A A A A A

Додатни: [Полиција]


2 Тимотеју 1:7
Jer Bog nam nije dao Duha koji nas čini plašljivim, nego Duha koji nas ispunjava silom, ljubavlju i razboritošću.

Исаија १:१७
učite se dobro činiti: težite pravu, ublažite ugnjetavanje, dajte prava sirotinji, parničite se u korist udovice.

Исаија 6:8
Zatim sam čuo glas Gospodarev kako govori: „Koga da pošaljem? I ko će poći za nas?“ A ja sam rekao: „Evo mene! Pošalji mene!“

Исаија 54:17
Nijedno oružje iskovano protiv tebe neće uspeti, i svaki jezik koji se protiv tebe podigne na sudu ćeš oboriti. To je baština slugu Gospodnjih i pravda njihova od mene  —  govori Gospod.

Јован 15:13
Nema veće ljubavi nego kad neko dâ svoj život za svoje prijatelje.

Исус Навин 1:9
Zar ti nisam zapovedio: ’Budi jak i odvažan! Ne plaši se i ne strahuj, jer je s tobom Gospod, Bog tvoj, gde god da kreneš.’“

Лука 1:79
da obasja one što žive u tami i pod senkom smrti borave, i da naše stope na put mira usmeri.“

Лука 10:19
Evo, dao sam vam vlast da gazite zmije i škorpije i svaku neprijateljsku silu. Oni vam nikako neće nauditi.

Лука 5:9
Strah je, naime, obuzeo i njega i one koji su bili sa njim, zbog količine riba koje uloviše.

Приче 21:15
Pravedniku je radost da radi po pravdi, a jeza je za one što nepravdu rade.

Приче 24:11
Spasavaj one koje u smrt vuku, izvlači one što teturaju na pogubljenje.

Приче २७:१७
Gvožđe se o gvožđe oštri, a čovek se oštri o čoveka.

Псалми 101:8
Iz jutra u jutro satirem sve neverne iz zemlje, sve zlotvore istrebljujem iz Gospodnjeg grada.

Псалми 82:3-4
[3] Zastupajte pravo ubogoga i sirotoga, opravdajte siromaha i nevoljnika.[4] Spasavajte slabog i tlačenog, izbavite ih iz ruke zlikovaca.

Титу 3:1-2
[1] Podsećaj ih da se pokoravaju vladarima i vlastima, da budu poslušni, i spremni na svako dobro delo.[2] Takođe ih podsećaj da ni o kome ne govore ružno, da se ne svađaju, da budu trpeljivi, da pokazuju blagost prema svim ljudima.

1 Петрова 2:13-17
[13] Gospoda radi, pokoravajte se svakoj ljudskoj ustanovi: bilo caru kao vrhovnom glavaru,[14] bilo namesnicima, koje on postavlja da kažnjavaju zločince, i da pohvale one koji čine dobro.[15] Naime, Božija je volja da, čineći dobro, ućutkate neupućene ljude koji govore o vama iz neznanja.[16] Iako ste slobodni, ne služite se slobodom kao izgovorom za zlo. Naprotiv, kao Božije sluge,[17] svakoga uvažavajte, bratstvo volite, Boga se bojte, cara poštujte.

Псалми 18:37-43
[37] Dušmane svoje gonim i sustižem, ne vraćam se dok ih ne dokrajčim.[38] Razbijam ih i ne mogu ustati, i padaju pod moje noge.[39] Ti me opremaš snagom za bitku, i obaraš poda mnom moje protivnike.[40] Ti učini da dušmani moji rep svoj podviju preda mnom, da mrzitelje svoje iskorenim.[41] Zavapiše, ali im spasa nema niotkuda; Gospodu zavapiše, ali on im ne odgovara.[42] Izmrvih ih kao prah pred vetar, izbacih ih kao blato sa ulica.[43] Ti si me izbavio od sukoba s narodom, i postavio me za glavu pucima. Narod koji nisam znao, taj mi narod služi.

