A A A A A

Бог: [Имена Бога]


Излазак 3:14-15
[14] „Ja sam onaj koji jesam“  —  odgovori Bog Mojsiju i nastavi: „Ovako kaži Izrailjcima: ’Ja Jesam’ me je poslao k vama.“[15] Bog još reče Mojsiju: „Ovako reci Izrailjcima: ’Gospod, Bog vaših otaca, Bog Avrâmov, Bog Isakov i Bog Jakovljev, me je poslao k vama. To je moje ime doveka; po njemu neka me pamte od kolena do kolena.’

Излазак 20:7
Ne uzimaj uzalud ime Gospoda, Boga svoga, jer Gospod ne oprašta onome koji uzalud izgovara njegovo ime.

Излазак 34:14
Ne služite ni jednom drugom bogu! Gospod je na glasu po svojoj ljubomori, jer je on ljubomorni Bog.

Постање 1:1
U početku stvori Bog nebo i zemlju.

Постање 17:1
Kad je Avramu bilo devedeset devet godina, ukazao mu se Gospod i rekao mu: „Ja sam Bog Svemoćni, po mojoj volji živi i budi besprekoran.

Исаија 7:14
Zato će vam sâm Gospod dati znak: eto, devojka će zatrudneti i sina će roditi, i nadenuće mu ime ’Emanuil’.

Исаија 42:8
Ja sam Gospod, to je ime moje, i slave svoje drugom dati neću, niti časti svoje kipovima.

Исаија 45:5
Ja sam Gospod i drugoga nema, osim mene drugog Boga nema. Iako mene ne poznaješ, ja sam te naoružao.

Исаија 55:6
Tražite Gospoda dok se može naći! Prizivajte ga dok je blizu.

Јеремија 16:21
„Zato ću, evo, ja sada da im obznanim, da im obznanim svoju moćnu ruku, pa će znati da je moje ime Gospod!

Јован 1:1
U početku je bio On  —  Reč, i On  —  Reč je bio sa Bogom. On  —  Reč bio je Bog.

Јован 14:6
Isus mu reče: „Ja sam Put i Istina i Život. Niko ne dolazi k Ocu osim po meni.

Судије 13:18
Anđeo Gospodnji reče: „Zašto me pitaš za moje ime; ono je čudesno.“

Левитска 19:12
Ne zaklinjite se lažno mojim imenom, i tako skrnaviti ime svoga Boga. Ja sam Gospod!

Матеја 6:9
Vi se, dakle, molite ovako: ’Oče naš, koji si na nebesima, neka se slavi ime tvoje sveto,

Матеја 28:19
Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i Svetoga Duha.

Дела Aпостолска 4:12
Spasenja nema ni u jednom drugom, jer pod nebom nema drugog imena među ljudima, koje nas može spasti.“

Приче 18:10
Ime je Gospodnje moćna kula u koju se na visinu sklanja pravednik.

Приче 30:4
Ko se to uspeo na nebesa pa sišao? Ko je sabrao vetar u šake svoje? Ko je to uvio vode u plašt? Ko je postavio sve zemljine krajeve? Kako mu je ime i kako mu se sin zove, znaš li?

Псалми 61:8
Imenu ću tvome zato slavopoj da pevam doveka; da ispunim zavete svoje dan za danom.

Откривење 1:8
„Ja sam Alfa i Omega  —  govori Gospod Bog  —  Svedržitelj, onaj koji jeste, koji je bio, i koji će doći!“

Римљанима 8:15
Jer, vi niste primili duha robovanja da opet strahujete, nego Duha usinovljenja, čijim posredovanjem vapimo: „Ava, Oče!“

Псалми 20:7-8
[7] Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda, Boga našega.[8] Oni posrću i padaju, mi se dižemo i stojimo.

Филипљанима 2:10-11
[10] da se pred imenom Isusovim, svako koleno prikloni, onih na nebu, na zemlji, i pod zemljom,[11] i da svaki jezik prizna da je Isus Hristos Gospod, na slavu Boga Oca.

Излазак 3:13-15
[13] Mojsije upita Boga: „Ako odem k Izrailjcima i kažem im: ’Bog vaših otaca me je poslao k vama’, šta da im kažem ako me upitaju: ’Kako mu je ime?’“[14] „Ja sam onaj koji jesam“  —  odgovori Bog Mojsiju i nastavi: „Ovako kaži Izrailjcima: ’Ja Jesam’ me je poslao k vama.“[15] Bog još reče Mojsiju: „Ovako reci Izrailjcima: ’Gospod, Bog vaših otaca, Bog Avrâmov, Bog Isakov i Bog Jakovljev, me je poslao k vama. To je moje ime doveka; po njemu neka me pamte od kolena do kolena.’

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v