A A A A A

Додатни: [Самоодбрана]


Лука ೧೧:೨೧
Kada jaki čovek oružjem čuva svoj dom, njegova dobra su bezbedna.

Дела Aпостолска 12:4
Pošto ga je uhapsio, bacio ga je u tamnicu i predao na čuvanje straži podeljenoj u četiri grupe od po četiri vojnika. Nameravao je da ga posle Pashe izvede pred narod.

Лука 22:52
Tada Isus reče vodećim sveštenicima, hramskoj straži i starešinama koji su došli da ga uhvate: „Zar sam ja odmetnik, pa ste izašli s mačevima i toljagama?

Лука 10:29-37
[29] Ali ovaj, želeći da se opravda, upita Isusa: „Ko je moj bližnji?“[30] Isus na to reče: „Silazio neki čovek iz Jerusalima u Jerihon i dopao u ruke razbojnicima. Oni ga svuku, pretuku, pa odu, ostavljajući ga polumrtva.[31] Desilo se da je tim putem silazio neki sveštenik. Kada je video unesrećenog, nastavio je dalje.[32] I neki Levit je prolazio tim putem. Video je unesrećenog i nastavio dalje.[33] Tako je i neki Samarjanin putovao tuda. Kada je došao do unesrećenog, pogledao ga je i sažalio se nad njim.[34] Zatim mu je prišao, prelio njegove rane uljem i vinom i previo ih. Onda ga je stavio na svoje magare, odveo do gostionice i pobrinuo se za njega.[35] Sutradan je izvadio dva srebrnjaka, dao ih gostioničaru, i rekao: ’Postaraj se za njega, pa ako potrošiš više, doplatiću ti kada se budem vraćao.’[36] Šta misliš: ko je od ove trojice bio bližnji onome što je pao razbojnicima u ruke?“  —   upita Isus.[37] Ovaj odgovori: „Onaj koji je pokazao milosrđe prema njemu.“ Isus mu onda reče. „Idi i ti i čini tako.“

1 Самуел 17:41-54
[41] A Filistejac, pred kojim je išao štitonoša, primicao se sve bliže Davidu.[42] Filistejac je pogledao, pa kad je video Davida, podsmehnuo mu se, jer je bio mlad, rumenih obraza i lepog izgleda.[43] Filistejac reče Davidu: „Zar sam ja pseto da na mene izlaziš sa štapom?“ Kad je Filistejac isproklinjao Davida svojim bogovima,[44] rekao mu je: „Dođi k meni, da dam tvoje telo pticama nebeskim i zverima poljskim.“[45] David mu odvrati: „Ti ideš na mene s mačem, kopljem i kopljićem, a ja idem na tebe u ime Gospoda nad vojskama, Boga Izrailjevih bojnih redova, koje si ti vređao.[46] Još danas će te Gospod predati u moje ruke, a ja ću te ubiti i odseći ti glavu. Još danas ću dati leševe iz filistejskog tabora pticama nebeskim i zverima zemaljskim. Tako će sva zemlja znati da ima Boga u Izrailju.[47] A znaće i sav ovaj zbor da Gospod ne spasava mačem i kopljem. Naime, bitka pripada Gospodu, i on će vas predati u naše ruke.“[48] Kad je Filistejac krenuo da se približava Davidu, David brzo istrča na bojište u susret Filistejcu.[49] David segnu rukom u torbu i uze odande kamen, baci ga iz praćke, i pogodi Filistejca u čelo. Kamen mu se zari u čelo i on pade licem na zemlju.[50] Tako je David svladao Filistejca praćkom i kamenom: udario ga je i ubio bez mača u ruci.[51] Onda je David potrčao i stao nad Filistejcem, uzeo njegov mač, izvadio ga iz korica i ubio ga. Zatim mu je njime odsekao glavu. Kad su Filistejci videli da je njihov junak poginuo, dali su se u beg.[52] Tada su se digli ljudi iz Izrailja i Jude, pa su uz bojni poklik gonili Filistejce sve do Gaja i do akaronskih vrata. Smrtno ranjeni Filistejci padali su na sarajimskom putu sve do Gata i Akarona.[53] Kad su se Izrailjci vratili iz potere za Filistejcima, opljačkali su njihov tabor.[54] A David je uzeo Filistejčevu glavu i doneo je u Jerusalim. Njegovo oružje je stavio u svoj šator.

Лука 22:36
Isus im reče: „Ali sada ko ima novčanik, neka ga ponese, a isto tako i torbu. A ko nema, neka proda svoj ogrtač i neka kupi mač.

