A A A A A

Живот: [Пошук любові]


Јован 3:16
Так бо Бог полюбив світ, що дав Сина Свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в Нього, не згинув, але мав життя вічне.

1 Јованова 4:8
Ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav.

Јован 15:3
A vas je već očistila reč koju sam vam govorio.

1 Коринћанима 13:13
A sada ostaje ovo troje: vera, nada i ljubav; a najveća od njih je ljubav.

1 Петрова 4:8
Iznad svega, održavajte među sobom trajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha.

1 Јованова 4:7
Voljeni moji, volimo jedni druge, jer ljubav dolazi od Boga. Svako ko voli, od Boga je rođen i poznaje Boga.

1 Коринћанима 13:4-8
[4] Ljubav je strpljiva, ljubazna, ne zavidi, ne hvali se, nije ohola,[5] ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne žesti se, ne pamti zlo,[6] ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,[7] sve podnosi, nikada ne prestaje da veruje, svemu se nada, sve izdržava;[8] ljubav nikad ne prestaje. Proroštva će se ugasiti, jezici će prestati, znanje će se okončati.

Ефесцима 5:25
Muževi, volite svoje žene, kao što je Hristos voleo Crkvu, te je dao svoj život za nju,

1 Јованова 4:19
Mi volimo, jer je on prvi zavoleo nas.

Римљанима 5:8
Ali, Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas dok smo još bili grešnici.

Јован 14:15
Ako me volite, izvršavaćete moje zapovesti,

1 Јованова 4:10
Ovo je ljubav: nismo mi zavoleli Boga, nego je Bog zavoleo nas i poslao svoga Sina da bude žrtva za oproštenje naših greha.

Колошанима 3:14
Na sve to obucite na sebe ljubav, koja sve to drži u savršenom jedinstvu.

1 Коринћанима 16:14
Sve što činite neka bude u ljubavi.

2 Тимотеју 2:22
Beži od mladalačkih želja! Teži za pravednošću, verom, ljubavlju i mirom, zajedno sa onima koji iz čista srca prizivaju Gospoda.

1 Јованова 4:16
I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i poverovali u nju. Bog je ljubav i ko živi u ljubavi, Bog ostaje u njemu i on u Bogu.

Јован 17:24
Oče, hoću da oni koje si mi ti dao budu sa mnom i da gledaju moju slavu, slavu koju si mi dao, jer si me voleo pre postanja sveta.

Јован 13:35
Ako budete imali ljubavi jedan za drugog, svi će znati da ste moji učenici.“

Матеја 5:43-48
[43] Čuli ste da je rečeno: ’Voli bližnjega svoga, a mrzi neprijatelja svoga.’[44] A ja vam kažem: volite svoje neprijatelje, i molite se za one koji vas progone.[45] Tako će se pokazati da ste deca Oca vašega koji je na nebesima, jer on daje da njegovo sunce obasjava i zle i dobre, i daje kišu i pravednima i nepravednima.[46] Jer ako volite one koji vas vole, kakvu ćete nagradu primiti od Boga? Ne čine li to isto i poreznici?[47] Ako pozdravljate samo svoje sunarodnike, činite li nešto posebno? Zar to isto ne čine i mnogobošci?[48] Budite, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.

1 Коринћанима 13:1-3
[1] Ako govorim ljudskim i anđeoskim jezicima, a nemam ljubavi, onda sam kao metal što odjekuje i činele što zveče.[2] I ako imam i dar proroštva, i da znam sve tajne i sva znanja, i povrh toga da imam svu veru planine da premeštam, a ljubavi da nemam  —  ništa sam.[3] Pa da i razdelim sve što imam, da i telo svoje predam, da bih se hvalio, a ljubavi nemam  —  ništa mi ne koristi.

Римљанима 13:8
Nikome ništa ne dugujte, osim da volite jedni druge. Jer onaj koji voli drugoga, ispunio je Božiji Zakon.

