A A A A A

Гријеси: [Апостазија]


2 Солуњанима 2:3
Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,

Данило 9:27
I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.

1 Тимотеју 4:1
A Duh razgovijetno govori da će u pošljednja vremena otstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske,

Јеврејима 3:12
Gledajte, braćo, da ne bude kad u kome od vas zlo srce nevjerstva da otstupi od Boga živoga;

Лука 8:13
A koje je na kamenu to su oni koji kad čuju s radosti primaju riječ; i ovi korijena nemaju koji za neko vrijeme vjeruju, a kad dođe vrijeme kušanja otpadnu.

Јеврејима 6:4-6
[4] Jer nije moguće one koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara nebeskoga, postali zajedničari Duha svetoga,[5] I okusili dobre riječi Božije, i sile onoga svijeta, i otpali,[6] Opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo raspinju i ruže sina Božijega.

2 Петрова 2:20-22
[20] Jer ako odbjegnu od nečistote svijeta poznanjem Gospoda i spasa našega Isusa Hrista, pa se opet zapletu u njih i budu nadvladani, bude im pošljednje gore od prvoga;[21] Jer im bješe bolje da ne poznaše puta pravde, negoli kad poznaše da se vrate natrag od svete zapovijesti koja im je predana.[22] Jer im se dogodi istinita pripovijest: pas se povraća na svoju bljuvotinu, i: svinja okupavši se, u kaljužu.

Јеврејима 10:26-29
[26] Jer kad mi griješimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grijehe;[27] Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote.[28] Ko prestupi zakon Mojsijev, bez milosti umire kod dva ili tri svjedoka.[29] Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijega pogazi, i krv zavjeta kojom se osveti za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?

2 Тимотеју 4:3-4
[3] Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojijem željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,[4] I odvratiće uši od istine, i okrenuće se ka gatalicama.

Јован 15:6
Ko u meni ne ostane izbaciće se napolje kao loza, i osušiće se, i skupiće je, i u oganj baciti, i spaliti.

1 Тимотеју 4:1-2
[1] A Duh razgovijetno govori da će u pošljednja vremena otstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske,[2] U licemjerju laža, žigosanijeh na svojoj savjesti,

2 Петрова 2:1
A bijaše i lažnijeh proroka u narodu, kao što će i među vama biti lažnijeh učitelja, koji će unijeti jeresi pogibli, i odricaće se gospodara koji ih iskupi i dovodiće sebi naglu pogibao.

Матеја 24:10-12
[10] I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.[11] I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge.[12] I što će se bezakonje umnožiti, ohladnjeće ljubav mnogijeh.

2 Петрова 3:17
A vi dakle, ljubazni, znajući naprijed, čuvajte se da prijevarom bezakonika ne budete odvedeni s njima, i ne otpadnete od svoje tvrđe;

Јован 6:66
Od tada mnogi od učenika njegovijeh otidoše natrag, i više ne iđahu s njim.

2 Петрова 2:17
Ovo su bezvodni izvori, i oblaci i magle koje progone vjetrovi, za koje se čuva mrak tamni vavijek.

1 Тимотеју 4:1-3
[1] A Duh razgovijetno govori da će u pošljednja vremena otstupiti neki od vjere slušajući lažne duhove i nauke đavolske,[2] U licemjerju laža, žigosanijeh na svojoj savjesti,[3] Koji zabranjuju ženiti se, i zapovijedaju uzdržavati se od jela koja Bog stvori za jelo sa zahvalnošću vjernima i onima koji poznaše istinu.

1 Коринћанима 10:12
Jer koji misli da stoji neka se čuva da ne padne.

Матеја 24:9-10
[9] Tada će vas predati na muke, i pobiće vas, i svi će narodi omrznuti na vas imena mojega radi.[10] I tada će se mnogi sablazniti, i drug druga izdaće, i omrznuće drug na druga.

Матеја 26:14-16
[14] Tada jedan od dvanaestorice, po imenu Juda Iskariotski, otide ka glavarima svešteničkijem,[15] I reče: šta ćete mi dati da vam ga izdam? A oni mu obrekoše trideset srebrnika.[16] I otada tražaše zgodu da ga izda.

1 Тимотеју 1:19-20
[19] Imajući vjeru i dobru savjest, koju neki odbacivši otpadoše od vjere;[20] Među kojima su Imenej i Aleksandar koje predadoh sotoni da se nauče ne huliti.

1 Јованова 2:19
Od nas iziđoše, ali ne biše od nas: kad bi bili od nas onda bi ostali s nama; ali da se jave da nijesu svi od nas.

Јеврејима 10:25-31
[25] Ne ostavljajući skupštine svoje, kao što neki imaju običaj, nego jedan drugoga svjetujući, i toliko većma koliko vidite da se približuje dan sudni.[26] Jer kad mi griješimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grijehe;[27] Nego strašno čekanje suda, i revnost ognja koji će da pojede one koji se suprote.[28] Ko prestupi zakon Mojsijev, bez milosti umire kod dva ili tri svjedoka.[29] Koliko mislite da će gore muke zaslužiti onaj koji sina Božijega pogazi, i krv zavjeta kojom se osveti za poganu uzdrži, i Duha blagodati naruži?[30] Jer znamo onoga koji reče: moja je osveta, ja ću vratiti, govori Gospod; i opet: Gospod će suditi narodu svojemu.[31] Strašno je upasti u ruke Boga živoga.

Јеремија 17:5-6
[5] Ovako veli Gospod: da je proklet čovjek koji se uzda u čovjeka i koji stavlja tijelo sebi za mišicu, a od Gospoda otstupa srce njegovo.[6] Jer će biti kao vrijes u pustinji, koji ne osjeća kad dođe dobro, nego stoji u pustinji, na suhim mjestima u zemlji slanoj i u kojoj se ne živi.

