A A A A A

Лош карактер: [Страх]


Исаија 35:4
Recite preplašenim srcima: „Budite jaki, ne bojte se! Evo Boga vašega, odmazda dolazi, naplata Božija. On sâm hita da vas spase!“

Јован 14:27
Mir svoj vam ostavljam, mir svoj dajem vam. Ne dajem vam onakav mir kakav svet daje. Ne dajte da vam uznemirenost i strah obuzmu srce.

Исус Навин 1:9
Zar ti nisam zapovedio: ’Budi jak i odvažan! Ne plaši se i ne strahuj, jer je s tobom Gospod, Bog tvoj, gde god da kreneš.’“

Матеја 6:34
Prema tome, ne brinite se za sutrašnji dan, jer će se sutra brinuti o sebi. Svakom danu je dosta zla svoga.

Исаија 43:1
Sada govori Gospod, koji te je stvorio, Jakove, koji te je načinio, Izrailju: „Ne boj se, jer ja sam te otkupio, po imenu te pozvao: ti si moj.

Псалми 23:4
Pa da i dolinom smrtne sene hodam, neću se bojati zla, jer si ti sa mnom; štap tvoj i palica tvoja daju mi utehu.

Псалми 34:4
Tražio sam Gospoda, i on mi odgovori, od svih me je strahova izbavio.

Псалми 94:19
Kada su u meni samom mnogobrojne brige, utehe mi tvoje razgaljuju dušu.

Римљанима 8:38-39
[38] Uveren sam da nas ni smrt, ni život, ni anđeli, ni glavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, niti ikakve sile,[39] ni visina, ni dubina, niti išta od onoga što je stvoreno, ne mogu rastaviti od Božije ljubavi koju imamo posredstvom Hrista Isusa, našeg Gospoda.

Псалми 27:1
Davidov. Gospod mi je svetlost i spasenje, koga da se bojim? Gospod je moja tvrđava, od koga da strahujem?

1 Петрова 5:6-7
[6] Stoga se ponizite pod moćnu ruku Božiju, da vas uzvisi u pravo vreme.[7] Prebacite svu svoju brigu na njega, jer se on brine za vas.

Псалми 118:6
Gospod je na mojoj strani, neću se bojati; šta mi može učiniti čovek?

2 Тимотеју 1:7
Jer Bog nam nije dao Duha koji nas čini plašljivim, nego Duha koji nas ispunjava silom, ljubavlju i razboritošću.

Псалми 115:11
Vi što strepite od Gospoda, u Gospoda se uzdajte! On im je pomoćnik, on im je zaštitnik!

Псалми 103:17
A milost je Gospodnja oduvek i zauvek na bogobojaznima i pravednost njegova na njihovim potomcima;

Псалми 112:1
Slavite Gospoda! Blago čoveku što se Gospoda boji i u zapovestima njegovim rado uživa.

Поновљени Закони 31:6
Zato budite jaki i odvažni! Ne bojte se, niti strahujte od njih! Jer, Gospod, Bog tvoj, ide sa tobom; on neće odstupiti od tebe niti će te ostaviti.“

1 Дневника 28:20
David reče svome sinu Solomonu: „Budi hrabar i odlučan, i radi. Ne boj se i ne strahuj, jer je Gospod Bog, moj Bog, s tobom. On neće odstupiti od tebe niti će te ostaviti dok ne završiš sav posao za službu u Domu Gospodnjem.

Псалми 56:3-4
[3] U dan bojazni ja ću u tebe da se uzdam.[4] U Boga, čiju reč ja slavim, u Boga se uzdam; neću da se plašim. Šta mi može puki smrtnik?

Исаија 41:10-13
[10] Ne boj se, jer ja sam s tobom, ne obziri se zastrašeno, jer ja sam Bog tvoj. Ja te krepim i zaista ti pomažem, zaista te podupirem desnicom pravde svoje.[11] Gle, postideće se i posramiće se svi koji su protiv tebe besneli i biće kao ništa, i propašće koji se s tobom parničiše.[12] Tražićeš svoje protivnike, ali ih nećeš naći. Biće kao ništa i iščeznuće oni koji protiv tebe vojuju.[13] Jer ja, Gospod, Bog tvoj, krepim desnicu tvoju, govorim ti: Ne boj se, ja ti pomažem.

Исаија 54:4
Ne boj se, nećeš se postideti. Ne stidi se, jer nećeš crveneti. Jer ćeš zaboraviti sramotu mladosti svoje, i nećeš više spominjati što su te ponižavali dok si bila udovica.

Матеја 10:28
Ne bojte se onih koji ubijaju telo; oni dušu ne mogu ubiti. Više se bojte onoga koji može i dušu i telo da pogubi u paklu.

Римљанима 8:15
Jer, vi niste primili duha robovanja da opet strahujete, nego Duha usinovljenja, čijim posredovanjem vapimo: „Ava, Oče!“

1 Коринћанима 16:13
Budite budni, stojte u veri, držite se muški, budite jaki!

Јеврејима 13:5-6
[5] Klonite se ljubavi prema novcu, budite zadovoljni onim što imate, jer Bog je rekao: „Nikada neću odstupiti od tebe niti ću te ostaviti.“[6] Zato možemo smelo da kažemo: „Gospod je moj pomoćnik, neću se bojati; šta mi može učiniti čovek?“

1 Јованова 4:18
U ljubavi nema straha. Savršena ljubav izgoni strah, jer strah pretpostavlja kaznu. Ko god strahuje, nije došao do savršenstva u ljubavi.

1 Петрова 3:13-14
[13] Jer ko će vam nauditi ako revnosno činite dobro?[14] Naime, blaženi ste ako trpite za pravednost. Ne dajte da vas uplaše niti zbune.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v