A A A A A

Црква: [Одлазак у небо]


Јован 14:2-3
[2] U domu moga Oca ima mnogo stanova. Inače, zar bih vam rekao: ’Idem da vam pripremim mesto’?[3] A kad odem i pripremim vam mesto, vratiću se i povesti vas sa sobom, da i vi budete gde sam ja.

Филипљанима 3:20-21
[20] A naša otadžbina je na nebesima, odakle očekujemo Spasitelja, Gospoda Isusa Hrista.[21] On će preobraziti naše poniženo telo i učiniti ga onakvim kakvo je njegovo slavno telo, dejstvom sile kojom sve može da podloži sebi.

Дела Aпостолска 1:11
Rekli su im: „Galilejci, zašto stojite tu i gledate u nebo? Ovaj isti Isus koji se od vas uzneo na nebo, vratiće se na isti način kako ste ga videli da odlazi na nebo.“

Јеврејима 11:16
Ali oni sada čeznu za boljom domovinom, to jest, onom nebeskom. Zato se Bog ne stidi da se nazove njihovim Bogom, jer je on pripravio grad za njih.

Јован 14:1-3
[1] Neka se ne uznemirava vaše srce. Verujte u Boga i verujte u mene.[2] U domu moga Oca ima mnogo stanova. Inače, zar bih vam rekao: ’Idem da vam pripremim mesto’?[3] A kad odem i pripremim vam mesto, vratiću se i povesti vas sa sobom, da i vi budete gde sam ja.

Матеја 18:15-18
[15] Ako tvoj brat sagreši protiv tebe, idi k njemu i ukaži mu na njegov greh dok si nasamo sa njim. Ako te posluša, zadobio si brata.[16] A ako te ne posluša, povedi sa sobom još jednog ili dvojicu. ’Svaka optužba mora da se potvrdi samo na osnovu izjave dva ili tri svedoka.’[17] A ako ne posluša njih, reci crkvi. A ako ne posluša ni crkvu, neka ti bude kao mnogobožac i poreznik.[18] Zaista vam kažem, ako šta presudite na zemlji, biće presuđeno na nebu; a što razrešite na zemlji, biće razrešeno na nebu.

Јован 14:28
Čuli ste da sam vam rekao: ’Odlazim, ali se vraćam k vama.’ Da me volite, vi biste se radovali što odlazim k Ocu, jer je Otac veći od mene.

Дела Aпостолска 4:12
Spasenja nema ni u jednom drugom, jer pod nebom nema drugog imena među ljudima, koje nas može spasti.“

Јован 3:13
Niko nikada nije uzašao na nebo, osim Sina Čovečijeg koji je sišao sa neba.

Откривење 21:1-4
[1] Onda sam video novo nebo i novu zemlju. Prvo nebo i prva zemlja su nestali, a i more je iščezlo.[2] Video sam i sveti grad, Novi Jerusalim, kako se spušta sa neba od Boga, opremljen kao nevesta ukrašena za svoga muža.[3] Uto sam čuo snažan glas sa prestola kako govori: „Evo Šatora Božijeg među ljudima! On će prebivati sa njima, a oni će biti njegov narod, i sâm Bog će biti među njima!“[4] On će obrisati svaku suzu s njihovih očiju, jer smrti više neće biti. Neće više biti ni tuge, ni plača, ni bola, jer je prošlo ono što je bilo nekada.

1 Тимотеју 3:15
Ali ako okasnim, ti znaš kako treba da se vladaš u Božijem domu, koji je Crkva živoga Boga, stub i uporište istine.

Јован 14:6
Isus mu reče: „Ja sam Put i Istina i Život. Niko ne dolazi k Ocu osim po meni.

Марко 6:3
Zar on nije drvodelja, sin Marijin? Nisu li njegova braća: Jakov, Josija, Juda i Simon? Zar njegove sestre ne žive ovde?“ Zato ga nisu prihvatili.

Филипљанима 3:21
On će preobraziti naše poniženo telo i učiniti ga onakvim kakvo je njegovo slavno telo, dejstvom sile kojom sve može da podloži sebi.

Јован 1:12
A onima koji su ga prihvatili, dao je pravo da postanu deca Božija, onima koji veruju u njegovo ime.

1 Коринћанима 13:12
Sada vidimo nejasno, kao u ogledalu, a onda ćemo videti licem u lice. Sada znam nepotpuno, a onda ću znati potpuno, kao što sam i sâm sebi poznat.

Јован 3:3-5
[3] Isus mu odgovori: „Zaista, zaista ti kažem: niko ne može videti Carstvo Božije ako se nanovo ne rodi.“[4] Nikodim ga upita: „Kako odrastao čovek može da se nanovo rodi? Može li da uđe u utrobu svoje majke i da se ponovo rodi?“[5] Isus mu odgovori: „Zaista, zaista ti kažem: niko ne može ući u Carstvo Božije ako se ne rodi vodom i Duhom.

