A A A A A

Лош карактер: [Испразност]


Проповједник 2:1-21
[1] Kazao sam u svom srcu: „Hajde da oprobam uživanje, da dobro uživam.“ Ali, gle, i to je prolazno![2] Za smeh sam kazao: „Budalast je“; i za uživanje: „Koja mu je svrha?“[3] Duboko sam razmišljao o zadovoljstvu tela u vinu  —  dok mi je srce mudrošću vođeno bilo  —  o prihvatanju bezumlja, dok ne otkrijem kakva je korist ljudima od onoga što rade pod nebesima za malo dana života svoga.[4] Velike sam stvari sebi napravio: izgradio sam kuće, vinograde zasadio.[5] Uredio sam vrtove i parkove, u njima posadio razno voće.[6] Napravio sam jezera sa vodom za natapanje mlade šume.[7] Doveo sam sluge i sluškinje, pored onih koji su mi pripadali po rođenju u kući. Imao sam stoke, mnoga krda i stada, više od svih koji su pre mene vladali u Jerusalimu.[8] Nakupio sam i srebro, zlato, blago od careva i okolnih oblasti. Obezbedio sam pevače, pevačice, uživanja ljudska i mnoge žene.[9] Postao sam moćan, uzvisio sam se više od svih svojih prethodnika u Jerusalimu, a i dalje sam bio mudar:[10] Svojim očima nisam uskratio nijednu želju i srcu nisam uskratio nijedno uživanje. Jer, srce se moje radovalo u svim mojim poduhvatima i to mi je bila nagrada za sav trud moj.[11] A onda sam razmišljao o svim svojim delima koje sam preduzeo vlastoručno, o trudu koji sam uložio. I gle, sve je prolazno i jurenje vetra, bez koristi pod kapom nebeskom![12] Zatim sam se posvetio razmišljanju o mudrosti, bezumlju i gluposti. Šta više da uradi carev naslednik nakon onog što je već urađeno?[13] Shvatio sam da je mudrost bolja od gluposti kao što je svetlost bolja od tame.[14] Mudrome su oči na glavi, a bezumnik u tami hoda. Ali sam naučio i ovo: obojicu zadesi ista sudbina.[15] I kazao sam u svom srcu: „Sudbina bezumnika će i mene zadesiti, pa čemu onda tolika moja mudrost?“ Još sam se vajkao u svom srcu: „I to je prolazno!“[16] Jer sećanje na mudroga ne traje duže od sećanja na bezumnoga, jer će se sve zaboraviti u danima koji stižu. I  —  avaj  —  mudri će umreti baš kao i bezumnik![17] I tako mi je život omrznuo i ono što se pod kapom nebeskom radi postalo mi je mučno. Jer, sve je prolazno i jurenje vetra.[18] Da, omrznuo sam sav svoj mukotrpan rad i trud pod kapom nebeskom, jer ga ostavljam svome nasledniku.[19] I ko zna hoće li on mudar ili lud da bude? Tek, naslediće sav moj trud koji sam uložio i u kom sam mudar bio pod kapom nebeskom. Ali i to je prolazno.[20] Počeo sam da očajavam u srcu nad svim uloženim trudom pod kapom nebeskom.[21] Jer, neko se trudio mudro, sa znanjem i veštinom, i prepušta to onome ko nema udela u tome. Baš je i to prolazno i zlo je veliko.

Проповједник 4:4
Elem, razmišljao sam o svakom trudu, svakoj veštini u poslu: zbog toga svako zavidi bližnjemu svome. A i to je prolazno i jurenje vetra.

Проповједник 5:10
Ko god voli srebro, srebrom neće biti zadovoljan; ni zaradom onaj što bogatstvo voli. I to je prolazno.

Проповједник 6:2
Nekome Bog da imetak, bogatstvo, čast, pa mu duši ništa ne manjka što poželi. Ali mu Bog ne daje da uživa, da jede od toga, već tuđinac jede. To je prolazno i teška je bolest.

Јеремија 2:5
Govori Gospod: „Kakvu su nepravdu u meni našli tvoji preci kada su se udaljili od mene, išli za taštinom i postali tašti?

Јеремија 4:30
A ti  —  o, poharana  —  šta ti radiš? Makar se i oblačiš u skerlet, kitiš se zlatnim nakitom i bojama bojiš svoje oči  — uzalud se ulepšavaš. Prezreli su te tvoji ljubavnici i traže ti glavu.

Приче 31:30
Dopadljivost je zavodljiva i lepota je prolazna, ali će hvaljena biti žena koja se Gospoda boji.

Псалми 39:5-6
[5] Eto, dao si mi dane ne duže od pedlja, i vek je moj kao ništa pred tobom; svaki čovek, naizgled siguran, tek je dašak. Sela[6] Baš kao senka čovek prolazi; uzalud se kida i skuplja bogatstvo, a ne zna ko će ga pobrati.

Псалми 119:37
Oči moje ti okreni da prolaznost ne gledaju, na svom putu život mi podari.

Римљанима 12:2
Ne prilagođavajte se ovome svetu, nego se preobražavajte obnavljanjem svoga uma, da biste mogli da prosudite šta je Božija volja, šta je dobro, ugodno i savršeno.

1 Самуел 16:7
Ali Gospod reče Samuilu: „Ne gledaj na njegov izgled i na visinu njegovog rasta, jer sam ga odbacio. Gospod ne gleda kao što čovek gleda. Čovek gleda na spoljašnjost, a Gospod gleda na srce.“

1 Тимотеју 4:8
Jer telesno vežbanje donosi malu korist, a pobožnost je dobra za sve, jer u sebi nosi obećanje i za sadašnji i za budući život.

Проповједник 1:1-2
[1] Reči propovednika, Davidovog sina i cara u Jerusalimu:[2] Prolaznost nad prolaznošću  —  vajka se propovednik  — prolaznost nad prolaznošću! Sve je prolazno!

Галатима 5:16-26
[16] Kažem vam: živite po Duhu, pa nećete udovoljiti onome što vaša grešna priroda hoće.[17] Jer grešna priroda želi ono što se protivi Duhu, a Duh želi ono što se protivi grešnoj prirodi. Ovo dvoje se protive jedno drugom, te ne činite ono što hoćete.[18] Ali, ako vas Duh vodi, niste više pod Zakonom.[19] A dela grešne prirode su poznata: blud, nečistota, razvrat,[20] idolopoklonstvo, vračarstvo, neprijateljstva, svađa, pakost, bes, ljubomora, razdori, podele,[21] zavist, pijanke, pirovanja i stvari slične ovima. Što sam vam rekao ranije, to vam govorim i sad: oni koji čine takve stvari neće uzeti učešća u Carstvu Božijem.[22] A plod Duha je: ljubav, radost, mir, strpljivost, čestitost, dobrota, vera,[23] krotkost, uzdržljivost. Protiv ovih nema Zakona.[24] Oni koji pripadaju Hristu, razapeli su svoju grešnu prirodu sa strastima i požudama.[25] Ako smo, dakle, dobili život posredstvom Duha, onda i živimo po vodstvu Duha.[26] Ne budimo umišljeni, ne izazivajmo jedni druge, ne zavidimo jedni drugima.

Amharic Bible (Gofa) 2011
© 2011, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved