vas, jer znamo da učestvujete kako u našim patnjama, tako i u našoj utesi.[८] Hoćemo, naime, da znate, braćo, da je nevolja koja nas je snašla u Maloj Aziji toliko prevazilazila naše snage, da smo izgubili svaku nadu da ćemo ostati u životu.

1 Петрова 4:12-19
[12] Voljeni moji, ne čudite se ognjenim nevoljama koje vas snalaze da vas kušaju. To što vam se događa nije ništa čudno.[13] Umesto toga, radujte se što učestvujete u Hristovim patnjama, da biste klicali od radosti kada se otkrije njegova slava.[14] Blaženi ste ako vas vređaju radi Hrista, jer Duh slave, Božiji Duh, počiva na vama.[15] Niko od vas da ne strada kao ubica, lopov, zločinac, ili kao čovek koji se plete u tuđa posla.[16] Ali ako neko trpi zato što je hrišćanin, neka se ne stidi toga, nego neka slavi Boga što nosi to ime.[17] Jer, došlo je vreme za Sud koji će započeti od Božijeg doma. A ako Sud počinje od nas, kakav tek kraj očekuje one koji su neposlušni Božijoj Radosnoj vesti?[18] Jer Pismo kaže: „Ako se pravednik jedva spasava, šta će biti s bezbožnikom i grešnikom?“[19] Stoga, neka oni koji po Božijoj volji trpe, povere svoje duše vernom Stvoritelju čineći dobra dela.

Јован १६:१६-२४
[१६] Još malo pa me nećete više videti, a zatim još malo, pa ćete me videti.“[१७] Tada Isusovi učenici rekoše jedni drugima: „Šta znači to što nam je rekao: ’Još malo, pa me nećete više videti, a zatim još malo, pa ćete me videti’ i ’zato što odlazim k Ocu’?[१८] Šta misli pod tim: ’Još malo’? Ne znamo o čemu to govori.“[१९] Isus je znao da hoće da ga pitaju, pa im je rekao: „Pitate se među sobom šta znači ono što sam rekao: ’Još malo, pa me nećete više videti, a zatim još malo, pa ćete me videti’?[२०] Zaista, zaista vam kažem da ćete plakati i naricati, a svet će se radovati. Bićete u žalosti, ali će se vaša žalost preokrenuti u radost.[२१] Žena je u teskobi kad rađa, jer je došao čas porođajnih bolova, ali kad rodi dete, ona više ne spominje svoju muku, jer je novorođenče došlo na svet.[२२] I vi ste sada žalosni, ali ja ću vas ponovo videti, te će vaša srca biti ispunjena radošću. Tu radost niko neće moći da vam oduzme.[२३] U onaj dan me nećete više pitati ni o čemu. Zaista, zaista vam kažem: Otac će vam dati što god zatražite u moje ime.[२४] Vi još niste ništa zatražili u moje ime. Tražite i dobićete, da vaša radost bude potpuna.

Јеврејима 12:1-11
[1] Budući da smo okruženi tolikim oblakom svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas sputava, te postojano trčimo trku koja nam predstoji.[2] Uprite pogled na Isusa, začetnika i dovršitelja naše vere! On je zbog radosti, koja mu je sledovala, prezreo sramotu i podneo patnje na krstu, te seo s desne strane Božijeg prestola.[3] Promislite samo koliko je neprijateljstvo on podneo od strane grešnika, da vi ne budete obeshrabreni i da ne klonete.[4] Još se niste usprotivili do krvi u borbi protiv greha.[5] A zaboravili ste i ohrabrenje koje vam je upućeno kao deci: „Sine moj, ne uzimaj olako Gospodnji odgoj, i ne kloni kada te on kori,[6] jer Gospod kori onog koga voli, i tuče svakog koga prihvata za sina.“[7] Podnesite stoga Božiji odgoj, jer Bog postupa s vama kao sa svojom decom. Kakvo je, naime, to dete koje otac ne odgaja?[8] A ako vas ne odgaja, kao što se sva deca odgajaju, onda ste kopilad, a ne njegova deca.[9] Dakle, ako smo poštovali svoje očeve po telu, koji su nas odgajali uz kažnjavanje, nećemo li se mnogo više pokoravati našem duhovnom Ocu da bismo živeli?[10] Naši očevi su nas za kratko vreme odgajali kako im se svidelo, a Bog nas odgaja na dobro, da učestvujemo u njegovoj svetosti.[11] Ipak, čini se da svaka vaspitna mera u ovom trenutku donosi više žalosti nego radosti, ali kasnije rađa plod koji donosi mir i pravednost onima koji su odgojeni na taj način.