Римљанима 13:1-14
[1] Svaki čovek neka se pokorava državnim vlastima. Jer nijedna vlast ne postoji bez Božijeg dopuštenja; Bog je postavio postojeće vlasti.[2] Prema tome, ko se suprotstavlja vlasti, protivi se onome što je Bog uredio, a koji se tome protive, biće osuđeni.[3] Vladari, naime, ne predstavljaju strah za one koji čine dobro, nego za one koji čine zlo. Ako ne želiš da se bojiš vlasti, čini dobro, pa će te vlast pohvaliti.[4] Jer, vlast služi Bogu za tvoje dobro. Ako činiš zlo, boj se, jer vlast ne nosi mač bez razloga. Ona je Božiji sluga, izvršilac kazne nad onim koji čini zlo.[5] Stoga se treba pokoravati vlastima, ne samo da bi se izbegla kazna, nego i radi savesti.[6] Zbog toga i plaćate poreze, jer oni koji rade na tome, Božije su sluge.[7] Plaćajte svakome što dugujete: porez onome kome dugujete porez, carinu onome kome dugujete carinu; poštovanje onome kome dugujete poštovanje, i čast onome kome dugujete čast.[8] Nikome ništa ne dugujte, osim da volite jedni druge. Jer onaj koji voli drugoga, ispunio je Božiji Zakon.[9] Naime, zapovesti: „Ne čini preljube, ne ubij, ne ukradi, ne poželi tuđe “, i bilo koja druga, svode se na ovu jednu: „Voli bližnjega svoga kao samoga sebe.“[10] Ljubav ne nanosi zlo bližnjemu. Prema tome, ljubav je ispunjenje Zakona.[11] Činite ovo, jer znate u kakvom vremenu živimo. Došao je čas da se probudite iz sna, jer sad nam je spasenje bliže nego onda kada smo uzverovali.[12] Noć je na izmaku, a dan se nazire. Stoga, odbacimo od sebe dela koja pripadaju tami i opašimo se oružjem svetlosti.[13] Živimo kako priliči životu po danu, ne u bančenjima i pijankama, ne u razvratu i pohotama, ne u svađi i zavisti,[14] nego obucite se u Gospoda Isusa Hrista. I ne udovoljavajte požudama brinući se za telo.

Приче 28:1-28
[1] Nepravednik beži, a niko ga ne goni, a pravednik je kao lavić hrabar.[2] Zemlja zbog prestupa ima mnoge glavare, ali traje dugo sa čovekom poučenim i razumnim.[3] Siromah koji ubogoga tlači je kao pljusak koji nosi, a roda ne donosi.[4] Zlog hvale oni koji Zakon zaboravljaju, a na njih su kivni oni koji Zakon čuvaju.[5] Zlotvori ne shvataju pravdu, a sve razume onaj što Gospoda traži.[6] Bolji je i siromah koji časno živi od bogataša što nečasno živi.[7] Razuman je sin koji Zakon drži, a svog oca sramoti onaj što se druži s izelicama.[8] Ko imetak sebi zgrće od kamate i zelenaštva, sakuplja onome koji je milostiv ubogima.[9] Uho svoje ko odvrati i ne sluša Zakon, njegova je molitva odvratna.[10] U svoju će jamu pasti ko zavodi pravedne na put zla, a dobro će besprekorni da naslede.[11] Bogati je sebi samom mudar, ali ga razumni siromah istražuje pomno.[12] Velika je slava u radosti pravednika, a kada se zli osile, čovek se sakriva.[13] Ko sakriva sagrešenja svoja, nema mu napretka; pomilovan biva ko se zbog njih kaje i odriče ih se.[14] Blažen li je čovek što je stalno na oprezu, a u zlo će pasti onaj što je srce svoje skamenio.[15] Lav što riče, medved raspomamljen, takav je i zlobni vladar ubogom narodu.[16] Golemi je iznuđivač nerazborit vladar, a ko se gnuša iznuđenog dobitka produžava svoje dane.[17] Krvoprolićem opterećen čovek hrli jami i neka mu niko ne pomogne.[18] Izbavljen će biti onaj što besprekorno živi, a u trenu pašće onaj što nečasno živi.[19] Izobilje hrane ima onaj koji svoju zemlju radi, a izobilje siromaštva onaj koji teži bezvrednim stvarima.[20] Veran će čovek obilno biti blagosloven, a nekažnjeno neće proći ko srlja da se obogati.[21] Strahota je kad se gleda ko je ko, jer će čovek da sagreši i za parče hleba.[22] Škrtica srlja da se obogati, a i ne zna da mu stiže oskudica.[23] Veću blagonaklonost naposletku nalazi onaj koji kori čoveka nego onaj koji laska jezikom.[24] Ko potkrada majku svoju i oca svojega, pa još kaže da tu greha nema, taj se druži sa dželatom.[25] Bahat čovek otpočinje svađu, a napreduje ko se uzda u Gospoda.[26] Bezuman je čovek što veruje srcu svome, a ko mudro živi izbavljen će biti.[27] Nema oskudice ko siromahu pruža, a ko sa njega skreće pogled prepun je prokletstva.[28] Kada se osile zlikovci, svako se sklanja, a kada stradaju, množe se pravednici.

Лука ११:२१
Kada jaki čovek oružjem čuva svoj dom, njegova dobra su bezbedna.

Матеја 5:9
Blaženi su mirotvorci, jer će ih Bog nazvati svojim sinovima.

Serbian Bible (NSTL) 2017 Latin
The Holy Bible, New Serbian Translation Copyright © 2005, 2017 by Biblica, Inc.®v