A A A A A

Гријеси: [Прељуба]


1 Коринћанима 6:18
Bježite od kurvarstva; jer svaki grijeh koji čovjek čini osim tijela je; a koji se kurva on griješi svome tijelu.

Излазак 20:14
Ne čini preljube.

Јеврејима 13:4
Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.

Јаковљева 4:17
Jer koji zna dobro činiti i ne čini, grijeh mu je.

Јеремија 13:27
Preljube tvoje, rzanje tvoje, sramotna kurvarstva tvoja po humovima, po poljima, gadove tvoje vidio sam; teško tebi, Jerusalime! zar se nećeš očistiti? dokle još?

1 Јованова 1:9
Ako priznajemo grijehe svoje, vjeran je i pravedan da nam oprosti grijehe naše, i očisti nas od svake nepravde.

Лука 16:18
Svaki koji pušta ženu svoju i uzima drugu, preljubu čini; i koji se ženi puštenicom, preljubu čini.

Матеја 19:9
Nego ja vam kažem: ako ko pusti svoju ženu, osim za kurvarstvo, i oženi se drugom, čini preljubu; i koji uzme puštenicu čini preljubu.

Приче 6:32
Ali ko učini preljubu sa ženom, bezuman je, dušu svoju gubi ko tako čini;

Римљанима 7:2-3
[2] Jer je udata žena privezana zakonom za muža dokle god on živi; a ako li muž njezin umre, razdriješi se od zakona muževljega.[3] Zato dakle dok joj je muž živ biva preljubočinica ako pođe za drugog muža; a ako joj umre muž prosta je od zakona da ne bude preljubočinica ako pođe za drugoga.

Марко 10:11-12
[11] I reče im: koji pusti ženu i oženi se drugom, čini preljubu na njoj.[12] I ako žena ostavi muža svojega i pođe za drugoga, čini preljubu.

Матеја 5:27-32
[27] Čuli ste kako je kazano starima: ne čini preljube.[28] A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom, već je učinio preljubu u srcu svojemu.[29] A ako te oko tvoje desno sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.[30] I ako te desna ruka tvoja sablažnjava, otsijeci je i baci od sebe: jer ti je bolje da pogine jedan od udova tvojijeh negoli sve tijelo tvoje da bude bačeno u pakao.[31] Tako je kazano: ako ko pusti ženu svoju, da joj da knjigu raspusnu.[32] A ja vam kažem da svaki koji pusti ženu svoju, osim za preljubu, navodi je te čini preljubu; i koji puštenicu uzme preljubu čini.

1 Коринћанима 6:9-16
[9] Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici,[10] Ni lupeži, ni lakomci, ni pijanice, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti.[11] I ovakovi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega.[12] Sve mi je slobodno, ali nije sve na korist; sve mi je slobodno, ali neću da što oblada mnome.[13] Jela su za trbuh, i trbuh je za jela; ali će Bog i ova i onoga pokvariti. A tijelo nije za kurvarstvo, nego za Gospoda, i Gospod za tijelo.[14] A Bog i Gospoda podiže, i nas će podići silom svojom.[15] Ne znate li da su tjelesa vaša udi Hristovi? Hoću li dakle uzeti ude Hristove i od njih načiniti ude kurvine? Bože sačuvaj![16] Ili ne znate da ko se s kurvom sveže jedno tijelo s njom postane? Jer, reče, biće dvoje jedno tijelo.

Лука 18:18-20
[18] I zapita ga jedan knez govoreći: učitelju blagi! šta da učinim da naslijedim život vječni?[19] A Isus reče mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.[20] Zapovijesti znaš: ne čini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoči lažno; poštuj oca svojega i mater svoju.

1 Солуњанима 4:3-5
[3] Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,[4] I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,[5] A ne u slasti želja, kao i neznabošci, koji ne poznaju Boga;

Марко 7:20-23
[20] Još reče: što izlazi iz čovjeka ono pogani čovjeka;[21] Jer iznutra iz srca ljudskoga izlaze misli zle, preljube, kurvarstva, ubistva,[22] Krađe, lakomstva, pakosti, zloće, lukavstvo, sramote, zlo oko, huljenje na Boga, ponos, bezumlje.[23] Sva ova zla iznutra izlaze, i pogane čovjeka.

Матеја 15:17-20
[17] Zar još ne znate da sve što ulazi u usta u trbuh ide, i izbacuje se napolje?[18] A što izlazi iz usta od srca izlazi, i ono pogani čovjeka.[19] Jer od srca izlaze zle misli, ubistva, preljube, kurvarstva, krađe, lažna svjedočanstva, hule na Boga.[20] I ovo je što pogani čovjeka, a neumivenijem rukama jesti ne pogani čovjeka.

Приче 5:18-23
[18] Blagosloven da je izvor tvoj, i veseli se ženom mladosti svoje;[19] Neka ti je kao košuta mila i kao srna ljupka; dojke njezine neka te opijaju u svako doba, u ljubavi njezinoj posrći jednako.[20] A zašto bi, sine, posrtao za tuđinkom i golio njedra tuđoj,[21] Kad su pred očima Gospodu putovi svačiji, i mjeri sve staze njegove?[22] Bezbožnika će uhvatiti njegova bezakonja, i u uža grijeha svojih zaplešće se;[23] Umrijeće bez nastave, i od mnoštva ludosti svoje lutaće.