Римљанима ८:१८-२८
[१८] Smatram, naime, da patnje koje nas trenutno snalaze nisu ništa u poređenju sa slavom koja ima da se otkrije na nama.[१९] Jer, čitava tvorevina s čežnjom iščekuje da se pokaže slava Božijih sinova.[२०] Tvorevina je potčinjena prolaznosti, i to ne svojevoljno, nego po volji onoga koji ju je potčinio, u nadi[२१] da će i ona sama biti oslobođena ropstva propadljivosti, radi slobode i slave dece Božije.[२२] Znamo, naime, da čitava tvorevina uzdiše i muči se sve do sada, kao žena na porođaju.[२३] I ne samo tvorevina, nego i mi koji imamo Duha kao prvi od Božijih darova, takođe uzdišemo očekujući usinovljenje, otkupljenje svoga tela.[२४] Nadom smo, naime, spaseni. A nada koja se vidi nije nada. Jer, onaj koji vidi, čemu da se nada?[२५] Ali, ako se nadamo onome što ne vidimo, to onda strpljivo očekujemo.[२६] Isto tako nam i Duh pomaže u našim slabostima. Mi, naime, ne znamo kako treba da molimo, ali Duh posreduje za nas uzdisajima koji se rečima ne mogu iskazati.[२७] Onaj koji istražuje ljudska srca poznaje naum Duha, jer Duh po Božijoj volji posreduje za one koji su posvećeni.[२८] Jer znamo da sve ide na dobro onima koji vole Boga, onima koje je on pozvao po svojoj volji.

Псалми 91:1-16
[1] U zaklonu Svevišnjeg ko prebiva, u senci Svemoćnog taj počiva![2] Gospodu ću reći: „Moj zaklone i tvrđavo moja! Moj Bože u koga se uzdam.“[3] Jer on će te izbaviti iz ptičarske omče i pomora kobnog.[4] Svojim perjem pokriće te, sakrićeš se pod njegova krila; štit i bedem istina je njegova.[5] Strahote noćne nećeš se plašiti, a ni strele koja danju leti;[6] ni pomora što se mrakom šunja, ni zaraze što kosi u podne.[7] Pored tebe hiljada će pasti, tebi zdesna i deset hiljada, a tebi se približiti neće![8] Samo ćeš rođenim očima da gledaš, nad opakim videćeš osvetu.[9] Zato što si u Gospodu, u utočištu mome, u Svevišnjem prebivalište sebi našao[10] zlo te zadesiti neće, i ni blizu tvog šatora pošast prići neće.[11] Jer on će zapovediti svojim anđelima da te čuvaju na svim tvojim putevima.[12] Oni će te poneti na svojim rukama, da nogom ne bi o kamen zapeo.[13] Izgazićeš i lava i zmiju, pregazićeš lavića i guju.[14] „Izbaviću ga jer mi je privržen; na visinu, u zaklon ga stavljam, jer poznaje moje ime.[15] On će mene zvati, a ja ću mu se odazvati; biću sa njim u nevolji da ga spasem i učinim časnim.[16] Životom dugim ću ga nasititi, daću mu da vidi izbavljenje moje.“

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v