A A A A A

Добар карактер: [Храброст]


Дела Aпостолска 4:29-31
[29] I sad Gospode! pogledaj na njihove prijetnje, i daj slugama svojima da govore sa svakom slobodom riječ tvoju;[30] I pružaj ruku svoju na iscjeljivanje i da znaci i čudesa bivaju imenom svetoga sina tvojega Isusa.[31] I pošto se oni pomoliše Bogu zatrese se mjesto gdje bijahu sabrani, i napuniše se svi Duha svetoga, i govorahu riječ Božiju sa slobodom.

2 Коринћанима 3:12
Imajući dakle takovi nad s velikom slobodom radimo;

Дела Aпостолска 14:3
Ali oni ostaše dosta vremena govoreći slobodno u Gospodu koji svjedočaše riječ blagodati svoje i davaše te se tvorahu znaci i čudesa rukama njihovijem.

Дела Aпостолска 13:46
A Pavle i Varnava oslobodivši se rekoše: vama je najprije trebalo da se govori riječ Božija; ali kad je odbacujete, i sami se pokazujete da nijeste dostojni vječnoga života, evo se obrćemo k neznabošcima.

Дела Aпостолска 19:8
I ušavši u zbornicu govoraše slobodno tri mjeseca učeći i uvjeravajući za carstvo Božije.

Филимону 1:8
Toga radi ako i imam veliku slobodu u Hristu da ti zapovijedam što je potrebno,

Дела Aпостолска 18:26
I ovaj poče slobodno propovijedati po zbornicama. A kad ga čuše Akila i Priskila, primiše ga i još mu bolje pokazaše put Gospodnji.

Марко 15:43
Dođe Josif iz Arimateje, pošten savjetnik, koji i sam carstva Božijega čekaše, i usudi se te uđe k Pilatu i zaiska tijelo Isusovo.

Дела Aпостолска 28:31
Propovijedajući carstvo Božije, i učeći o Gospodu našemu Isusu Hristu slobodno, i niko mu ne branjaše.

Дела Aпостолска 4:29-30
[29] I sad Gospode! pogledaj na njihove prijetnje, i daj slugama svojima da govore sa svakom slobodom riječ tvoju;[30] I pružaj ruku svoju na iscjeljivanje i da znaci i čudesa bivaju imenom svetoga sina tvojega Isusa.

Приче 28:1
Bježe bezbožnici kad ih niko ne goni, a pravednici su kao lavići bez straha.

Постање 18:23-32
[23] I pristupiv Avram reče: hoćeš li pogubiti i pravednoga s nepravednim?[24] Može biti da ima pedeset pravednika u gradu; hoćeš li i njih pogubiti, i nećeš oprostiti mjestu za onijeh pedeset pravednika što su u njemu?[25] Nemoj to činiti, ni gubiti pravednika s nepravednikom, da bude pravedniku kao i nepravedniku; nemoj; eda li sudija cijele zemlje neće suditi pravo?[26] I reče Gospod: ako nađem u Sodomu pedeset pravednika u gradu, oprostiću cijelom mjestu njih radi.[27] A Avram odgovori i reče: gle, sada bih progovorio Gospodu, ako i jesam prah i pepeo.[28] Može biti pravednika pedeset manje pet, hoćeš li za ovijeh pet zatrti sav grad? Odgovori: neću, ako nađem četrdeset i pet.[29] I stade dalje govoriti, i reče: može biti da će se naći četrdeset. Reče: neću radi onijeh četrdeset.[30] Potom reče: nemoj se gnjeviti, Gospode, što ću reći; može biti da će se naći trideset. I reče: neću, ako nađem trideset.[31] Opet reče: gle, sada bih progovorio Gospodu; može biti da će se naći dvadeset. Reče: neću ih pogubiti za onijeh dvadeset.[32] Najposlije reče: nemoj se gnjeviti, Gospode, što ću još jednom progovoriti; može biti da će se naći deset. Reče: neću ih pogubiti radi onijeh deset.

Псалми 138:3
U dan, u koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju.

Ефесцима 3:12
U kome imamo slobodu i pristup u nadu vjerom njegovom.

Јован 4:17
Odgovori žena i reče mu: nemam muža. Reče joj Isus: dobro si kazala: nemam muža;

Јеврејима 10:19
Imajući dakle slobodu, braćo, ulaziti u svetinju krvlju Isusa Hrista, putem novijem i živijem,

Јеврејима 4:16
Da pristupimo dakle slobodno k prijestolu blagodati, da primimo milost i nađemo blagodat za vrijeme kad nam zatreba pomoć.

Јеврејима 13:6
Tako da smijemo govoriti: Gospod je moj pomoćnik, i neću se bojati; šta će mi učiniti čovjek?