1 Јованова 4:7-8
[7] Voljeni moji, volimo jedni druge, jer ljubav dolazi od Boga. Svako ko voli, od Boga je rođen i poznaje Boga.[8] Ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav.

1 Јованова 3:1
Pogledajte koliku nam je ljubav Otac darovao: toliku da se zovemo Božijom decom, kao što i jesmo. Svet ne zna ko smo mi, jer nije upoznao njega.

Лука 6:35
Dakle, volite svoje neprijatelje, činite im dobro, i dajite na zajam ne očekujući ništa. Tada će vaša nagrada biti velika i bićete sinovi Svevišnjega, jer on je blag prema nezahvalnima i zlima.

Римљанима 12:10
Volite jedni druge bratskom ljubavlju, ističite se u međusobnom uvažavanju.

Матеја 6:24
Niko ne može služiti dva gospodara. Jer, ili će jednoga mrzeti, a drugoga voleti; ili će jednome biti privržen, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i bogatstvu!

Римљанима 13:8-10
[8] Nikome ništa ne dugujte, osim da volite jedni druge. Jer onaj koji voli drugoga, ispunio je Božiji Zakon.[9] Naime, zapovesti: „Ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne poželi tuđe “, i bilo koja druga, svode se na ovu jednu: „Voli bližnjega svoga kao samoga sebe.“[10] Ljubav ne nanosi zlo bližnjemu. Prema tome, ljubav je ispunjenje Zakona.

1 Коринћанима 13:2
I ako imam i dar proroštva, i da znam sve tajne i sva znanja, i povrh toga da imam svu veru planine da premeštam, a ljubavi da nemam  —  ništa sam.

Левитска 19:18
Ne osvećuj se, i ne gaji u sebi gnev protiv svojih sunarodnika, nego voli bližnjega svoga kao samoga sebe. Ja sam Gospod!

Приче 10:12
Mržnja zameće svađu, a ljubav sve grehe pokriva.

Постање 2:24
Stoga će čovek ostaviti svoga oca i svoju majku, te se priljubiti uz svoju ženu, pa će biti jedno telo.

2 Тимотеју 3:16
Sve Pismo je bogonadahnuto, te korisno za pouku, za savetovanje, za popravljanje, za odgajanje u pravednosti,

Приче 18:22
Ko nađe ženu, našao je blago, blagodat je dobio od Gospoda.

Матеја 6:33
Tražite prvo Carstvo Božije i njegovu pravednost, a sve ovo će vam se dodati.

Псалми 12:6-7
[6] Reči Gospodnje čiste su reči, srebro kaljeno u peći od gline, sedam puta one su topljene.[7] Ti ćeš ih, o, Gospode, sačuvati, zauvek nas štititi od tog naraštaja.

2 Коринћанима 6:14
Ne vucite jaram s nevernicima. Jer, šta ima pravednost s bezakonjem? Ili kakvo zajedništvo dele svetlo i tama?

Матеја 19:5
Uz to je rekao: „Stoga će čovek ostaviti svoga oca i svoju majku, te se priljubiti uz svoju ženu, pa će dvoje biti jedno telo.

Римљанима 4:22
Zato mu je vera uračunata u pravednost.

Откривење 22:19
A oduzme li ko nešto od reči ove proročke knjige, Bog će oduzeti njegov deo od drveta života i od svetog grada, o kojima je napisano u ovoj knjizi.

Приче 27:22
Istucaš li tučkom nerazumnog sa prekrupom u avanu, njegova se ludost neće skinuti sa njega.

Исаија 28:25
A kad joj poravna površ, ne seje li grahor i ne sipa li kim? Pšenicu gde treba, i ječam na mesto, i krupnik po rubovima?

Излазак 30:34
Gospod još reče Mojsiju: „Uzmi začine: natafe, šeheleta, helbene, i čistog tamjana, sve u jednakim količinama,

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v