Јован 8:4-11
[4] Rekoše mu: učitelju! ova je žena uhvaćena sad u preljubi;[5] A Mojsije nam u zakonu zapovjedi da takove kamenjem ubijamo; a ti šta veliš?[6] Ovo pak rekoše kušajući ga da bi ga imali za što okriviti. A Isus saže se dolje i pisaše prstom po zemlji (ne gledajući na njih).[7] A kad ga jednako pitahu, ispravi se i reče im: koji je među vama bez grijeha neka najprije baci kamen na nju.[8] Pa se opet saže dolje i pisaše po zemlji.[9] A kad oni to čuše, i pokarani budući od svoje savjesti izlažahu jedan za drugijem počevši od starješina do pošljednjijeh; i osta Isus sam i žena stojeći na srijedi.[10] A kad se Isus ispravi, i ne vidjevši nijednoga do samu ženu, reče joj: ženo! gdje su oni što te tužahu? Nijedan te ne osudi?[11] A ona reče: nijedan, Gospode! A Isus joj reče: ni ja te ne osuđujem, idi, i otsele više ne griješi.

Приче 6:20-35
[20] Čuvaj, sine moj, zapovijest oca svojega, i ne ostavljaj nauke matere svoje.[21] Priveži ih sebi na srce zasvagda, i spuči ih sebi oko grla.[22] Kuda god pođeš, vodiće te; kad zaspiš, čuvaće te; kad se probudiš, razgovaraće te;[23] Jer je zapovijest žižak, i nauka je vidjelo, i put je životni karanje koje poučava;[24] Da te čuvaju od zle žene, od jezika kojim laska žena tuđa.[25] Ne zaželi u srcu svom ljepote njezine, i nemoj da te uhvati vjeđama svojim.[26] Jer sa žene kurve spada čovjek na komad hljeba, i žena pusta lovi dragocjenu dušu.[27] Hoće li ko uzeti ognja u njedra a haljine da mu se ne upale?[28] Hoće li ko hoditi po živom ugljevlju a nogu da ne ožeže?[29] Tako biva onome koji ide k ženi bližnjega svojega; neće biti bez krivice ko je se god dotakne.[30] Ne sramote lupeža koji ukrade da nasiti dušu svoju, budući gladan;[31] Nego kad ga uhvate plati samosedmo, da sve imanje doma svojega.[32] Ali ko učini preljubu sa ženom, bezuman je, dušu svoju gubi ko tako čini;[33] Muke i ruga dopada, i sramota se njegova ne može izbrisati.[34] Jer je ljubavna sumnja žestoka u muža i ne štedi na dan osvete;[35] Ne mari ni za kakav otkup, i ne prima ako ćeš i mnogo darova davati.

Приче 5:3-22
[3] Jer s usana tuđe žene kaplje med, i grlo joj je mekše od ulja;[4] Ali joj je pošljedak gorak kao pelen, oštar kao mač s obje strane oštar.[5] Noge joj slaze k smrti, do pakla dopiru koraci njezini.[6] Da ne bi mjerio puta životnoga, savijaju se staze njezine da ne znaš.[7] Zato, djeco, poslušajte mene, i ne otstupajte od riječi usta mojih.[8] Neka je daleko od nje put tvoj, i ne približuj se k vratima kuće njezine,[9] Da ne bi dao drugima slave svoje i godina svojih nemilostivome,[10] Da se ne bi tuđinci nasitili tvojega blaga i trud tvoj da ne bi bio u tuđoj kući,[11] I da ne ridaš na pošljedak, kad se stroši meso tvoje i tijelo tvoje,[12] I rečeš: kako mrzih na nastavu, i kako srce moje prezira karanje![13] I ne poslušah glasa učitelja svojih, i ne prignuh uha svojega k onima koji me učahu![14] Umalo ne zapadoh u svako zlo usred zbora i skupštine.[15] Pij vodu iz svojega studenca i što teče iz tvojega izvora.[16] Neka se razlivaju tvoji izvori na polje, i potoci po ulicama.[17] Imaj ih sam za se, a ne tuđin s tobom.[18] Blagosloven da je izvor tvoj, i veseli se ženom mladosti svoje;[19] Neka ti je kao košuta mila i kao srna ljupka; dojke njezine neka te opijaju u svako doba, u ljubavi njezinoj posrći jednako.[20] A zašto bi, sine, posrtao za tuđinkom i golio njedra tuđoj,[21] Kad su pred očima Gospodu putovi svačiji, i mjeri sve staze njegove?[22] Bezbožnika će uhvatiti njegova bezakonja, i u uža grijeha svojih zaplešće se;

