A A A A A

Бог: [Безусловна Љубав]


1 Јованова 4:16-18
[16] I mi smo upoznali ljubav koju Bog ima prema nama i poverovali u nju. Bog je ljubav i ko živi u ljubavi, Bog ostaje u njemu i on u Bogu.[17] Ljubav je među nama došla do savršenstva, da bismo imali pouzdanje na Sudnji dan. Jer, kakav je on, takvi smo i mi na ovom svetu.[18] U ljubavi nema straha. Savršena ljubav izgoni strah, jer strah pretpostavlja kaznu. Ko god strahuje, nije došao do savršenstva u ljubavi.

1 Петрова 4:8
Iznad svega, održavajte među sobom trajnu ljubav, jer ljubav pokriva mnoštvo greha.

Колошанима 3:14
Na sve to obucite na sebe ljubav, koja sve to drži u savršenom jedinstvu.

Ефесцима 2:8
Milošću ste spaseni posredstvom vere! To ne dolazi od vašeg truda  —  Božiji je dar.

Ефесцима 5:25
Muževi, volite svoje žene, kao što je Hristos voleo Crkvu, te je dao svoj život za nju,

Јеремија 31:3
Gospod mi se izdaleka objavio: „Ja te volim ljubavlju večnom i zato te milošću privlačim!

Јован 3:16
Jer Bog je tako zavoleo svet, da je svog jedinorođenog Sina dao, da ko god poveruje u njega, ne propadne, nego da ima večni život.

1 Коринћанима 13:7
sve podnosi, nikada ne prestaje da veruje, svemu se nada, sve izdržava;

1 Коринћанима 13:13
A sada ostaje ovo troje: vera, nada i ljubav; a najveća od njih je ljubav.

1 Јованова 3:1
Pogledajte koliku nam je ljubav Otac darovao: toliku da se zovemo Božijom decom, kao što i jesmo. Svet ne zna ko smo mi, jer nije upoznao njega.

1 Јованова 3:16
Ljubav smo poznali po tome što je Hristos položio svoj život za nas. Tako smo i mi dužni da položimo svoje živote za braću.

1 Јованова 4:8
Ko ne voli, nije poznao Boga, jer Bog je ljubav.

Јован 14:21
Ko prihvata moje zapovesti i izvršava ih, taj me voli. A ko voli mene, njega će voleti moj Otac. I ja ću ga voleti i sebe mu otkriti.“

Јован 15:12-13
[12] Ovo je moja zapovest: volite jedni druge, kao što sam ja voleo vas.[13] Nema veće ljubavi nego kad neko dâ svoj život za svoje prijatelje.

Лука 6:27
A vama koji slušate, govorim: volite svoje neprijatelje i iskazujte dobročinstvo onima koji vas mrze.

Приче 10:12
Mržnja zameće svađu, a ljubav sve grehe pokriva.

Приче 17:17
Prijatelj voli u svako doba, a i brat se za nevolju rađa.

Римљанима 3:23
Jer, svi su sagrešili i lišeni su Božije slave,

Римљанима 5:5-8
[5] Ova nada ne razočarava, jer je Bog izlio svoju ljubav u naša srca Duhom Svetim koji nam je dat.[6] Jer, dok smo još bili nemoćni, Hristos je u pravo vreme umro za bezbožne.[7] Naime, jedva da bi ko umro za pravednika, premda bi se neko i odvažio da umre za dobrog čoveka.[8] Ali, Bog je pokazao svoju ljubav prema nama time što je Hristos umro za nas dok smo još bili grešnici.

Римљанима 8:35
Prema tome, ko će nas odvojiti od Hristove ljubavi? Nevolja, ili pritešnjenost, ili progon, ili glad, ili golotinja, ili opasnost, ili mač?

Римљанима 12:9-10
[9] Ljubav neka bude iskrena. Mrzite zlo, čvrsto se držite onoga što je dobro.[10] Volite jedni druge bratskom ljubavlju, ističite se u međusobnom uvažavanju.