Излазак 22:2-3
[2] Ako se lopov zatekne dok provaljuje, pa mu se zada udarac od koga umre, onaj koji ga ubije neće odgovarati za prolivenu krv.[3] Ali ako se to desi po izlasku sunca, odgovaraće za prolivenu krv. Lopov mora da nadoknadi štetu. Ako nema ništa, treba ga prodati da otplati što je ukrao.

Излазак 20:13
Ne ubij!

Матеја 5:39
A ja vam kažem: ne suprotstavljajte se zlom čoveku, nego, ako te neko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi.

Излазак 22:2
Ako se lopov zatekne dok provaljuje, pa mu se zada udarac od koga umre, onaj koji ga ubije neće odgovarati za prolivenu krv.

Псалми 82:4
Spasavajte slabog i tlačenog, izbavite ih iz ruke zlikovaca.

Римљанима 12:19
Ne osvećujte se, voljeni moji, nego dajte mesta Božijem gnevu. Jer u Svetom pismu piše: „Moja je osveta! Ja ću uzvratiti“  —  govori Gospod.

Матеја 5:38-39
[38] Čuli ste da je rečeno: ’Oko za oko i zub za zub.’[39] A ja vam kažem: ne suprotstavljajte se zlom čoveku, nego, ako te neko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi.

Римљанима 13:4
Jer, vlast služi Bogu za tvoje dobro. Ako činiš zlo, boj se, jer vlast ne nosi mač bez razloga. Ona je Božiji sluga, izvršilac kazne nad onim koji čini zlo.

Лука ೨೨:೩೬-೩೮
[೩೬] Isus im reče: „Ali sada ko ima novčanik, neka ga ponese, a isto tako i torbu. A ko nema, neka proda svoj ogrtač i neka kupi mač.[೩೭] Zato vam kažem: na meni se mora ispuniti ono što je zapisano u Svetom pismu: ’Ubrojiše ga u grešnike.’ Jer ono što je pisano o meni dolazi do ispunjenja.“[೩೮] Oni rekoše: „Učitelju, evo ovde su dva mača.“ On odgovori: „Dovoljno je.“

Псалми 144:1
Davidov. Blagosloven da je Gospod, stena moja, što mi ruke za rat i prste za borbu uvežbava;

1 Тимотеју 5:8
A ako se neko ne stara o svojima, naročito ukućanima, odrekao se vere i gori je od nevernika.

Римљанима 12:18
Ako je moguće, činite sve što je do vas da živite u miru sa svim ljudima.

Приче 24:11
Spasavaj one koje u smrt vuku, izvlači one što teturaju na pogubljenje.

Матеја ೨೬:೫೧
Uto, jedan od onih koji su bili sa Isusom, trže svoj mač i udari Prvosveštenikovog slugu, te mu odseče uho.

Јован 18:10
Tada Simon Petar izvuče mač koji je imao sa sobom, pa udari Prvosveštenikovog slugu i odseče mu desno uho. Sluga se zvao Malho.

Матеја 5:9
Blaženi su mirotvorci, jer će ih Bog nazvati svojim sinovima.

Матеја ೨೬:೫೨-೫೪
[೫೨] Isus mu tada reče: „Vrati svoj mač u korice, jer svi koji se late mača  —  od mača će i poginuti.[೫೩] Ili, zar ne misliš da mogu da zamolim svoga Oca, i on će mi odmah poslati više od dvanaest legija anđela?[೫೪] Jer, kako bi se inače ispunilo Pismo koje kaže da tako mora da bude?“

Матеја 24:43
Ovo znajte: ako bi domaćin znao u koji noćni čas će lopov doći, bdeo bi i ne bi dozvolio da mu provali u kuću.

Постање 9:5-6
[5] A ko prolije vašu krv u kojoj je vaš život, tražiću da odgovara za to. Tražiću da odgovara svaka životinja i svaki čovek za svoga brata.[6] Ko prolije krv čovekovu, njegovu će krv čovek proliti, jer po svome liku stvori Bog čoveka.

Немија 4:14
Kada sam sve pogledao, ustao sam i rekao glavarima, dostojanstvenicima i ostalom narodu: „Ne plašite ih se! Setite se Gospoda, velikog i strašnog i borite se za svoju braću i svoje sinove, za svoje ćerke, svoje žene i svoje domove.“

Јован ೧೮:೧೦-೧೧
[೧೦] Tada Simon Petar izvuče mač koji je imao sa sobom, pa udari Prvosveštenikovog slugu i odseče mu desno uho. Sluga se zvao Malho.[೧೧] Isus reče Petru: „Vrati mač u korice! Zar da ne ispijem čašu koju mi je Otac dao?“

Приче 25:21-22
[21] Ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga vodom.[22] Jer ako tako činiš, zgrnućeš žar ugljeni na njegovu glavu, a Gospod će da ti plati.

