A A A A A

Живот: [Старење]


1 Тимотеју 5:8
Ako li ko za svoje a osobito za domaće ne promišlja, odrekao se vjere, i gori je od neznabošca.

2 Коринћанима 4:16
Zato nam se ne dosađuje; no ako se naš spoljašnji čovjek i raspada, ali se unutrašnji obnavlja svaki dan.

Поновљени Закони 32:7
Opomeni se negdašnjih dana, pogledajte godine svakoga vijeka; pitaj oca svojega i on će ti javiti, starije svoje i kazaće ti.

Поновљени Закони 34:7
I bješe Mojsiju sto i dvadeset godina kad umrije, i ne bjehu potamnjele oči njegove niti ga snaga izdala.

Проповједник 7:10
Ne govori: šta je to, te su pređašnji dani bili bolji od ovijeh? jer ne bi bilo mudro da za to pitaš.

Излазак 20:12
Poštuj oca svojega i mater svoju, da ti se produlje dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj.

Постање 6:3
A Gospod reče: neće se duh moj do vijeka preti s ljudima, jer su tijelo; neka im još sto i dvadeset godina.

Постање 25:8
I onemoćav umrije Avram u dobroj starosti, sit života, i bi pribran k rodu svojemu.

Исаија 40:29
On daje snagu umornome, i nejakome umnožava krjepost.

Исаија 46:4
I do starosti vaše ja ću biti isti, i ja ću vas nositi do sijeda vijeka; ja sam stvorio i ja ću nositi, ja ću vas nositi i izbaviću.

Јов 5:26
Star ćeš otići u grob kao što se žito snosi u stog u svoje vrijeme.

Јов 12:12-20
[12] U staraca je mudrost, i u dugom vijeku razum.[13] U njega je mudrost i sila, u njega je savjet i razum.[14] Gle, on razgradi, i ne može se opet sagraditi; zatvori čovjeka, i ne može se otvoriti.[15] Gle, ustavi vode, i presahnu; pusti ih, i isprevrću zemlju.[16] U njega je jačina i mudrost, njegov je koji je prevaren i koji vara.[17] On dovodi savjetnike u ludilo, i sudije obezumljuje.[18] On razdrešuje pojas carevima, i opasuje bedra njihova.[19] On dovodi knezove u ludilo, i obara jake.[20] On uzima besjedu rječitima, i starcima uzima razum.

Јов 32:7
Mišljah: neka govori starost, i mnoge godine neka objave mudrost.

Јоил 2:28
I poslije ću izliti duh svoj na svako tijelo, i proricaće sinovi vaši i kćeri vaše, starci će vaši sanjati sne, mladići će vaši viđati utvare.

Левитска 19:32
Pred sijedom glavom ustani, i poštuj lice starčevo, i boj se Boga svojega. Ja sam Gospod.

Филимону 1:9
Ali opet molim ljubavi radi, ja koji sam takovi kao starac Pavle, a sad sužanj Isusa Hrista;

Псалми 71:9
Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti.

Псалми 71:18
Ni u starosti i kad osijedjeh nemoj me ostaviti, Bože, eda bih kazivao mišicu tvoju natražju, svoj omladini silu tvoju,

Псалми 73:26
Čezne za tobom tijelo moje i srce moje; Bog je grad srca mojega i dio moj dovijeka.

Псалми 90:10-12
[10] Dana godina naših svega ima do sedamdeset godina, a u jačega do osamdeset godina: i sam je cvijet njihov muka i nevolja; jer teku brzo, i mi odlijećemo.[11] Ko zna silu gnjeva tvojega i tvoju jarost, da bi te se kao što treba bojao?[12] Nauči nas tako brojiti dane naše, da bismo stekli srce mudro.

Псалми 91:16
Duga života nasitiću ga, i pokazaću mu spasenje svoje."

Приче 17:6
Vijenac su starcima unuci, a slava sinovima oci njihovi.

Приче 20:29
Slava je mladićima sila njihova, a starcima čast sijeda kosa.

Приче 23:22
Slušaj oca svojega koji te je rodio, i ne preziri matere svoje kad ostari.

Псалми 37:35
Vidjeh bezbožnika strašna koji se raširivaše kao granato drvo;

1 Дневника 29:28
I umrije u dobroj starosti, sit života, bogatstva i slave; i zacari se Solomun sin njegov na njegovo mjesto.

1 Царевима 3:14
I ako uzideš mojim putovima držeći uredbe moje i zapovijesti moje, kao što je išao David otac tvoj, produljiću dane tvoje.

Псалми 103:5
Ispunja dobrim želje tvoje, ponavlja se kao u orla mladost tvoja.

Титу 2:3
Staricama također da žive kao što se pristoji svetima, da ne budu opadljive, da se ne predaju vrlo vinu, da uče dobru,

1 Тимотеју 5:1-2
[1] Starca ne karaj, nego mu govori kao ocu; momčadma kao braći;[2] Staricama kao materama; mladima kao sestrama, sa svakom čistotom.

Псалми 71:8-9
[8] Usta su moja puna hvale tvoje, slave tvoje svaki dan.[9] Nemoj me odbaciti pod starost, kad me izdaje snaga moja, nemoj me ostaviti.

Филипљанима 3:20-21
[20] Jer je naše življenje na nebesima, otkuda i spasitelja očekujemo Gospoda svojega Isusa Hrista,[21] Koji će preobraziti naše poniženo tijelo da bude jednako tijelu slave njegove, po sili da može sve sebi pokoriti.

Исаија 46:3-4
[3] Slušajte me, dome Jakovljev i svi koji ste ostali od doma Izrailjeva, koje nosim od utrobe, koje držim od rođenja.[4] I do starosti vaše ja ću biti isti, i ja ću vas nositi do sijeda vijeka; ja sam stvorio i ja ću nositi, ja ću vas nositi i izbaviću.

Псалми 92:12-15
[12] Pravednik se zeleni kao finik, kao kedar na Livanu uzvišuje se.[13] Koji su zasađeni u domu Gospodnjem, zelene se u dvorovima Boga našega;[14] Rodni su i u starosti, jedri i zeleni,[15] Javljajući da je pravedan Gospod, branič moj, i da nema u njemu nepravde.

Проповједник 12:1-7
[1] Ali opominji se tvorca svojega u mladosti svojoj prije nego dođu dani zli i prispiju godine, za koje ćeš reći: nijesu mi mile;[2] Prije nego pomrkne sunce i vidjelo i mjesec i zvijezde, i opet dođu oblaci iza dažda,[3] Kad će drktati stražari kućni i pognuti se junaci, i stati mlinarice, što ih je malo, i potamnjeti koji gledaju kroz prozore,[4] I kad će se zatvoriti vrata s ulice, i oslabiti zveka od mljevenja, i kad će se ustajati na ptičji glas i prestati sve pjevačice,[5] I visokoga mjesta kad će se bojati i strašiti se na putu, kad će badem ucvjetati i skakavac otežati i želja proći, jer čovjek ide u kuću svoju vječnu, i pokajnice će hoditi po ulicama;[6] Prije nego se prekine uže srebrno, čaša se zlatna razbije i raspe se vijedro na izvoru i slomi se točak na studencu,[7] I vrati se prah u zemlju, kako je bio, a duh se vrati k Bogu, koji ga je dao.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865