1 Коринћанима 7:1-40
[1] A za ono što mi pisaste: dobro je čovjeku da se ne dohvata do žene:[2] Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svojega muža;[3] Muž da čini ženi dužnu ljubav, tako i žena mužu.[4] Žena nije gospodar od svojega tijela, nego muž; tako i muž nije gospodar od svojega tijela, nego žena.[5] Ne zabranjujte se jedno od drugoga, već ako u dogovoru za vrijeme, da se postite i molite Bogu; i opet da se sastanete, da vas sotona ne iskuša vašijem neuzdržanjem.[6] Ali ovo govorim po svjetu a ne po zapovijesti;[7] Jer hoću da svi ljudi budu kao i ja; ali svaki ima svoj dar od Boga: ovaj dakle ovako a onaj onako.[8] A neoženjenijem i udovicama velim: dobro im je ako ostanu kao i ja što sam.[9] Ako li se ne uzdrže, neka se žene i udaju; jer je bolje ženiti se negoli upaljivati se.[10] A oženjenijem zapovijedam, ne ja nego Gospod, da se žena od muža ne razdvaja[11] (Ako li se pak i razdvoji, da se više ne udaje, ili da se pomiri sa svojijem mužem); i muž da ne pušća žene.[12] A ostalima govorim ja a ne Gospod: ako koji brat ima ženu nekrštenu i ona se privoli življeti s njim, da je ne ostavlja.[13] I žena ako ima muža nekrštena i on se privoli življeti s njom, da ga ne ostavlja.[14] Jer se posveti muž nekršten ženom krštenom, i posveti se žena nekrštena od muža krštenoga; jer inače djeca vaša bila bi nečista, a sad su sveta.[15] Ako li se nekršteni razdvaja, neka se razdvoji; jer se brat ili sestra u takovom događaju ne zarobi; jer nas na mir dozva Gospod Bog.[16] Jer šta znaš, ženo, da ako muža spaseš? ili šta znaš, mužu, da ako ženu spaseš?[17] Samo kao što je Bog razdijelio svakome, i kao što je svakoga pozvao Gospod onako neka živi. I tako zapovijedam po svijem crkvama.[18] Je li ko pozvat obrezan, neka se ne gradi neobrezan; ako li je ko pozvat neobrezan, neka se ne obrezuje.[19] Obrezanje je ništa, i neobrezanje je ništa; nego držanje zapovijesti Božijeh.[20] Svaki neka ostane u onome zvanju u kome je pozvan.[21] Jesi li pozvan rob, ne brini se; nego ako i možeš svoj biti, još radije budi.[22] Jer koji je pozvan u Gospodu rob, slobodnjak je Gospodnji, tako i koji je pozvan slobodnjak, rob je Hristov.[23] Kupljeni ste skupo, ne budite robovi ljudima.[24] Svaki, braćo, u čemu je ko pozvan u onome neka ostane pred Gospodom.[25] A za djevojke nemam zapovijesti Gospodnje, nego dajem svjet, kao koji sam pomilovan od Gospoda, da budem vjeran.[26] Mislim dakle ovo da će biti dobro za sadašnju nevolju da je čovjeku dobro tako biti.[27] Jesi li se privezao za ženu, ne traži da se razdriješiš; jesi li se odriješio od žene, ne traži žene.[28] A ako li se i oženiš, nijesi sagriješio; i djevojka ako se uda, nije sagriješila: ali će imati takovi nevolje tjelesne; a ja vas žalim.[29] A ovo govorim, braćo, jer je ostalo vrijeme prekraćeno, da će i oni koji imaju žene biti kao oni koji nemaju;[30] I koji plaču kao koji ne plaču; i koji se raduju kao koji se ne raduju; i koji kupuju kao koji nemaju;[31] I koji ovaj svijet upotrebljavaju kao da ga ne upotrebljavaju: jer prolazi obličje ovoga svijeta.[32] A ja hoću da ste vi bezbrižni. Ko je neoženjen brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu;[33] A koji je oženjen brine se za svjetsko, kako će ugoditi ženi. Drugo je žena, a drugo je djevojka.[34] Koja je neudata brine se za Gospodnje, kako će ugoditi Gospodu, da bude sveta i tijelom i duhom; a koja je udata brine se za svjetsko, kako će ugoditi mužu.[35] A ovo govorim na korist vama samijem, ne da vam nametnem zamku na vrat, nego za lijepu i pristojnu službu Gospodu bez smetnje.[36] Ako li pak ko misli da je sramota za njegovu djevojku kad ostane usidjelica, i ne može drukčije biti, neka čini šta hoće, ne griješi ako se uda.[37] A koji stoji tvrdo u srcu, i nema nevolje, a ima vlast nad svojom voljom, i ovo je rasudio u srcu svojemu da zadrži djevojku, dobro čini.[38] Tako i onaj koji udaje svoju djevojku dobro čini; ali koji ne udaje bolje čini.[39] Žena je privezana zakonom dokle joj god živi muž; a ako joj umre muž, slobodna je za koga hoće da se uda, samo u Gospodu.[40] Ali je blaženija ako ostane tako po mojemu svjetu; jer mislim da i ja imam Duha Božijega.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865