A A A A A

Математички знакови: [Број 3]


1 Тимотеју 2:5
Jer je jedan Bog, i jedan posrednik Boga i ljudi, čovjek Hristos Isus,

2 Тимотеју 3:16
Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi,

Дела Aпостолска 17:28
Jer kroz njega živimo, i mičemo se, i jesmo; kao što i neki od vašijeh pjevača rekoše: jer smo i rod njegov.

Колошанима 2:9
Jer u njemu živi svaka punina Božanstva tjelesno.

Излазак 3:14
A Gospod reče Mojsiju: ja sam onaj što jest. I reče: tako ćeš kazati sinovima Izrailjevijem: koji jest, on me posla k vama.

Постање 1:26
Potom reče Bog: da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cijele zemlje i od svijeh životinja što se miču po zemlji.

Јеврејима 4:12
Jer je živa riječ Božija, i jaka, i oštrija od svakoga mača oštra s obje strane, i prolazi tja do rastavljanja i duše i duha, i zglavaka i mozga, i sudi mislima i pomislima srdačnijem.

Јован 4:24
Bog je duh; i koji mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.

Левитска 19:28
Za mrtvacem ne režite tijela svojega, ni udarajte na se kakvih biljega. Ja sam Gospod.

Матеја 12:40
Jer kao što je Jona bio u trbuhu kitovom tri dana i tri noći: tako će biti i sin čovječij u srcu zemlje tri dana i tri noći.

Откривење 1:4
Od Jovana na sedam crkava koje su u Aziji: blagodat vam i mir od onoga koji jest, i koji bješe, i koji će doći; i od sedam duhova koji su pred prijestolom njegovijem;

Титу 1:12
A reče neko od njih, njihov prorok: Krićani svagda lažljivi, zli zvjerovi, besposleni trbusi.

1 Коринћанима 15:33
Ne varajte se: zli razgovori kvare dobre običaje.

1 Јованова 5:7-9
[7] Jer je troje što svjedoči na nebu: Otac, Riječ, i sveti Duh; i ovo je troje jedno.[8] I troje je što svjedoči na zemlji: duh, i voda, i krv; i troje je zajedno.[9] Kad primamo svjedočanstvo čovječije, svjedočanstvo je Božije veće; jer je ovo svjedočanstvo Božije što svjedoči za sina svojega.

Јован 3:16-18
[16] Jer Bogu tako omilje svijet da je i sina svojega jedinorodnoga dao, da nijedan koji ga vjeruje ne pogine, nego da ima život vječni.[17] Jer Bog ne posla sina svojega na svijet da sudi svijetu, nego da se svijet spase kroza nj.[18] Koji njega vjeruje ne sudi mu se, a koji ne vjeruje već je osuđen, jer ne vjerova u ime jedinorodnoga sina Božijega.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865