Римљанима 12:17
Nikome ne vraćajte zlo za zlo; starajte se da činite ono što je dobro među svim ljudima.

Матеја 26:51-54
[51] Uto, jedan od onih koji su bili sa Isusom, trže svoj mač i udari Prvosveštenikovog slugu, te mu odseče uho.[52] Isus mu tada reče: „Vrati svoj mač u korice, jer svi koji se late mača  —  od mača će i poginuti.[53] Ili, zar ne misliš da mogu da zamolim svoga Oca, i on će mi odmah poslati više od dvanaest legija anđela?[54] Jer, kako bi se inače ispunilo Pismo koje kaže da tako mora da bude?“

Матеја 5:38-44
[38] Čuli ste da je rečeno: ’Oko za oko i zub za zub.’[39] A ja vam kažem: ne suprotstavljajte se zlom čoveku, nego, ako te neko udari po desnom obrazu, okreni mu i drugi.[40] Ako neko hoće da ide na sud s tobom da bi ti uzeo košulju, daj mu i ogrtač.[41] Ako te neko natera da ideš jednu milju s njim, idi s njime i dve.[42] Daj onome koji traži od tebe, i ne okreći se od onoga koji hoće da pozajmi od tebe.[43] Čuli ste da je rečeno: ’Voli bližnjega svoga, a mrzi neprijatelja svoga.’[44] A ja vam kažem: volite svoje neprijatelje, i molite se za one koji vas progone.

Језекиљ 33:11
Reci im: ’Života mi moga  —  govori Gospod Bog  —  nije meni milo da opaki umre, nego da se vrati sa svog puta i živi. Vratite se! Vratite se sa svojih zlih puteva! Zašto da izginete, dome Izrailjev?’

Римљанима 12:18-21
[18] Ako je moguće, činite sve što je do vas da živite u miru sa svim ljudima.[19] Ne osvećujte se, voljeni moji, nego dajte mesta Božijem gnevu. Jer u Svetom pismu piše: „Moja je osveta! Ja ću uzvratiti“  —  govori Gospod.[20] Umesto toga: „Ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga, i ako je žedan, napoj ga. Jer ako tako činiš, zgrnućeš žar ugljeni na njegovu glavu.“[21] Ne daj da te zlo nadvlada, nego ti nadvladaj zlo dobrim.

1 Самуел 17:31-37
[31] Kad je narod čuo njegove reči, javili su Saulu, koji je poslao po njega.[32] David reče Saulu: „Neka nikom ne klone srce zbog njega! Tvoj sluga će izaći na dvoboj sa ovim Filistejcem.“[33] Saul odgovori Davidu: „Ne možeš ti izaći na dvoboj sa ovim Filistejcem, jer si ti još dečak, a on je ratnik od svoje mladosti.“[34] David odvrati Saulu: „Tvoj je sluga čuvao ovce svoga oca, pa kad bi došao lav ili medved i ugrabio ovcu iz stada,[35] ja bih krenuo za njim, udario ga i istrgao je iz njegovih usta. Ako bi me on napao, ja bih ga zgrabio za grivu i udarao ga dok ne umre.[36] Tvoj sluga je ubio lava i medveda, pa će i ovaj neobrezani Filistejac proći kao jedan od njih, zato što je vređao bojne redove Boga živoga.“[37] David još dodade: „Gospod koji me je izbavio od lava i medveda, on će me izbaviti i od ovog Filistejca.“ Saul na to reče Davidu: „Idi, i neka Gospod bude s tobom!“

Лука 22:50
Jedan od njih udari mačem Prvosveštenikovog slugu i odseče mu desno uho.

Излазак 21:22-25
[22] Ako se ljudi potuku i udare trudnu ženu, te ona pobaci, ali ne bude druge štete, krivac mora da plati odštetu koju njen muž zatraži, uz odobrenje sudija.[23] Bude li kakve druge štete, kazna neka bude: život za život,[24] oko za oko, zub za zub, ruka za ruku, noga za nogu,[25] opekotina za opekotinu, rana za ranu, modrica za modricu.

Језекиљ 33:6
Ako čuvar vidi da mač dolazi, a ne zatrubi u trubu, te narod ne bude opomenut, a dođe mač i pokosi jednog od njih, taj će platiti životom za svoju krivicu, ali ću odgovornost za njegovu krv tražiti od čuvara.’

Излазак 22:3
Ali ako se to desi po izlasku sunca, odgovaraće za prolivenu krv. Lopov mora da nadoknadi štetu. Ako nema ništa, treba ga prodati da otplati što je ukrao.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v