Титу 3:4-5
[4] A kada je naš Spasitelj Bog pokazao svoju dobrotu i čovekoljublje,[5] on nas je i spasao, ali ne na osnovu pravednih dela koja smo mi učinili, nego na osnovu svoga milosrđa, tako što nas je oprao vodom novog rođenja i obnovio nas Svetim Duhom.

1 Јованова 4:9-10
[9] Bog je pokazao svoju ljubav prema nama tako što je poslao u svet svoga jedinorođenoga Sina da bismo mi imali život njegovim posredstvom.[10] Ovo je ljubav: nismo mi zavoleli Boga, nego je Bog zavoleo nas i poslao svoga Sina da bude žrtva za oproštenje naših greha.

Јован 13:34-35
[34] Dajem vam novu zapovest: volite jedni druge. Kako sam ja vas voleo, tako i vi da volite jedni druge.[35] Ako budete imali ljubavi jedan za drugog, svi će znati da ste moji učenici.“

1 Коринћанима ௧௩:௪-௭
[௪] Ljubav je strpljiva, ljubazna, ne zavidi, ne hvali se, nije ohola,[௫] ne ponaša se nepristojno, ne traži svoje, ne žesti se, ne pamti zlo,[௬] ne raduje se nepravdi, a raduje se istini,[௭] sve podnosi, nikada ne prestaje da veruje, svemu se nada, sve izdržava;

Матеја ௫:௪௩-௪௮
[௪௩] Čuli ste da je rečeno: ’Voli bližnjega svoga, a mrzi neprijatelja svoga.’[௪௪] A ja vam kažem: volite svoje neprijatelje, i molite se za one koji vas progone.[௪௫] Tako će se pokazati da ste deca Oca vašega koji je na nebesima, jer on daje da njegovo sunce obasjava i zle i dobre, i daje kišu i pravednima i nepravednima.[௪௬] Jer ako volite one koji vas vole, kakvu ćete nagradu primiti od Boga? Ne čine li to isto i poreznici?[௪௭] Ako pozdravljate samo svoje sunarodnike, činite li nešto posebno? Zar to isto ne čine i mnogobošci?[௪௮] Budite, dakle, savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski.

1 Коринћанима 1:1-13
[1] Od Pavla, Božijom voljom pozvanog da bude apostol Hrista Isusa, i od brata Sostena,[2] Božijoj crkvi u Korintu, posvećenima koji su u Hristu, pozvanima da budu sveti Božiji narod, zajedno sa svima koji posvuda prizivaju našega Gospoda Isusa Hrista, njihovog i našeg.[3] Milost vam i mir od Boga, Oca našega, i Gospoda Isusa Hrista.[4] Uvek zahvaljujem svome Bogu za vas zbog Božije milosti koja vam je data u Hristu Isusu.[5] Jer u njemu ste se u svemu obogatili, u svakoj vrsti govora i znanja.[6] Tako se i svedočanstvo Isusa Hrista utvrdilo među vama,[7] te ne oskudevate ni u jednom duhovnom daru, dok čekate da Gospod naš, Isus Hristos bude otkriven.[8] On će vas učiniti postojanima do kraja, da budete besprekorni na dan našeg Gospoda Isusa Hrista.[9] Veran je Bog koji vas je pozvao u zajedništvo sa njegovim Sinom, Isusom Hristom, našim Gospodom.[10] Molim vas, braćo, u ime našeg Gospoda Isusa Hrista, da svi isto govorite i da ne bude podele među vama, nego budite potpuno sjedinjeni istim razumom i istim mišljenjem.[11] Naime, obavešten sam o vama, braćo moja, od Hlojinih, da su svađe među vama.[12] Mislim na to što svaki od vas govori: „Ja sam za Pavla“ ili „Ja sam za Apolosa“ ili „Ja sam za Kifu“ ili „A ja sam za Hrista.“[13] Zar se Hristos podelio? Ili, da nije Pavle razapet za vas? Ili, zar ste u Pavlovo ime kršteni?

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v