A A A A A

Математички знакови: [Број 7]


2 Царевима 5:10
A Jelisije posla k njemu i poruči: idi i okupaj se sedam puta u Jordanu, i ozdraviće tijelo tvoje, i očistićeš se.

Поновљени Закони 5:12
Drži dan od odmora i svetkuj ga, kao što ti je zapovjedio Gospod Bog tvoj.

Излазак 22:30
Tako čini s volom svojim i s ovcom i s kozom; sedam dana neka bude s majkom svojom, a osmoga dana da ga daš meni.

Јован 6:35
A Isus im reče: ja sam hljeb života: koji meni dolazi neće ogladnjeti, i koji mene vjeruje neće nikad ožednjeti.

Матеја 26:26
I kad jeđahu, uze Isus hljeb i blagoslovivši prelomi ga, i davaše učenicima, i reče: uzmite, jedite; ovo je tijelo moje.

Бројеви 4:7
I po stolu za hljebove postavljene neka prostru prostirač od porfire, i neka metnu na nj zdjele i čaše i vijedra i kutliće, i hljeb svagda neka je na njemu.

Исус Навин 6:3-4
[3] Zato obidite oko grada svi vojnici, idući oko grada jedanput na dan; tako učini šest dana.[4] A sedam sveštenika neka nose sedam truba od rogova ovnujskih pred kovčegom; a sedmoga dana obidite oko grada sedam puta, i sveštenici neka trube u trube.

Постање 2:1-3
[1] Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova.[2] I svrši Bog do sedmoga dana djela svoja, koja učini; i počinu u sedmi dan od svijeh djela svojih, koja učini;[3] I blagoslovi Bog sedmi dan, i posveti ga, jer u taj dan počinu od svijeh djela svojih, koja učini;

Постање 9:12-16
[12] I reče Bog: evo znak zavjeta koji postavljam između sebe i vas i svake žive tvari, koja je s vama do vijeka:[13] Metnuo sam dugu svoju u oblake, da bude znak zavjeta između mene i zemlje.[14] Pa kad oblake navučem na zemlju, vidjeće se duga u oblacima,[15] I opomenuću se zavjeta svojega koji je između mene i vas i svake duše žive u svakom tijelu, i neće više biti od vode potopa da zatre svako tijelo.[16] Duga će biti u oblacima, pa ću je pogledati, i opomenuću se vječnoga zavjeta između Boga i svake duše žive u svakom tijelu koje je na zemlji.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865