Јеврејима 12:14
Nastojte da budete u miru sa svima, i radite na svome posvećenju, bez kojeg niko neće videti Gospoda.

Откривење 21:1-2
[1] Onda sam video novo nebo i novu zemlju. Prvo nebo i prva zemlja su nestali, a i more je iščezlo.[2] Video sam i sveti grad, Novi Jerusalim, kako se spušta sa neba od Boga, opremljen kao nevesta ukrašena za svoga muža.

1 Коринћанима 15:40-49
[40] Takođe postoje nebeska i zemaljska tela; ali je sjaj nebeskih tela drugačiji od sjaja zemaljskih tela.[41] Sunce ima svoj sjaj, mesec svoj, a zvezde, opet, svoj sjaj. Pa i zvezda se od zvezde razlikuje po sjaju.[42] Tako je i sa uskrsenjem mrtvih. Seje se propadljivo telo, a uskrsava nepropadljivo;[43] seje se u sramoti, a uskrsava u slavi; seje se u slabosti, a uskrsava u sili;[44] seje se prirodno telo, a uskrsava duhovno. Ako, naime, postoji prirodno telo, postoji i ono duhovno.[45] Jer, ovako je napisano: „Adam, prvi čovek, postade živo biće.“ Poslednji Adam postade Duh koji daje život.[46] Ali nije bilo prvo duhovno telo, nego prirodno, a zatim duhovno.[47] Prvi čovek je zemljan, načinjen od praha zemaljskog, drugi čovek je s neba.[48] Kakav je bio zemljani čovek, takvi su i zemljani ljudi; kakav je nebeski čovek, takvi su i oni nebeski.[49] I kao što u sebi nosimo sličnost sa zemljanim čovekom, tako ćemo nositi sličnost sa nebeskim čovekom.

Лука 24:39
Pogledajte moje ruke i moje noge! To sam ja! Opipajte me i vidite, jer duh nema mesa i kostiju, kao što vidite da ja imam.“

Исаија 65:17-25
[17] Jer, gle, ja stvaram nebesa nova i zemlju novu, i pređašnje se pominjati neće, i na um vam to padati neće.[18] Stoga veselite se i kličite od kolena do kolena za ono što stvaram. A evo, ja stvaram od Jerusalima klicanje i od naroda njegova veselje.[19] I klicaće u Jerusalimu, i veseliće se u mom narodu; i više u njemu čuti se neće glas koji oplakuje i glas koji vapi.[20] Tamo više neće biti odojčeta kratkoga života, ni starca koji ne bi navršio dane svoje, jer će mladić kao stogodišnjak umirati, i stogodišnji grešnik prokletim će se smatrati.[21] I kuće će graditi i nastanjivati, i vinograde saditi i rod njihov jesti.[22] Neće jedni graditi, a drugi nastanjivati; neće jedni saditi, a drugi jesti. Nego će kao trajanje drveta biti trajanje naroda mojega, a dela svojih ruku koristiće izabranici moji.[23] Neće se mučiti naprazno, niti će rađati za užas, jer oni će biti potomstvo blagoslovenih od Gospoda i izdanci njihovi s njima.[24] I biće pre nego što će prizvati, a ja ću im odgovoriti; još dok budu govorili, ja ću ih uslišiti.[25] Vuk i jagnje zajedno će se napasati, i lav će slično volu slamu jesti, a zmiji će prašina biti za hranu. Oni zlo činiti neće, i potirati neće nigde na svetoj gori mojoj —  govori Gospod.“

Јеврејима 9:27
Ljudima je određeno da jednom umru, i da zatim izađu na Božiji sud.

Филипљанима 1:21-23
[21] Jer Hristos je za mene život, a smrt dobitak.[22] A ako već treba da nastavim da živim u telu, za mene je to plodan rad, te stoga ne znam šta bih izabrao.[23] Pritisnut sam s obe strane; želja mi je da umrem i da budem s Hristom, što je kudikamo bolje,

Ефесцима 1:22-23
[22] Bog je sve pokorio pod njegove noge i postavio ga nad svime, za glavu Crkve.[23] Ona je njegovo telo, punina onoga koji sve ispunjava u svemu.

1 Коринћанима 1:10
Molim vas, braćo, u ime našeg Gospoda Isusa Hrista, da svi isto govorite i da ne bude podele među vama, nego budite potpuno sjedinjeni istim razumom i istim mišljenjem.

Јован 8:12
Isus se zatim ponovo obratio narodu: „Ja sam svetlost svetu. Ko mene sledi, neće hodati po tami, nego će imati svetlost života.“

1 Петрова 3:15
Slavite Hrista kao svetog Gospoda u svojim srcima. Budite uvek spremni da date odgovor svakom ko zatraži od vas da mu objasnite razlog vaše nade.

Лука 5:10
Isto je bilo i sa Zavedejevim sinovima, Jakovom i Jovanom, Simonovim drugovima. Isus reče Simonu: „Ne plaši se! Od sada ćeš loviti ljude.“

Јаковљева 5:16
Stoga ispovedajte svoje grehe jedan drugome, i molite se jedni za druge da budete isceljeni. Mnogo može postići molitva pravednika.

