A A A A A

Гријеси: [Побачај]


1 Коринћанима 1:27
Nego što je ludo pred svijetom ono izabra Bog da posrami premudre; i što je slabo pred svijetom ono izabra Bog da posrami jako;

Поновљени Закони 24:16
Neka ne ginu ocevi za sinove ni sinovi za oceve; svaki za svoj grijeh neka gine.

Поновљени Закони 30:19
Svjedočim vam danas nebom i zemljom, da sam stavio pred vas život i smrt, blagoslov i prokletstvo; zato izberi život, da budeš živ ti i sjeme tvoje,

Галатима 1:15
A kad bi ugodno Bogu, koji me izabra od utrobe matere moje i prizva blagodaću svojom,

Исаија 43:25
Ja, ja sam brišem tvoje prijestupe sebe radi, i grijeha tvojih ne pominjem.

Исаија 44:24
Ovako govori Gospod, izbavitelj tvoj, koji te je sazdao od utrobe materine: ja Gospod načinih sve: razapeh nebo sam, rasprostrijeh zemlju sam sobom;

Ефесцима 1:7
U kome imamo izbavljenje krvlju njegovom, i oproštenje grijeha, po bogatstvu blagodati njegove,

Излазак 4:11
A Gospod mu reče: ko je dao usta čovjeku? ili ko može stvoriti nijema ili gluha ili okata ili slijepa? zar ne ja, Gospod?

Исаија 64:8
Ali sada, Gospode, ti si naš otac; mi smo kao, a ti si naš lončar, i svi smo djelo ruku tvojih.

Јеремија 1:5
Prije nego te sazdah u utrobi, znah te; i prije nego izide iz utrobe, posvetih te; za proroka narodima postavih te.

Псалми 100:3
Poznajte Gospod da je Bog. On nas je stvorio, i mi smo dostojanje njegovo, narod njegov i ovce paše njegove.

Псалми 127:3
Evo našljedstva od Gospoda: djeca, porod je dar od njega.

Лука 2:6-7
[6] I kad onamo bijahu, dođe vrijeme da ona rodi.[7] I rodi sina svojega prvenca, i povi ga, i metnu ga u jasli; jer im ne bijaše mjesta u gostionici.

Ефесцима 1:3-4
[3] Blagosloven Bog i otac Gospoda našega Isusa Hrista, koji nas je blagoslovio svakijem blagoslovom duhovnijem na nebesima kroz Hrista;[4] Kao što nas izabra kroz njega prije postanja svijeta, da budemo sveti i pravedni pred njim u ljubavi,

1 Коринћанима 6:19-20
[19] Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijeste svoji?[20] Jer ste kupljeni skupo. Proslavite dakle Boga u tjelesima svojijem i u dušama svojijem, što je Božije.

Исаија 45:9-11
[9] Teško onom ko se svađa s tvorcem svojim; crijep s drugim crepovima neka se svađa; ali hoće li kao reći lončaru svojemu: šta radiš? za tvoj posao nema ruku.[10] Teško onom ko govori ocu: što rađaš? i ženi: što se porađaš?[11] Ovako veli Gospod svetac Izrailjev i tvorac njegov: pitajte me što će biti; za sinove moje i za djelo ruku mojih naređujte mi.

Излазак 21:22-25
[22] Kad se svade ljudi, pa koji od njih udari trudnu ženu tako da izađe iz nje dijete, ali se ne dogodi smrt, da plati globu koliko muž ženin reče, a da plati preko sudija;[23] Ako li se dogodi smrt, tada ćeš uzeti život za život,[24] Oko za oko, zub za zub, ruku za ruku, nogu za nogu,[25] Užeg za užeg, ranu za ranu, modricu za modricu.

Псалми 139:13-16
[13] Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje.[14] Hvalim te, što sam divno sazdan. Divna su djela tvoja, i duša moja to zna dobro.[15] Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako i jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj.[16] Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvojoj sve to zapisano, i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo nijednoga.

Лука 1:41-44
[41] I kad Jelisaveta ču čestitanje Marijino, zaigra dijete u utrobi njezinoj, i Jelisaveta se napuni Duha svetoga,[42] I povika zdravo i reče: blagoslovena si ti među ženama, i blagosloven je plod utrobe tvoje.[43] I otkud meni ovo da dođe mati Gospoda mojega k meni?[44] Jer gle, kad dođe glas čestitanja tvojega u uši moje, zaigra dijete radosno u utrobi mojoj.

Излазак 20:1-13
[1] Tada reče Bog sve ove riječi govoreći:[2] Ja sam Gospod Bog tvoj, koji sam te izveo iz zemlje Misirske, iz doma ropskoga.[3] Nemoj imati drugih bogova uza me.[4] Ne gradi sebi lika rezana niti kakve slike od onoga što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodi ispod zemlje.[5] Nemoj im se klanjati niti im služiti, jer sam ja Gospod Bog tvoj, Bog revnitelj, koji pohodim grijehe otačke na sinovima do trećega i do četvrtoga koljena, onijeh koji mrze na mene;[6] A činim milost na tisućama onijeh koji me ljube i čuvaju zapovijesti moje.[7] Ne uzimaj uzalud imena Gospoda Boga svojega; jer neće pred Gospodom biti prav ko uzme ime njegovo uzalud.[8] Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.[9] Šest dana radi, i svršuj sve poslove svoje.[10] A sedmi je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu; tada nemoj raditi nijednoga posla, ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim.[11] Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što je god u njima; a u sedmi dan počinu; zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga.[12] Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.[13] Ne ubij.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865