Језекиљ 3:20
Ako li se pravednik odvrati od pravde svoje, i stane činiti bezakonje, i ja mu podmetnem na što će se spotaći, te pogine, a ti ga ne opomenu, on će poginuti sa svoga grijeha, i neće se pomenuti pravedna djela njegova što je činio, ali ću krv njegovu iskati iz tvoje ruke.

Језекиљ 18:24
Ali kad bi se pravednik odvratio od pravde svoje i činio nepravdu, i radio po svijem gadovima koje čini bezbožnik, hoće li on živjeti? pravedna djela njegova, što je god činio, neće se spomenuti; za bezakonje svoje koje učini za grijeh svoj kojim zgriješi poginuće.

Матеја 13:20-21
[20] A na kamenu posijano to je koji sluša riječ i odmah s radosti primi je,[21] Ali nema korijena u sebi, nego je nepostojan, pa kad bude do nevolje ili ga potjeraju riječi radi, odmah udari natrag.

1 Коринћанима 9:27
Nego morim tijelo svoje i trudim da kako sam drugima propovijedajući izbačen ne budem.

Јеврејима 6:4-8
[4] Jer nije moguće one koji su jednom prosvijetljeni, i okusili dara nebeskoga, postali zajedničari Duha svetoga,[5] I okusili dobre riječi Božije, i sile onoga svijeta, i otpali,[6] Opet obnoviti na pokajanje, jer sami sebi nanovo raspinju i ruže sina Božijega.[7] Jer zemlja koja pije dažd što često na nju pada, i koja rađa povrće dobro onima koji je rade, prima blagoslov od Boga;[8] A koja iznosi trnje i čičak, nepotrebna je i kletve blizu, koja se najposlije sažeže.

Дела Aпостолска 21:21
A doznali su za tebe da učiš otpadanju od zakona Mojsijeva sve Jevreje koji žive među neznabošcima, kazujući da im ne treba obrezivati djece svoje, niti držati običaja otačkijeh.

Галатима 5:4
Izgubiste Hrista, vi koji hoćete zakonom da se opravdate, i otpadoste od blagodati.

1 Коринћанима 6:9
Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici,

Јеврејима 10:26
Jer kad mi griješimo navalice pošto smo primili poznanje istine, nema više žrtve za grijehe;

Матеја 13:41
Poslaće sin čovječij anđele svoje, i sabraće iz carstva njegova sve sablazni i koji čine bezakonje.

2 Тимотеју 4:3
Jer će doći vrijeme kad zdrave nauke neće slušati, nego će po svojijem željama nakupiti sebi učitelje, kao što ih uši svrbe,

2 Солуњанима 2:3-4
[3] Da vas niko ne prevari nikakijem načinom; jer neće doći dok ne dođe najprije otpad, i ne pokaže se čovjek bezakonja, sin pogibli,[4] Koji se protivi i podiže više svega što se zove Bog ili se poštuje, tako da će on sjesti u crkvi Božijoj kao Bog pokazujući sebe da je Bog.

Јован 1:14
I riječ postade tijelo i useli se u nas puno blagodati i istine; i vidjesmo slavu njegovu, slavu, kao jedinorodnoga od oca.

Поновљени Закони 13:13
Izidoše ljudi nevaljali između tebe i otpadiše sve koji žive u gradu njihovu, govoreći: hajde da služimo drugim bogovima, kojih ne poznajete,

1 Тимотеју 4:10
Jer se zato i trudimo i bivamo sramotni, jer se uzdamo u Boga živa, koji je spasitelj svima ljudima, a osobito vjernima.

1 Петрова 3:17
Parem on head tehes kannatada, kui see on Jumala tahtmine, kui kurja tehes.

1 Солуњанима 2:3
Meie manitsused ei tulene eksitusest ega ebapuhtusest ega pettusest.

Поновљени Закони 32:15
Ja Jesurun rasvus, aga muutus tõrksaks - sa läksid lihavaks, paksuks, täidlaseks - ta hülgas Jumala, oma looja, ja põlgas oma päästekaljut.

Језекиљ 18:26
Kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut ning nende pärast sureb, siis ta sureb oma ülekohtu pärast, mida ta on teinud.

1 Тимотеју 4:2
nende valerääkijate silmakirjalikkuse mõjul, kes on põletanud tulemärgi oma südametunnistusse.

Марко 10:11
ja Jeesus ütles neile: 'Kes iganes lahutab oma naisest ja võtab teise, rikub tollega abielu,

Лука 22:3-6
[3] Aga saatan oli läinud Juuda sisse, keda hüüti Iskariotiks, kes oli nende kaheteistkümne hulgast,[4] ja Juudas läks ja rääkis kokku ülempreestrite ja templivalvuritega selles, kuidas ta saaks Jeesuse ära anda nende kätte.[5] Ja nad said rõõmsaks ja leppisid temaga kokku, et nad annavad talle raha.[6] Ja Juudas nõustus ning hakkas otsima Jeesuse äraandmiseks parajat aega, mil rahvahulka pole ta ümber.

Матеја 12:31-32
[31] Seepärast ma ütlen teile: Inimestele antakse andeks iga patt ja teotamine, aga Vaimu teotamist ei anta andeks.[32] Ja kui keegi ütleb midagi Inimese Poja vastu, võib ta saada andeks, aga kui keegi ütleb midagi Püha Vaimu vastu, ei andestata talle ei sellel ega tulevasel ajastul.

Estonian Bible 1739
Public Domain: Estonian 1739