2 Тимотеју 2:2
Učenje koje si čuo od mene pred mnogim svedocima, poveri pouzdanim ljudima, koji će biti u stanju da pouče druge.

Откривење 12:1
Pojavi se veliki znak na nebu: žena odevena u sunce; mesec je bio pod njenim nogama, a na njenoj glavi bio je venac od dvanaest zvezda.

Јован 6:51
Ja sam hleb života koji je sišao sa neba. Ko bude jeo od ovog hleba, živeće zauvek. Hleb koji ću ja dati je moje telo koje dajem da bi svet živeo.“

2 Коринћанима 5:8
Ispunjeni, dakle, ovim pouzdanjem, najradije bismo izašli iz tela i nastanili se kod Gospoda.

Лука 10:16
Ko vas sluša  —  mene sluša, i ko vas odbacuje  —  mene odbacuje, a ko odbacuje mene  —  odbacuje onoga koji me je poslao.“

Јован 16:13
A kada dođe on, Duh istine, uputiće vas u svu istinu, jer neće govoriti po svome, nego će govoriti ono što čuje, i najavljivaće vam buduće događaje.

1 Јованова 4:6
Ali mi smo od Boga. Ko poznaje Boga, nas sluša, a ko nije od Boga, ne sluša nas. Po tome prepoznajemo Duha istine i duha zablude.

Јован 21:15-19
[15] Posle doručka, Isus upita Simona Petra: „Simone, sine Jovanov, da li me stvarno voliš više nego ovi?“ Petar odgovori: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“ Isus mu reče: „Napasaj moje jaganjce!“[16] Isus ga je i po drugi put pitao: „Simone, sine Jovanov, da li me stvarno voliš?“ Petar odgovori: „Da, Gospode, ti znaš da te volim.“ Isus mu reče: „Čuvaj moje ovce!“[17] Isus ga upita i po treći put: „Simone, sine Jovanov, voliš li me?“ Petar se rastuži što ga već treći put pita: „Voliš li me?“ On mu reče: „Gospode, ti sve znaš i znaš da te volim.“ Isus mu reče: „Napasaj moje ovce![18] Zaista, zaista ti kažem: kad si bio mlađi, sâm si se opasivao i išao kuda si hteo, ali kad ostariš, ti ćeš ispružiti svoje ruke, pa će te neko drugi svezati i voditi kuda ne želiš da ideš.“[19] Isus je ovo rekao, naznačavajući kakvom će smrću Petar proslaviti Boga. Zatim mu je rekao: „Hajde za mnom!“

Матеја 6:14
Jer, ako opraštate ljudima njihove prestupe, oprostiće i vama vaš Otac nebeski.

Матеја 24:37-41
[37] Jer, kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg.[38] Naime, kao što su u one dane, pre potopa, ljudi jeli i pili, ženili se i udavali, do dana kada je Noje ušao u plovilo,[39] i nisu uvideli sve dok nije došao potop i sve ih odneo, tako će biti i sa dolaskom Sina Čovečijeg.[40] Tada će dvojica biti na njivi; jedan će biti uzet, a drugi ostavljen.[41] I dve će mleti žito na žrvnju; jedna će biti uzeta, a druga ostavljena.

1 Тимотеју 2:4
koji hoće da se svi ljudi spasu, i da upoznaju istinu.

1 Солуњанима 4:17
Onda ćemo i mi živi, preostali, biti zajedno sa njima odneseni na oblacima uvis, u susret Gospodu, te ćemo zauvek biti sa njim.

1 Јованова 5:13
Ovo sam napisao vama koji verujete u Sina Božijeg, da znate da imate večni život.

Римљанима 8:28
Jer znamo da sve ide na dobro onima koji vole Boga, onima koje je on pozvao po svojoj volji.

Јован 5:24
Zaista, zaista vam kažem: ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život, te ne ide na sud, nego prelazi iz smrti u život.

1 Коринћанима 10:13
Nije vas snašlo neko iskušenje koje ne snalazi sve ljude. Ali Bog je veran; on neće dozvoliti da budete izloženi iskušenjima više nego što možete da podnesete, nego će okončati iskušenja da možete izdržati.

Матеја 25:46
Stoga će oni otići u večnu kaznu, a pravednici u život večni.“

Лука 23:43
Isus mu reče: „Zaista ti kažem, još danas ćeš biti sa mnom u raju.“

Исаија 35:5-6
[5] Tada će se slepima otvoriti oči i gluvima će se uši otvoriti;[6] tada će hromi kao jelen skakati, i pevaće jezik u nemoga; jer će voda izbijati u pustinji i potoci u pustari,

Малахија 1:11
Jer od izlaska sunca pa do njegovog zalaska moje je ime veliko među narodima. Na svakom se mestu u moje ime prinosi tamjan i čista žitna žrtva jer je moje ime veliko među narodima  —  kaže Gospod nad vojskama.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v