Ефесцима 6:19-20
[19] I za mene, da mi se da riječ kad otvorim usta svoja, da obznanim sa slobodom tajnu jevanđelja,[20] Za koje sam poslanik u okovima, da u njemu govorim slobodno, kao što mi se pristoji.

Дела Aпостолска 4:13
A kad vidješe slobodu Petrovu i Jovanovu, i znajući da su ljudi neknjiževni i prosti, divljahu se, a znadijahu ih da bijahu s Isusom.

1 Тимотеју 3:13
Jer koji dobro služe oni dobivaju sebi dobar postup, i veliku slobodu u vjeri Isusa Hrista.

1 Солуњанима 2:2
Nego postradavši prije i osramoćeni bivši, kao što znate, u Filibi, oslobodismo se u Bogu svojemu kazivati vama jevanđelje Božije s velikom borbom.

Филипљанима 1:20
Kao što čekam i nadam se da se ni u čemu neću postidjeti, nego da će se i sad kao svagda sa svakom slobodom Hristos veličati u tijelu mojemu, bilo životom ili smrću.

2 Тимотеју 1:7
Jer nam Bog ne dade duha straha, nego sile i ljubavi i čistote.

1 Коринћанима 16:13
Pazite, stojte u vjeri, muški se držite, utvrđujte se.

Приче 14:26
U strahu je Gospodnjem jako pouzdanje, i sinovima je utočište.

Псалми 27:14
Uzdaj se u Gospoda, budi slobodan; neka bude srce tvoje krjepko, uzdaj se u Gospoda.

Римљанима 1:16
Jer se ne stidim jevanđelja Hristova; jer je sila Božija na spasenije svakome koji vjeruje, a najprije Jevrejinu i Grku.

1 Дневника 28:20
I tako reče David Solomunu sinu svojemu: budi slobodan i hrabar, i radi, ne boj se i ne plaši se, jer će Gospod Bog, Bog moj, biti s tobom, neće te ostaviti niti će otstupiti od tebe, dokle ne svršiš sav posao za službu u domu Gospodnjem.

1 Коринћанима 15:58
Zato, braćo moja ljubazna, budite tvrdi, ne dajte se pomaknuti, i napredujte jednako u djelu Gospodnjemu znajući da trud vaš nije uzalud pred Gospodom.

Ефесцима 6:10
A dalje, braćo moja, jačajte u Gospodu i u sili jačine njegove.

Исаија 54:4
Ne boj se, jer se nećeš osramotiti, i nemoj se stidjeti, jer nećeš biti prijekorna, nego ćeš zaboraviti sramotu mladosti svoje, i prijekora udovišta svojega nećeš se više sjećati.

Јован 14:27
Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao što svijet daje, da se ne plaši srce vaše, i da se ne boji.

Марко 5:36
A Isus odmah čuvši riječ što rekoše reče starješini: ne boj se, samo vjeruj.

Филипљанима 1:28
I ni u čem da se ne plašite od protivnika; koje je njima znak pogibli a vama spasenija, i to od Boga;

Јован 7:26
I gle, kako govori slobodno i ništa mu ne vele: da ne doznaše naši knezovi da je on zaista Hristos?

Дела Aпостолска 5:29
A Petar i apostoli odgovarajući rekoše: većma se treba Bogu pokoravati negoli ljudima.

Исус Навин 1:7
Samo budi slobodan i hrabar da držiš i tvoriš sve po zakonu koji ti je zapovjedio Mojsije sluga moj, ne otstupaj od njega ni nadesno ni nalijevo, da bi napredovao kuda god pođeš.

Језекиљ 3:9
Kao kamen dijamanat, tvrđe od stijene dadoh ti čelo; ne boj ih se, niti se plaši od njih, zato što su dom odmetnički.

Дела Aпостолска 9:29
I govoraše i prepiraše se s Grcima; a oni gledahu da ga ubiju.

Филипљанима 1:1
Od Pavla i Timotija, slugu Isusa Hrista, svima svetima u Hristu Isusu koji su u Filibi, s vladikama i đakonima:

1 Тимотеју 3:1
Istinita je riječ: ako ko vladičanstva želi dobru stvar želi.

1 Коринћанима 3:12
Ako li ko zida na ovome temelju zlato, srebro, drago kamenje, drva, sijeno, slamu,

Јеврејима 10:1
Jer zakon imajući sjen dobara koja će doći, a ne samo obličje stvari, ne može nikada savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose one iste žrtve.

1 Петрова 5:10
A Bog svake blagodati, koji vas pozva na vječnu svoju slavu u Hristu Isusu, on da vas, pošto malo postradate, savrši, da utvrdi, da ukrijepi, da utemelji.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865