A A A A A

Добар карактер: [Апстиненција]


2 Коринћанима 12:21
Da me opet kad dođem ne ponizi Bog moj u vas, i ne usplačem za mnogima koji su prije sagriješili i nijesu se pokajali za nečistotu i kurvarstvo i sramotu, što počiniše.

2 Тимотеју 2:22
Bježi od želja mladosti, a drži se pravde, vjere, ljubavi, mira, sa svima koji prizivlju Gospoda od čistoga srca;

Дела Aпостолска 15:20
Nego da im se zapovjedi da se čuvaju od priloga idolskijeh i od kurvarstva i od udavljenoga i od krvi, i što njima nije milo drugima da ne čine.

Колошанима 3:5
Pomorite dakle ude svoje koji su na zemlji: kurvarstvo, nečistotu, slast, zlu želju i lakomstvo, koje je idolopoklonstvo;

Ефесцима 5:3
A kurvarstvo i svaka nečistota i lakomstvo da se i ne spominje među vama, kao što se pristoji svetima;

Галатима 5:19
A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,

1 Коринћанима 6:18-19
[18] Bježite od kurvarstva; jer svaki grijeh koji čovjek čini osim tijela je; a koji se kurva on griješi svome tijelu.[19] Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijeste svoji?

1 Коринћанима 7:2
Ali zbog kurvarstva svaki da ima svoju ženu, i svaka žena da ima svojega muža;

1 Коринћанима 10:13
Drugo iskušenje ne dođe na vas osim čovječijega; ali je vjeran Bog koji vas neće pustiti da se iskušate većma nego što možete, nego će učiniti s iskušanjem i kraj, da možete podnijeti.

1 Петрова 2:11
Ljubazni! molim vas, kao došljake i goste, da se čuvate od tjelesnijeh želja, koje vojuju na dušu.

Јеврејима 13:4
Ženidbu da drže svi u časti, i postelja ženidbena da bude čista; a kurvarima i preljubočincima sudiće Bog.

Јудина 1:7
Kao što i Sodom i Gomor, i okolni njihovi gradovi, koji su se prokurvali onako kao i oni, i hodili za drugijem mesom, postaviše se za ugled i muče se u vječnom ognju:

Матеја 5:8
Blago onima koji su čistoga srca, jer će Boga vidjeti;

Приче 31:30
Ljupkost je prijevarna i ljepota tašta; žena koja se boji Gospoda, ona zaslužuje pohvalu.

Римљанима 12:1
Molim vas dakle, braćo, milosti Božije radi, da date tjelesa svoja u žrtvu živu, svetu, ugodnu Bogu; to da bude vaše duhovno bogomoljstvo.

Римљанима 13:13
Da hodimo pošteno kao po danu: ne u žderanju i pijanstvu, ne u kurvarstvu i nečistoti, ne u svađanju i zavisti;

1 Солуњанима 4:3-4
[3] Jer je ovo volja Božija, svetost vaša, da se čuvate od kurvarstva,[4] I svaki od vas da zna držati svoj sud u svetinji i u časti,

Галатима 5:19-21
[19] A poznata su djela tjelesna, koja su preljubočinstvo, kurvarstvo, nečistota, besramnost,[20] Idolopoklonstvo, čaranja, neprijateljstva, svađe, pakosti, srdnje, prkosi, raspre, sablazni, jeresi,[21] Zavisti, ubistva, pijanstva, žderanja, i ostala ovakova, za koja vam naprijed kazujem, kao što i kazah naprijed, da oni koji takova čine neće naslijediti carstva Božijega.

Постање 39:7-10
[7] I dogodi se poslije, te se žena gospodara njegova zagleda u Josifa, i reče: lezi sa mnom.[8] A on ne htje, nego reče ženi gospodara svojega: eto gospodar moj ne razbira ni za što što je u kući, nego što god ima dade meni u ruke.[9] Ni sam nije veći od mene u ovoj kući, i ništa ne krije od mene osim tebe, jer si mu žena; pa kako bih učinio tako grdno zlo i Bogu zgriješio?[10] I ona govoraše take riječi Josifu svaki dan, ali je ne posluša da legne s njom ni da se bavi kod nje.

Serbian Bible (Latin) DK 1865
Public Domain: (Latin) Daničić-Karadžić 1865