Instagram
English
A A A A A

Живот: [Ментална болест]
1 Јованова 4:18
U ljubavi nema straha. Savršena ljubav izgoni strah, jer strah pretpostavlja kaznu. Ko god strahuje, nije došao do savršenstva u ljubavi.

Галатима 5:22-23
[22] A plod Duha je: ljubav, radost, mir, strpljivost, čestitost, dobrota, vera,[23] krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema Zakona.

Проповједник 12:13
Zaključak svega što se čulo je: Boga se boj i njegove zapovesti drži. To je sva čovekova dužnost.

2 Тимотеју 1:7
Jer Bog nam nije dao Duha koji nas čini plašljivim, nego Duha koji nas ispunjava silom, ljubavlju i razboritošću.

Филипљанима 4:6-7
[6] Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i iskanjem sa zahvalnošću iznesite svoje molbe Bogu,[7] i Božiji mir koji prevazilazi svaki ljudski razum sačuvaće vaša srca i vaše misli u Hristu Isusu.

Исаија 41:10
Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne obziri se zastrašeno, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krepim i zaista ti pomažem, zaista te podupirem desnicom pravde svoje.

Поновљени Закони 28:27-29
[27] Gospod će te udariti egipatskim čirevima, šuljevima, krastama i šugom, od kojih nećeš moći da se izlečiš.[28] Gospod će te udariti ludilom, slepilom i pometnjom uma.[29] Tumaraćeš usred bela dana, kao što slepac tumara u tami, ali nećeš imati uspeha u svojim poduhvatima; bićeš tlačen i pljačkan celog svog veka, ali neće biti nikoga da te izbavi.

1 Петрова 5:7
Prebacite svu svoju brigu na njega, jer se on brine za vas.

Филипљанима 4:13
Sve mogu po onome koji mi daje snagu.

Матеја 11:28-30
[28] Dođite k meni, svi koji ste umorni i pod teretom, i ja ću vam dati odmora.[29] Uzmite moj jaram na sebe, i naučite od mene, jer ja sam krotka i ponizna srca, te ćete naći spokoj svojim dušama.[30] Jer moj je jaram blag, i breme je moje lako.“

Римљанима 15:13
Neka vas Bog, izvor nade, ispuni svakom radošću i mirom po veri u njega, da obilujete u nadi silom Duha Svetoga.

1 Јованова 4:8
Ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav.

2 Солуњанима 2:11
Zato ih Bog prepušta delovanju zablude da bi poveravali laži,

Јеремија 25:16
I piće i zateturaće se, kao da nisu pri čistoj pameti zbog mača koji ću među njih da pošaljem.“

Јеремија 51:7
Čaša zlatna je Vavilon bio u Gospodnjoj ruci, svu je zemlju opijao. Od njenog vina su se napili narodi i zato su se poneli ludo narodi ti.

Матеја 4:24
Glas o njemu raširio se po svoj Siriji. Ljudi su mu donosili sve bolesnike koji su patili od različitih bolesti i muka, opsednute zlim duhovima, obolele od padavice i nepokretne, i on ih je izlečio.

Римљанима 8:28
Jer znamo da sve ide na dobro onima koji vole Boga, onima koje je on pozvao po svojoj volji.

2 Тимотеју 3:16-17
[16] Sve Pismo je bogonadahnuto, te korisno za pouku, za savetovanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti,[17] tako da čovek Božiji bude vrstan, spreman za svako dobro delo.

1 Петрова 5:10
A Bog, milostiv u svemu, koji vas je po Hristu Isusu pozvao u večnu slavu, on će vas, nakon vaše kratke patnje usavršiti, učvrstiti, osnažiti i utemeljiti.

Филипљанима 1:6
Uveren sam da će Bog, začetnik dobrog dela u vama, dovršiti to delo do Dana u koji će Isus Hristos doći.

Псалми 34:17
Gospod čuje kad pravedni zavape, od svih nevolja on ih izbavlja.

Јеврејима 12:1
Budući da smo okruženi tolikim oblakom svedoka, odbacimo svaki teret i greh koji nas sputava, te postojano trčimo trku koja nam predstoji.

Ефесцима 4:23
te da uz pomoć Duha obnavljate svoj um.

1 Тимотеју 1:5
Svrha ove naredbe je da pobudi ljubav koja dolazi iz čista srca, dobre savesti, i iskrene vere.

Филипљанима 4:8
Uostalom, braćo, mislite o svemu što je istinito, što je čestito, što je pravedno, što je čisto, što je ljubazno, što je na dobrom glasu, što je časno, što je hvale vredno.

Ефесцима 5:18
Ne opijajte se vinom, koje vodi u razuzdanost, nego se ispunjavajte Duhom.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v